Monthly Archive: tammikuu 2011

Laatu tuli tutuksi?

Auditointi lähestyy ja laatuasiaa pitäisi viedä tiedoksi IT-väelle. Toimeksisaaneena olen pakannut eväsreppuuni ”laatuleipää” ja löytänyt perille oikeaan osoitteeseen. Paikalla on enimmäkseen vieraita kasvoja, joitain tuttujakin sentään. Alkujännäyksen jälkeen päästään asiaan ja auditoinnin salat paljastuvat sanojen soljuessa. Näin ainakin omasta mielestä.

Pääsen sivulle, jossa on linkki intran auditointimateriaaliin, kun kalvosulkeiset yllättäen keskeytyvät. Joku rohkea korottaa äänensä sanoakseen: ”Anteeksi, kun keskeytän, mutta sä puhut meille ihan vieraita asioita. Koskeeko nämä edes meitä?”. Tätä en osannut odottaa. Aika on oikea ja paikkakin selvisi neuvonnasta. Paikalla on uuden IT-yksikön henkilökuntaa aivan kuten pitikin. Jutellaan ja selvitellään. Töitä on kuulemma tehty tähän asti Osaon puolelle, mutta esimiehen mukaan jatkossa voi pukata myös Oamkin keikkaa. Eli loppujen lopuksi ollaan kuitenkin ajankohtaisen ja oikean asian äärellä, vaikka hämmennys onkin ymmärrettävää. Eihän kaikilla ole käytössään edes intra-tunnuksia. Alan myös oivaltaa, miksi alussa kovin harva nosti kätösensä sen merkiksi, että laatuauditointi on tuttua.

 Annetut 5 – 10 minuuttia ovat kuluneet loppuun ja lopettelen selostusta konkreettisiin asioihin: kehittämiskohteiden esittelyyn. Sovitaan myös, että intra-tunnuksia toimitetaan sitten jälkikäteen niitä tarvitseville. Takaraivossa polttelee pienoinen harmitus siitä, että laatuasiat näyttäytyivät tänään joillekin ensi kertaa auditoinnin muodossa. Tuntuu, että taas ollaan alussa tai ainakin pitäisi olla. Olenhan itsekin opiskeluaikoina manannut koulutuksia, joissa niin sanoakseni hypätään suoraan rattiin, vaikka ei olla koskaan autoa nähty.

 Jään innolla odottelemaan tilaisuutta, jossa olemme kaikki IT-palveluiden ihmiset koolla ja laatuasioita avataan oikeaoppisella tavalla. Lähdetään liikkeelle siitä, mikä on uutta, ja jatketaan siihen, miten laatua tehdään tällä porukalla tästä eteenpäin. Onpa sellainen tilaisuus jo tiedossakin.

 Johanna Liimatainen, sovellussuunnittelija, IT-palvelut

Oamk on vahva alueellinen vaikuttaja

Parille tuhannelle Oamkista valmistuneelle lähetettiin syksyllä kysely, jossa tiedusteltiin työllistymiseen liittyviä asioita. Kohderyhminä näissä valtakunnallisena yhteistyönä tehdyissä kyselyissä olivat vuonna 2005 ja 2009 tutkinnon suorittaneet. Samassa kuoressa valmistuneille lähti kirje alumniyhdistykseltä sekä markkinointikirje lisäkoulutusmahdollisuuksista Oamkissa. Vastauksia saatiin mukavasti, sillä lähes puolet eli noin tuhat alumnia vastasi kyselyyn. Oli hienoa huomata, että Oamkin alumnit olivat motivoituneita antamaan panoksensa koulutuksen kehittämiseen. Kevään kuluessa koulutusyksiköissä on käytössä alumnien antamaa tietoa muun muassa siitä, miten ammattikorkeakouluopinnot kehittivät työelämässä tarvittavia osaamisalueita. Sangen arvokasta tietoa koulutuksen kehittäjille!

Kyselyjen yhteydessä tarjoutui tilaisuus tarkastella alumnien nykyisiä asuinpaikkoja. Kävi ilmi, että yli 80 prosenttia alumneista on jäänyt valmistumisen jälkeen Pohjois-Suomeen. Yksinomaan Oulun seudulle jää lähes kaksi kolmasosaa valmistuneista. Muut kasvavat yliopistoseudut , kuten pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku ja Jyväskylä, ovat saaneet houkuteltua vain reilun kymmeneksen Oamkin alumneista.

Voi siis hyvällä syyllä sanoa, että Oamk on vahva alueellinen vaikuttaja ja elintärkeä työvoiman kouluttaja Oulun seudulla, Pohjois-Pohjanmaalla ja koko Pohjois-Suomessa. Ammattikorkeakoulun tehtävien luonteen vuoksi alueellinen vaikuttaminen on kuitenkin myös muuta kuin nuorten kouluttamista ammattilaisiksi. Alueen hyvinvoinnin kehittymistä tuetaan myös aikuisten täydennyskoulutuksella, avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonnalla, kulttuuritoiminnalla sekä elinkeinoelämää ja korkeakouluopetusta kehittävällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla.

Laajemmin ajateltuna ammattikorkeakoulun väellä on näiden perustehtävien lisäksi vielä muita yhteiskunnalliseen vastuuseen liittyviä velvoitteita. Näistä tärkeitä ovat aktiivinen osallistuminen erilaisten kehittäjäyhteisöjen toimintaan sekä uuden tiedon levittäminen eri forumeilla. Ammattikorkeakoulussa työskentelee paljon huippuasiantuntijoita, joiden asiantuntemus ja mielipiteet voivat rikastuttaa myös julkista keskustelua. Toivonkin, että Oamkilaiset näkyvät ja kuuluvat kuluvana vuonna lehtien palstoilla ja muissa medioissa entistäkin useammin. Kukapa kissan hännän nostaa ellei kissa itse!

Tea Remahl, suunnittelija, Rehtorin toimisto