Opinnäytetyötulva

Oamkilla on tänä keväänä puhuttu paljon valmistumistalkoista, eli kuinka valmistumisen rajamailla kiikkuvat opiskelijat on saatava valmistumaan tämän kevään aikana. Ansioitunut rehtorimme antoi talkoisiin osallistumisesta erittäin konkreettisia ohjeita jo tammikuussa, ja aiheesta on muistutettu niin monta kertaa, että jopa minä, täällä Oamkin toimintojen takavasemmalla haahuileva suhteellisen tuoreehko informaatikko, olin kuullut asiasta jo huhtikuuhun mennessä.

Kirjasto osallistuu opinnäytetöiden käsittelyyn sikäli, että kirjaston väki tarkistaa sekä Intraan että Theseukseen palautettujen töiden kuvailutiedot ja tietysti luetteloi jokaisen työn Leeviin tulevien vuosien opinnäytetyöntekijöiden löydettäväksi ja hyödynnettäväksi. Kirjaston henkilökunta on siis suhteellisen työllistetty joka vuosi käsitellessään valmistuvien opiskelijoiden opinnäytetöitä.

Tämän vuotinen opinnäytetyötulva on ollut vaikuttava, mutta en sattuneesta syystä pysty kommentoimaan, että miten valmistumistalkoot ovat vaikuttaneet hyökyyn suhteessa aiempiin vuosiin. Sen verran osaan kommentoida, että opinnäytetöitä on sadellut touko- ja kesäkuussa semmoiseen tahtiin, että ainakin allekirjoittaneen osalta kaikki muut työt ovat edelleen siinä vaiheessa, mihin ne ennen vappua jäivät.

Voin tietysti selvittää pari asiaa havainnollistavaa lukua. Koska opinnäytetyön matka kaikkine mutkineen päättyy Leeviin, ja sieltä jo löytyvät työt on käsitelty kirjastohenkilökunnan toimesta kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti, tarvittavat luvut kannattaa poimia sieltä. Parin tiedonhaun perusteella käy ilmi, että Leevissä on 360 Theseukseen ja 198 Intraan raportoitua vuonna 2011 julkaistua opinnäytetyötä. Yhteensä kirjastoväen käsien läpi on siis kulkenut tänä keväänä 558 opinnäytetyötä, ja voin kertoa, että vaikka pahin hyöky näyttäisi olevan ohi, muutamia viimeisiä tipahtelee silti edelleen.

558 opinnäytetyötä tarkoittaa noin 17,4 opinnäytetyötä per työntekijä. Yhden työn kuvailutietojen tarkistamiseen ja luettelointiin menee vähintään 20 minuuttia useimmiten enemmän, jolloin 558 työn käsittelyyn on kulunut vähintään 186 tuntia eli yli 25,6 täyttä työpäivää, joka vastaa yli 5 kokonaista työviikkoa. Tämä työmäärä jakaantuu sitten toimipisteiden ja niissä opinnäytetöistä vastaavien henkilöiden kesken. Niin. Että ei se ole kumma, ettei minunkaan nakkilistani ole lyhentynyt toukokuun aikana.

Anu Liikanen
Kulttuurialan kirjasto