Palaute mahdollistaa laadukkaan toiminnan

Resurssi, prosessi, sertifiointi, organisaatio, dokumentointi, auditointi ja laadunvarmistusjärjestelmä ISO-nönnönnöö. Mitä ihmettä?! Mitä tämä tarkoittaa? Ei ei, nyt ei kannata vaipua synkkyyteen. Taustalla piileskelee kuitenkin hyvä ja tarkoitusperää palveleva asia. Nimittäin se, kuinka voidaan taata, että toiminta pysyy laadukkaana ja kehittyy. Meidän tapauksessa toiminnan laadukkuus on opetuksen laadun ylläpitämistä ja parantamista.

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa suoritetaan ulkoinen auditointi nyt 23. – 25.11. välisenä aikana. Auditointi tarkoittaa siis arviointia. Oamkiin saapuu arvioitsijoita ympäri Suomen ja he antavat haastattelujen jälkeen loppuarvionsa ammattikorkeakoulumme toiminnasta. Toivottavasti he saavat nostettua esille ne ongelmakohdat, joihin meillä ei ole osattu tarttua ammattikorkeakoulumme toiminnassa. Arvioinnin myötä myös hyvät käytänteet nousevat entistä paremmin kaikkien tietoisuuteen.

Meillä kaikilla, niin henkilökunnalla kuin opiskelijoillakin, on kuitenkin vastuumme koulun laadun tekijöinä. Kaiken A ja O on se, että osaamme kukin kohdallamme ottaa palautetta vastaan sekä antaa sitä asiallisessa muodossa eteenpäin ja näin kehittyä palautteen myötä paremmaksi yhteisöksi. Auditoinnissa arvioidaan kuinka tämä reilun kahdeksantuhannen henkilön yhteisömme pyörii kaikilta osiltaan ja yhdessä.

Minun oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, että laatu lähtee siitä kuinka viihdymme opiskeluympäristössämme . Ilmapiirin ollessa hyvä keskeyttämisiä tapahtuu myös vähemmän. Yhteishengen parantamisessa opiskelijakunta OSAKOlla ja koulusalajärjestöillä on iso merkitys. Yhteishengen ollessa korkealla opetuksen kehittäminen on myös helpompaa, kun kaikki tietävät oman paikkansa tässä organisaatiossa.

Koulutusalajärjestöiden (KAJ) tehtävä on suuri tässä paletissa. KAJ:n tehtävä on kehittää omalta osaltaan yksiköitään opiskelijoiden tahdon mukaisesti. KAJ on tärkeä palautekanava opiskelijalle. OSAKOn tehtävä on antaa työkaluja koulutusalajärjestöjen toimintaa varten ja toimia linkkinä ylemmäs vaikuttamisen portailla.

Toivon mukaan saamme auditoinnin läpi ja sertifioinnin merkkinä hyvästä laadusta. Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus tutustua Oamkin laadunvarmistukseen viikoilla 41 ja 42 laatukiertueen merkeissä, jolloin laatuajattelua taas jalkautetaan kaikkiin yksiköihin. Saavu paikalle, vastaa kyselyyn, anna palautetta ja ota tästä mahdottoman kovasta vaivasta palkinnoksi maukas leipä. 

Palauterikasta alkanutta lukuvuotta!

Jussi Ylitalo, Opiskelijakunta OSAKO