Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Monthly Archive: lokakuu 2011

Tuhkasta nousee uusi nuori feenikslintu

Oamkin Täydennyskoulutus-yksikön toiminta itsellisenä yksikkönä lakkautettiin tämän lukuvuoden alussa. Tuhkasta syntyi uusi koko Oulun seudun ammattikorkeakoulun aikuis- ja täydennyskoulutusta palveleva toimintamalli. Uudessa toimintamallissa koordinoinnista ja yksiköiden ohjauksesta vastaa rehtorin toimiston alaisuudessa toimiva täydennyskoulutuksen tiimi.

Täydennyskoulutus-yksikön lakkauttaminen ei siis vähäisimmässäkään määrin tarkoita sitä, että täydennyskoulutuksen rooli ja merkitys Oamkin ja Osekkin toiminnassa pienenisi, vaan pikemminkin päinvastoin. Uusi organisointimalli mahdollistaa edellytyksiämme toimia aikuiskoulutuksen ja työelämäosaamisen ylläpitäjänä ja vahvistajana entistäkin paremmin.

Täydennyskoulutus on nyt koko Oamkin asia. Yksiköt vastaavat tulostavoitteisesti täydennyskoulutuksen toteuttamisesta. Jokaisessa yksikössä on oma vastuuhenkilö, jonka kautta täydennyskoulutuksen ohjausta ja seurantaa toteutetaan. Yksikön nimeämä vastuuhenkilö on myös täydennyskoulutuksen ohjausryhmän jäsen. Ohjausryhmä on keskusteleva ja yhteistoiminnallinen foorumi, jossa edistetään ja linjataan muun muassa täydennyskoulutuksen monialaisuutta, työelämäläheisyyttä, sidosryhmäyhteistyötä, aluevaikuttavuutta ja myös täydennyskoulutuksen roolia ja vaikutusta yksiköiden perusopetuksen tuloksellisuuteen.

Uuden toimintamallin suunnittelutyötä on tehty erittäin tiiviisti ja sen tulokset alkavat näkyä myös ulospäin hyvin pian. Täydennyskoulutustoiminta ei ole syksyn aikana ollut pysähdyksissä, vaan sitä on toteutettu vanhoille ja uusille asiakkaille entiseen malliin. Täydennyskoulutuksen näkyvyyttä vahvistetaan asiakkaillemme ns. yhden luukun -periaatteella.  Monialainen ja vahva osaajaverkostomme mahdollistaa alueemme yrityksille ja muille organisaatioille laajan koulutus- ja palvelutarjonnan. Oamkin tulee olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa.

Suurimmat haasteet ovat meidän omien korvien välissä. Kysymys ei ole siitä, että haluammeko tehdä täydennyskoulutusta, vaan miten toteutamme sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Täydennyskoulutus ei ole rasite perusopetuksen toteuttamiselle, vaan täydennyskoulutuksen tulisi muodostaa tutkintoon johtavan koulutuksen kanssa saumattomasti toisiaan täydentävä kokonaisuus (www.futurex.utu.fi). Olennaista on myös, että maksullista palvelutoimintaa kehitetään oppimisen ja opetuksen laadun parantamiseksi ja että maksullista palvelutoimintaa toteutetaan kannattavasti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaluonnoksessa (2011-2016) kirjoitetaan täydennyskoulutuksesta seuraavasti:

”126. Korkeakoulut suunnittelevat koulutustarjontaansa kokonaisuutena siten, että tutkintoon johtava koulutus ja muu koulutus muodostavat työelämän tarpeisiin vastaavan yhtenäisen kokonaisuuden. Korkeakoulut huolehtivat siitä, että tutkinnon osien ja kurssien suoritusmahdollisuuksia on riittävästi tarjolla joko integroituna tutkintokoulutukseen tai järjestettynä erillisissä ryhmissä. Koulutus voidaan toteuttaa omaehtoisesti suoritettavana avoimena korkeakouluopetuksena ja/tai maksullisena täydennyskoulutuksena esimerkiksi työnantajan tilauksesta. Selkiytetään korkeakoulujen aikuiskoulutuksen maksuperusteita.”

Täydennyskoulutustiimin ammattilaiset vastaavat mielellään kysymyksiin ja toivomme keskustelun avauksia täydennyskoulutusta vahvistavista ajatuksista ja ideoista!

Pekka Silvén, täydennyskoulutuspäällikkö

Laadukasta päivää Sinulle!

Laatuleipurit jalkautuivat jälleen kaikkiin yksiköihin viikoilla 41 ja 42. Kiertue alkoi Sotelta, jossa tuoreen laatuleivän tuoksu houkutteli paikalle paljon opiskelijoita ja henkilökuntaa. Liiketalouden yksikössä oli myös vilkas meininki ja myös kv-opiskelijat innostuivat visailemaan. Raahen molemmilla kampuksilla leivät menivät kaupaksi yllättävän nopeasti, ja Rehtorin toimistolla kilvoiteltiin siitä, kuka voittaa Laatutekijä-paidan arvonnassa. Amokissa keskusteltiin Tyrnävän perunasadosta ja muista polttavista puheenaiheista henkilöstön ja kahden opiskelijaryhmän pohtiessa laatuvisan kysymyksiä.

Oulaisten kiertueen kanssa sattui hassuja ja ikäviäkin kommelluksia, kun ensin kiertueen rekvisiitat olivat hukassa, auto oli liian pieni ja vain yhdellä Oamkin opiskelijaryhmällä oli opintoja sinä aamuna, mutta henkilökuntaa oli sentään hyvin paikalla ja reissu oli hilpeä. Kulttuurin ja Tekniikan yksiköiden yhteinen kiertue oli vilkas. Leipiä oli ennätysmäärä ja päivä oli pitkä. Iltapäivän laatukoulutus toi jopa auditointiryhmän puheenjohtajan ja sihteerin visailemaan opiskelijoiden kanssa. Leivänjakoa suoritettiin vielä loppuviikosta Luovalla ja kuntayhtymäpalveluiden tiloissa Oulunsalossa mukavissa tunnelmissa.

Laatuvisan suorittamisen kriteerit olivat tiukentuneet kevään kiertueesta, sillä tällä kertaa piti saada kahdeksan vastausta oikein. Kukaan ei kuitenkaan jäänyt puremaan kynsiään vaan kaikki saivat hyvän mielen ja leivän matkaansa. OSAKO pyysi palautetta opiskelijaintrasta ja vastanneiden keskeen arvotaan laatukintaita. Lisäksi pyöritimme diaesitystä oppimispalautteesta. Oamkissahan otettiin syksyn alusta lähtien käyttöön kaikille yksiköille yhteinen opintojaksopalaute, joka kautta opiskelijat osallistuvat Oamkin laadunvarmistukseen ja toiminnan kehittämiseen. 17.10.2011 julkaistu tiedote löytyy sekä Oivasta että Heimosta.

Enimmäkseen laatuvisa meni hyvin läpi, mutta ulkoisen auditoinnin ajankohta ei vieläkään näyttänyt olevan selvillä kaikilla opiskelijoilla. Myös koulutusohjelmatiimien kokousten osallistumismahdollisuudet eivät olleet riittävästi tiedossa: koulutusohjelmatiimien kokoukset ovat nykyisin avoimia kaikille! Viimeistään nyt henkilöstön kannattaakin tutustua Laatuleipurin reseptit henkilöstölle–oppaaseen sekä Laatukäsikirjaan ja opiskelijaintra-Oivasta löytyy Opiskelijan laatureseptikirja. Laatuleipuri-konsepti sai kuitenkin paljon positiivista palautetta ja laatuleivän idea lohkoineen avautui monelle opiskelijalle. Kaiken kaikkiaan kiertue oli laadukas! 

Pinja Hietalahti, laatukiertueen koordinaattori

Laatuvisaa tehtiin ahkerasti Sotella ja Liikkeellä

Perinteinen laatukiertue starttasi tiistaina sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Opiskelijat ja henkilökunta olivat aktiivisia, ja jo puolen päivän jälkeen kaikki laatuleivät oli ansaittu.
 
Keskiviikkona kiertue jatkoi Liiketalouden yksikköön. Visa osoittautui niin suosituksi, että läppäreitä piti hakea lisää!
 
 
Torstaina laatukiertue on Raahessa (molemmilla kampuksilla), ja perjantaina rehtorin toimiston työntekijät pääsevät visailemaan. Tuoksuva kiertue vierailee muissa yksiköissä sekä kuntayhtymäpalveluissa ensi viikolla.

Jokainen päivä on ympäristöpäivä

Jokainen päivä on ympäristöpäivä

Oamkin kirjastojen arjessa on kuluvan vuoden aikana kiinnitetty paljon huomiota ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen.  Valmistaudumme parhaillaan vastaamaan WWF:n Green Office ympäristöjärjestelmän kriteereihin.  Vuoden vaihteen tienoilla sitten selviää, saammeko Green Officen Panda-merkin käyttöömme. (Ja luulen, että jos merkin saamme, siitä tulee hehkutusta tänne bloginkin puolelle)

Kirjaston perustoiminta, lainauspalvelu, on jo lähtökohtaisesti kestävän kehityksen aatteen mukainen, mutta on toiminnassa vielä viilattavaakin. Muun muassa paperinkulutukseen, jätteiden lajitteluun ja päivittäisiin energiansäästötapoihin on kiinnitetty huomiota, ja pikku parannuksia saadaan aikaiseksi koko ajan. Voisi siis sanoa, että jokainen päivä on ympäristöpäivä.

Nyt vietettävän energiansäästöviikon ja torstain 13.10 ympäristöpäivän varjolla on hyvä kiinnittää huomiota sellaisiin tapoihin, joiden pitäisi jo olla osa päivittäistä arkea. Aiheesta on viime aikoina ollut niin paljon puhetta, että tuskin löytää ketään, joka ei vähintäänkin olisi tietoinen tyhjän tilan valaisemisen tai käyttämättömien tietokoneiden sammuttamisen vaikutuksista kiinteistön sähkönkulutukseen. Eri asia on sitten siirtää se tietoisuus käytäntöön. Täytyy tunnustaa, että itsekin piti sitä valojen sammuttamista hieman harjoitella, mutta nyt se sujuu jo rutiinilla. 🙂

Valojen sammuttamisen ja biojätteen lajittelun lisäksi kestävä kehitys on niin paljon muutakin.  Kun lähemmin tarkastellaan, löytyy paljon erilaisia näkökulmia kestävään kehitykseen niin arjessa kuin ammatilliseen osaamiseenkin liittyen.  Kirjastoissa on kuluvan viikon teemoja huomioitu mm. nostamalla esiin aiheeseen liittyvää materiaalia. Teemana on kestävä kehitys ja ympäristö, mutta näkökulma vaihtelee kirjaston edustamien aihepiirien mukaan.  Tervetuloa tutustumaan!

Kierrätysteemaa toteuttavat myös kirjastojen poistohyllyt, joista kokoelmista poistettua aineistoa saa ottaa omaksi. Kirjojen lisäksi poistohyllystä voi bongata myös kansioita ja muita opiskelussa hyödyllisiä toimistotarvikkeita. Ainakin Tekniikan kirjastossa on tarjolla satunnaisia eriä mappeja ja kansioita.  Luonnonvara-alan, Kulttuurialan, Sosiaali- ja terveysalan sekä Raahen korkeakoulukirjastossa myös asiakkaat voivat tuoda hyllyyn kirjoja, lehtiä, nuotteja tms. kierrätettäväksi. Tällä viikolla Kulttuurialan kirjastossa on esillä myös vaihtoehtoisia tapoja hyödyntää poistokirjoja.

Ja koska kestävää kehitystä on myös toisista välittäminen, voi tässä lopuksi mainostaa että,  Luonnonvara-alan yksikössä voi tällä viikolla neuloa tai virkata lämpimikseen. Viikon aikana tuotetut peittotilkut ja asusteet menevät hyväntekeväisyyteen.  Jos ei paikan päälle pääse neulomaan, niin valmiita töitä voi toimittaa 14.10 mennessä Luonnonvara-alan kirjastoon.

Hyviä ympäristöpäiviä kaikille toivottaa
Henna tekniikan kirjastosta

Palaute mahdollistaa laadukkaan toiminnan

Resurssi, prosessi, sertifiointi, organisaatio, dokumentointi, auditointi ja laadunvarmistusjärjestelmä ISO-nönnönnöö. Mitä ihmettä?! Mitä tämä tarkoittaa? Ei ei, nyt ei kannata vaipua synkkyyteen. Taustalla piileskelee kuitenkin hyvä ja tarkoitusperää palveleva asia. Nimittäin se, kuinka voidaan taata, että toiminta pysyy laadukkaana ja kehittyy. Meidän tapauksessa toiminnan laadukkuus on opetuksen laadun ylläpitämistä ja parantamista.

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa suoritetaan ulkoinen auditointi nyt 23. – 25.11. välisenä aikana. Auditointi tarkoittaa siis arviointia. Oamkiin saapuu arvioitsijoita ympäri Suomen ja he antavat haastattelujen jälkeen loppuarvionsa ammattikorkeakoulumme toiminnasta. Toivottavasti he saavat nostettua esille ne ongelmakohdat, joihin meillä ei ole osattu tarttua ammattikorkeakoulumme toiminnassa. Arvioinnin myötä myös hyvät käytänteet nousevat entistä paremmin kaikkien tietoisuuteen.

Meillä kaikilla, niin henkilökunnalla kuin opiskelijoillakin, on kuitenkin vastuumme koulun laadun tekijöinä. Kaiken A ja O on se, että osaamme kukin kohdallamme ottaa palautetta vastaan sekä antaa sitä asiallisessa muodossa eteenpäin ja näin kehittyä palautteen myötä paremmaksi yhteisöksi. Auditoinnissa arvioidaan kuinka tämä reilun kahdeksantuhannen henkilön yhteisömme pyörii kaikilta osiltaan ja yhdessä.

Minun oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, että laatu lähtee siitä kuinka viihdymme opiskeluympäristössämme . Ilmapiirin ollessa hyvä keskeyttämisiä tapahtuu myös vähemmän. Yhteishengen parantamisessa opiskelijakunta OSAKOlla ja koulusalajärjestöillä on iso merkitys. Yhteishengen ollessa korkealla opetuksen kehittäminen on myös helpompaa, kun kaikki tietävät oman paikkansa tässä organisaatiossa.

Koulutusalajärjestöiden (KAJ) tehtävä on suuri tässä paletissa. KAJ:n tehtävä on kehittää omalta osaltaan yksiköitään opiskelijoiden tahdon mukaisesti. KAJ on tärkeä palautekanava opiskelijalle. OSAKOn tehtävä on antaa työkaluja koulutusalajärjestöjen toimintaa varten ja toimia linkkinä ylemmäs vaikuttamisen portailla.

Toivon mukaan saamme auditoinnin läpi ja sertifioinnin merkkinä hyvästä laadusta. Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua Oamkin laadunvarmistukseen viikoilla 41 ja 42 laatukiertueen merkeissä, jolloin laatuajattelua taas jalkautetaan kaikkiin yksiköihin. Saavu paikalle, vastaa kyselyyn, anna palautetta ja ota tästä mahdottoman kovasta vaivasta palkinnoksi maukas leipä. 

Palauterikasta alkanutta lukuvuotta!

Jussi Ylitalo, Opiskelijakunta OSAKO