Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Myöhäistä enää -mittareista vielä ehtii -mittareihin

Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) tunnuslukutietokannassa on tällä hetkellä (28.3.2011) 363 mittaa/mittaria. Osa noista mittareista on jo vanhentuneita, osaa noista mittareista ei ole koskaan käytettykään, mutta huomattavaa osaa noista mittareista hyödynnetään Oamkin toiminnan seuraamisessa ja sen kehittämisessä.

Mittareiden merkitys Oamkin toiminnan kehittämisessä on kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana ja tulee entisestäänkin kasvamaan, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suunnitelmat toteutuvat. Tulevaisuudessa entistä suurempi osa ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta tulee näillä näkyvin tuloksellisuuden perusteella.

Monet käytössä olevat mittarit perustuvat Oamkin opiskelijoiden toimintaan: opintopisteiden suorittamisiin ja eroamisiin. Perusmittareihin voidaan lukea esimerkiksi läpäisy (ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneiden määrä suhteessa viisi vuotta aikaisemmin aloittaneisiin), opintojen eteneminen (vähintään 45 opintopistettä edellisenä lukuvuotena suorittaneiden tutkinto-opiskelijoiden osuus läsnäolevista 20.9) ja eronneet (tiettynä aikavälinä esim. kalenterivuosi).

Läpäisyyn vaikuttaa opintojen eteneminen ja eroaminen. Mikäli opiskelijoiden opinnot etenevät opetussuunnitelman mukaisesti ja opiskelijat eivät eroa, niin läpäisy on 100 %. Vastaavasti jos jompikumpi tai molemmat edellä mainituista tekijöistä vaikuttavat negatiivisesti, niin läpäisy pienenee. Oamkin läpäisy on noin 50 %:n luokkaa ts. puolet tutkinto-opiskelijoista eivät valmistu viidessä vuodessa opintojen aloittamisesta johtuen opintojen viivästymisestä ja/tai eroamisista.

Läpäisy, opintojen eteneminen ja eroaminen voidaan luokitella myös sen mukaan, miten Oamkissa asioille voidaan niihin vielä vaikuttaa. Eronneet voidaan luokitella myöhäistä enää -mittariksi. Kun eronneet-tilastot saadaan koottua, ovat eronneet jo jättäneet taakseen opinnot Oamkissa. Sen sijaan opintojen eteneminen -mittarin piirissä olevat ovat edelleen Oamkin opiskelijoita. Läpäisy-mittari tulee oikeastaan myöhäistä enää ja vielä ehtii -mittarin välimaastoon. Pitäisikö Oamkin toiminnassa siirtää painoarvoa entistä enemmän myöhäistä enää -mittareista vielä ehtii -mittareihin, jotta tunnuslukumme saataisiin paranemaan nykyistä nopeammin?

Suurin osa käytettävistä mittareista on tullut ylhäältä alaspäin eli OKM:stä Oamkiin aina koulutusohjelma/ryhmätasolle saakka. Vaikka tunnuslukutietokannassa on yli 300 mittaa/mittaria, niin siitä huolimatta Oamkilta puuttunee ruohonjuuritason (ryhmätason) vielä ehtii -mittareita.

Esimerkkinä tällaisesta ruohonjuuritason vielä ehtii -mittarista voidaan ottaa Luonnonvaran yksikön (Luova) opintojakson läpäisy -mittari: mitataan sitä, kuinka moni opintojaksolle osallistuneista on saanut opintojakson suoritettua hyväksyttävästi. Luovalla on tavoitteeksi asetettu 80–90 % läpäisy opintojaksosta riippuen. Kun saadaan opintojakson läpäisy nostettua halutulle tasolle, niin opinnot etenevät myös toivotulla tavalla ja opiskelijat valmistuvat ja suurin osa niistä vieläpä tavoiteajassa (normiajassa). Kun Luovalla vielä samalla pyritään vähentämään (tavoitteena puolittamaan) eroavien määrää keskittymällä ensimmäisenä lukuvuotena eroaviin, niin voimme tulevaisuudessa odottaa Oamkin ’punaisen’ yksikön muuttumista ’vihreäksi’ yksiköksi, mitä tulee yllä mainittuihin mittareihin.

Nyt tuli mitta(ri) täyteen! 🙂

Seppo Pakanen, Suunnittelija, Rehtorin toimisto/Tietotuotantotiimi

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *