Leipomo

Laadunvarmistusjärjestelmää havainnollistamaan on tehty – laatuleipureita kun ollaan – leipomo-kuva. Jauhopusseissa on ainesosia, kuten menettelytapoja ja prosesseja, joiden avulla ylläpidetään ja kehitetään toiminnan laatua sekä toteutetaan strategiaa. Leipuri tuo näkyviin Oamkin laatukäsityksen: hyvät tulokset saavutetaan, kun toimintaa suunnitellaan, seurataan, arvioidaan ja kehitetään systemaattisesti. Dokumentointi on keskeinen osa laadunvarmistusta. Tämä jatkuvan parantamisen kehä on kuvattu Oamkissa laatuleipänä. Laatu, kuten leipä, kuuluu jokaisen oamkilaisen arkeen.

 

Toivottavasti järjestelmäkokonaisuus arkistuu leipomo-kuvan myötä. Mistään uudesta ja ihmeellisestä asiastahan ei tässä ole kyse; ainoastaan systemaattisesti toiminnan kehittämisestä, jota jokainen tekee omassa työssään.