Aidosti kansainvälinen korkeakouluyhteisö

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitetilaa kansainvälisyydessä kuvataan sloganilla ”aidosti kansainvälinen korkeakouluyhteisö”. Tämähän – näin minä sen ymmärrän – tarkoittaa liki jokapäiväistä kansainvälistä vuorovaikutusta eri organisaation tasoilla. Onko Oulun seudun ammattikorkeakoulu siinä, tai edes lähellä sitä? Mielestäni ei ole, vaikka lähtökohdat aidon korkeakouluyhteisön toteuttamiselle esimerkiksi osaamisen ja ympäröivän elinkeinoelämän näkökulmasta ovat erittäin hyvät.

Oamkin kansainvälisyys tällä hetkellä on pääasiassa kansainvälisisiä opiskelija- ja opettajavaihtoja, jotka toki ovat tärkeitä, samoin niiden lisääminen. Mutta ne eivät riitä tekemään meistä aidosti kansainvälistä korkeakouluyhteisöä. Aito kansainvälisyys tuottaa muutoksia koulutusorganisaation perustoimintaan, se luo aitoja sisällöllisiä muutosvaikutuksia organisaatiossa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa yhteisiä koulutusohjelmia ulkomaisten korkeakoulukumppanien kanssa (double ja joint degree), yhteisiä syvällisiä hankkeita. Samoihin vahvoihin kansainvälisiin korkeakoulukumppanuuksiin on järkevää liittää myös säännöllistä ja laajaa asiantuntija- ja opiskelijavaihtoa. Luonnollisesti tämä tarkoittaa, että kansainvälinen korkeakoulukumppani toimii kuta kuinkin samalla laatu- ja kompetenssitasolla kuin me itse – kovin epätasainen asetelma johtaa kehitysapu-tyyppiseen yhteistyösuhteeseen, mikä ei ainakaan voi olla kansainvälisen yhteistyön päälinja. Väistämätön syvällisen kansainvälisyyden tahtotilan seuraus on, että tällaisia syvällisiä kansainvälisiä korkeakoulukumppaneita ei yhdellä yksiköllä voi olla kovin monta. Toinen seuraus on se, ettei tällainen kv-toiminnan taso synny hallintojen välisillä sopimuksilla, vaan edellyttää substanssiosaajien asteittain syvenevää pitkäkestoista yhteistyötä. Juuri tätä mielestäni tarkoittaa aidosti kansainvälinen korkeakouluyhteisö.

Kykenemmekö tähän? Joka tapauksessa tämä on rahoittajamme, OKM:n, toistuvasti esille tuoma kehittämiskohde ammattikorkeakouluissa. Jokainen opetustoiminnassa mukana oleva tajuaa, että tämä tarkoittaa riittävää englanninkielistä opetustarjontaa ja suunnitelmallista kansainvälistä vuorovaikutusta substanssiosaajien välillä. Tämä kannattaa tehdä yritysten kanssa yhteistyössä, koska Oulun seudun yritykset ovat joutuneet vastaamaan kansainvälistymishaasteeseen jo aiemmin. Ammattikorkeakoulu voi myös auttaa pk-yrityksiä kansainvälistymään, mikä juuri on ammattikorkeakoulun profiilin mukaista aluevaikuttavuutta.

Tämän toteuttaminen edellyttää toimenpiteitä, jotka konkretisoituvat opettaja- ja asiantuntijatasolla; tämä edellyttänee myös organisatorisia ja toimintatapoihin liittyviä ratkaisuja.

Ensin kuitenkin: aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *