Ammattikorkeakoulut myllerryksessä

Opetusministeriö on vauhdittamassa ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehittämistä uudelleen. Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE laati vastineeksi OPM:n aktiviteettiin julkilausuman, joka huomioarvon kasvattamiseksi nimettiin Helmikuun manifestiksi. Manifestissa korostetaan maan eri osien ja alueiden erilaisia tarpeita ja toivotaan mahdollisuuksia paikallisesti tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin, sisältäen mahdolliset liittoutumiset yliopistojen kanssa (aluekorkeakoulu-käsite). Myöskin voidaan todeta, että kovasti korostettu ammattikorkeakoulujen profiloituminen on helpompaa pääkaupunkiseudulla kuin esimerkiksi Pohjois-Suomessa. Oulun ammattikorkeakoulun tulee laajan vaikutusalueensa takia olla tulevaisuudessakin luonteeltaan ”sekatavarakauppa”.

Tähän mennessä on toteutettu neljä isoa ammattikorkeakoulufuusiota. Niiden tuloksena ovat syntyneet Haaga-Helia, Metropolia, Novia ja (uusi) Tampereen ammattikorkeakoulu. Opetusministeriö linjaa, että tulevaisuudessa olisi vain 18 ammattikorkeakoulua nykyisten 25 asemesta. Lisäksi ammattikorkeakoulujen toimipisteitä on vuosina 2007 – 2010 lakkautettu yli 30. Vaaravyöhykkeessä menettää itsenäisyytensä ovat luonnollisesti pienet ammattikorkeakoulut. Opetusministeriö saattaa nähdä, että ainakin Kajaanin ammattikorkeakoulu tulisi liittää Oulun seudun ammattikorkeakouluun.

Toinen ammattikorkeakoulujen toimintaan – myöskin paineeseen kehittää rakenteita – vaikuttava asia on tuloksellisuusmittareiden ohjausvaikutuksen lisääntyminen ammattikorkeakoulujen tulorahoituksen perusteena. Oamkin Raahen toiminnan tuloksellisuusmittareissa on ollut ongelmia jo useita vuosia. Niinpä olemme selvitystyön tuloksena kehittämässä Raaheen uutta koulutusmallia, jossa ei ole nuorisokoulutuksen sisäänottoa, ja joka Raahen osalta painottuu opiskelun loppuvaiheeseen (sisältäen harjoittelun ja päättötyön) ja tiiviiseen kytkentään paikalliseen elinkeinoelämään. Raahelaiset ovat paikallisen kauppakamarin aloitteesta lähteneet hakemaan tukea nuorisokoulutuksen sisäänoton säilyttämiseen Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoululta, mikä tarkoittaisi aloituspaikkojen lisäystä. Pitäisin kovin erikoisena, jos OPM tähän suostuisi. Näin on todettava, koska OPM:n visiossa ammattikorkeakoulujen opiskelijamääriä ollaan vähentämässä usealla tuhannella lähivuosina.

Kolmantena ammattikorkeakoulukenttää myllertävänä asiana voisin mainita Arenen koulutusohjelmaprojektin, jossa koulutusohjelmien määrää ollaan leikkaamassa noin puoleen nykyisestä. Kevät on siis mielenkiintoista aikaa; toukokuun sopimusneuvottelujen jälkeen – ehkä aiemminkin – tiedämme tarkemmin, miten OPM linjaa rakenteellista kehittämistä saatuaan ammattikorkeakoulujen strategiat osana sopimusmateriaaleja. Oamkin asema rakenteellisen kehittämisen mielessä on suhteellisen turvallinen; meille sopii hyvin, että odottelemme rauhassa asioiden kypsymistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *