Kaikki asiat samassa paikassa

Oamkin opiskelijoiden uusi intranet on avattu. Nyt myös opiskelijat löytävät kaiken mahdollisen opintoihin liittyvän tiedon yhdestä ja samasta paikasta (henkilökunnallahan oma intra on ollut käytössä jo useamman vuoden ajan).  Esimerkiksi ”Opiskelijan polun” päivitetyt tiedot löytyvät nykyisin vain intrasta – julkisilta nettisivuilta polku poistuu kokonaan, kun Oamkin uudet nettisivut otetaan käyttöön. Intra korvaa vähitellen myös yksiköiden entiset opiskelijaintrat.

 Aluksi intra kattaa suomenkielisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat, mutta syksyn aikana käyttöön otetaan myös englanninkielinen versio. Jokaiseen yksikköön on nimetty intra-vastaava, jonka tehtävänä on tukea ja kouluttaa yksikön opettajia opiskelijaintran käytössä. Tiedätkö, kuka on oman yksikkösi intravastaava? Henkilökunta pääsee tutustumaan opiskelijaintraan osoitteessa www.oamk.fi/intra. Jokainen pääsee opiskelijaintraan omilla staff-tunnuksillaan, samoilla joilla kirjaudutaan henkilöstöintraan.

 Kaikkien yhteinen opiskelijaintra on osa Oamkin laadunvarmistuksen kokonaisuutta (yhdessä henkilöstöintran kanssa). Tästä syystä on tärkeää, että se toimii yhdenmukaisesti kaikissa yksiköissä – toisin sanoen, että opettajat ja opiskelijat käyttävät sitä aktiivisesti!  Intra on automaattisesti profiloituva (jokainen opiskelija näkee oman koulutusohjelmansa tiedot) ja henkilökohtaisesti personoitava (opiskelija voi muokata omaa etusivuaan). Intra on helposti päivitettävä, joustava, käyttäjäystävällinen ja aidosti hyödyllinen ajasta, paikasta ja selainohjelmasta riippumatta.

 Kannattaa tutustua 🙂

Marianne Isola, laatukoordinaattori