Monthly Archive: elokuu 2010

Sisäisen auditoinnin toiseen vaiheeseen valmistauduttaessa

Kesän huoahdustauko laadunvarmistuksen rintamalla on takanapäin ja syksy tuo uutta vipinää asioihin. Yksiköissä laatukoordinaattorit ovat sisäisen auditoinnin ensimmäisen kierroksen raporttien perusteella kokoamassa toimenpidetaulukoita aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen raportin osoittamista kehittämiskohteista.

Sisäisen auditoinnin toiseen kierrokseen on alettu myös valmistautua tutkailemalla jo auditoitujen korkeakoulujen auditointiraportteja ja vertaillen, millaista arviointia loput KKA:n ulkoisissa auditoinneissaan soveltamista auditointikohteista tuovat tullessaan. Toisen kierroksen sisäiset auditoinnithan suoritetaan yksiköissä tammi-helmikuun aikana ensi vuoden alussa ja niihin aletaan kokoamaan materiaalia Mariannen ja Sarin laatiman yhtenäisen ohjeistuksen pohjalta. Kaiken auditointimateriaalin pitäisi olla marraskuun lopussa valmiina intrassa sisäisten auditoijien tutustumista varten. Sitä ennen ulkoisista sidosryhmistä tulevat auditointiin osallistuvat henkilöt ovat saaneet pikakoulutuksen tehtävään ja heidän lisäkseen jo ensimmäisellä kierroksella mukana olleet henkilöstömme edustajat ovat ehtineet järjestäytyä uusia kohteita silmällä pitäen.

Toisella sisäisen auditoinnin kierroksella auditoinnin kohteina ovat varsinaisesti loput kolme KKA:n soveltamista seitsemästä korkeakoulujen ulkoisen auditoinnin kohteista ja nehän ovat (suluissa KKA:n käyttämä numerointi):

  1. (3.) Laadunvarmistusjärjestelmän kytkeytyminen johtamiseen ja toiminnanohjaukseen
  2. (5.) Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuus ja saatavuus
    1. Korkeakoulun sisällä
    2. Ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta
  3. (6.) Laadunvarmistusjärjestelmän toiminnan seuranta, arviointi ja jatkuva kehittäminen

Nämä auditoinnin kohteet ovat monessa mielessä meille hyvin haastavia. Yksi sisäisen auditoinnin tavoite on valmistaa perustavaa laatua olevia näyttöjä melko pian (syksy 2011) seuraavaa ulkoista auditointia varten.

Näyttöjen saaminen laadunvarmistusjärjestelmän kytkeytymisestä juuri uudistettuun strategiaan perustuvaan johtamiseen ja toiminnanohjaukseen on miltei abstrakti juttu. Varsinkin kun strategiasta johdetut kehittämissuunnitelmat ja toimenpideohjelmat ovat vielä viimeisiä linjauksia vailla suunnittelupöydällä. Saattaakin olla, että näytteiksi joudutaan kokoamaan enemmän suunnitelmia kuin toteutumatietoja.

Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman tiedon tarkoituksenmukaisuudesta ja saatavuudesta sekä ammattikorkeakoulumme sisällä, että ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta voisimme koota paljon todentavampaa näyttöä, jos suunnitteilla olevat palautejärjestelmämme olisivat valmiita ja ne olisivat jo ehtineet tuottaa auditointikohteen edellyttämää palautetta. Tässä tilanteessa käytämme ja sovellamme eri yksiköissä toteutettua erilaisin ja vaihtelevin menetelmin ja tuloksin hankittua tietoa.

Nähtäväksi jää myös, miten hyvin uudehkon henkilöstöintramme seurantamittarit on asetettu ja ovatko ne jo ehtineet tuottaa laadunvarmistuksen arviointiin  ja jatkuvaan kehittämiseen sopivaa arvokasta ja käyttökelpoista tietoa.

Me kaikki sisäisen auditoinnin kanssa työtä tekevät, sekä auditoitavat että auditoijat samoin kuin aikanaan raporteista tietoa saavat toivomme, että ensi maaliskuussa, sisäisen auditoinnin raporttien valmistuessa, meillä olisi edessämme mahdollisimman todellinen ja realistinen kuva toiminnanohjausjärjestelmästämme ja laadunvarmistuksemme toimivuudesta.

Matti Alila, laatukoordinaattori, Tekniikan yksikkö

Kaikki asiat samassa paikassa

Oamkin opiskelijoiden uusi intranet on avattu. Nyt myös opiskelijat löytävät kaiken mahdollisen opintoihin liittyvän tiedon yhdestä ja samasta paikasta (henkilökunnallahan oma intra on ollut käytössä jo useamman vuoden ajan).  Esimerkiksi ”Opiskelijan polun” päivitetyt tiedot löytyvät nykyisin vain intrasta – julkisilta nettisivuilta polku poistuu kokonaan, kun Oamkin uudet nettisivut otetaan käyttöön. Intra korvaa vähitellen myös yksiköiden entiset opiskelijaintrat.

 Aluksi intra kattaa suomenkielisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat, mutta syksyn aikana käyttöön otetaan myös englanninkielinen versio. Jokaiseen yksikköön on nimetty intra-vastaava, jonka tehtävänä on tukea ja kouluttaa yksikön opettajia opiskelijaintran käytössä. Tiedätkö, kuka on oman yksikkösi intravastaava? Henkilökunta pääsee tutustumaan opiskelijaintraan osoitteessa www.oamk.fi/intra. Jokainen pääsee opiskelijaintraan omilla staff-tunnuksillaan, samoilla joilla kirjaudutaan henkilöstöintraan.

 Kaikkien yhteinen opiskelijaintra on osa Oamkin laadunvarmistuksen kokonaisuutta (yhdessä henkilöstöintran kanssa). Tästä syystä on tärkeää, että se toimii yhdenmukaisesti kaikissa yksiköissä – toisin sanoen, että opettajat ja opiskelijat käyttävät sitä aktiivisesti!  Intra on automaattisesti profiloituva (jokainen opiskelija näkee oman koulutusohjelmansa tiedot) ja henkilökohtaisesti personoitava (opiskelija voi muokata omaa etusivuaan). Intra on helposti päivitettävä, joustava, käyttäjäystävällinen ja aidosti hyödyllinen ajasta, paikasta ja selainohjelmasta riippumatta.

 Kannattaa tutustua 🙂

Marianne Isola, laatukoordinaattori