Muutoksen tuulet ovat liikkeellä Oamkissa

 Tulin kolme kuukautta kestävään harjoitteluun Oamkin rehtorin toimistoon vuoden alusta. Olen kasvatustieteiden opiskelija ja valmistun harjoitteluni jälkeen kasvatustieteiden maisteriksi, pääaineena kasvatuspsykologia. Harjoitteluni on kestänyt reilut kaksi kuukautta ja olen päässyt tutustumaan monipuolisesti Oamkin toimintaan. Harjoittelun aluksi sain tutustua Oamkin strategiaan ja käytännön kautta olen saanut huomata, miten siinä esitettyjä kehittämisen kohteita on lähdetty käytännössä työstämään.

Olen saanut käsityksen, että Oamkissa todella tehdään töitä opiskelijan edun ja hyvinvoinnin eteen, mistä hyvinä esimerkkeinä toimivat: toteutussuunnitelma-työryhmä, opinto-ohjauksen kehittäminen, opintopsykologitoiminnan laajentaminen, pedagogisten linjausten yhdenmukaistaminen sekä yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen ja toiminnan yhdenmukaistaminen. Vaikuttaa siltä, että Oamkissa halutaan panostaa opetuksen laatuun, kuten monipuolisiin opetusmenetelmiin ja oppimisympäristöihin, mitkä ovat tärkeitä tekijöitä opiskelijan motivaation ja viihtyvyyden kannalta.

Olen saanut mielikuvan, että Oamkissa eletään murroksen ja kehittymisen ”aikakautta”. Eri työryhmät valmistelevat uudistuksia opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi. Muutosten onnistumiseen tarvitaan kuitenkin aina kaikkien panosta. Jokaisen tulisikin tunnistaa itsessään muutosvastarintalinnun ääni, jotta uudet tuulet voivat lähteä liikkeelle.

 Aurinkoista kevään jatkoa!

Marjo Vilppola, harjoittelija, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta