PEDAGOGINEN FOORUMI KESKUSTELEE OPPIMISEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYDESTÄ 23.2.2012

TKI-toiminta ja aluekehittäminen opettajien ja opiskelijoiden arjessa ja oppimisympäristössä

Oamkin opetuksen kehittämisen työryhmä Peda-tiimi kutsuu osallistumaan toiseen Oamkin henkilöstölle ja opiskelijoille avoimeen Pedagogiseen Foorumiin 23.2.2012 klo 13:00 – 16.30.

Seminaarin teemoja ovat oppimisen työelämälähtöisyys ja projektiperustainen oppiminen. Tulemme kuulemaan esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä niin Oamkin sisältä kuin muualtakin  ammattikorkeakoulutuksen kentältä. Seminaari toteutetaan yhteistoiminnallisena.

Seminaarin avauspuheenvuoron käyttävät rehtori Jouko Paaso ja ammatillisen opettajakorkeakoulun johtaja Asko Karjalainen. Vierailevaksi puhujaksi saamme tutkimusjohtaja Katariina Raij’n Laurea-ammattikorkeakoulusta. Hän esittelee laajasti tunnettua ja tunnustettua Learning by Developing –työelämälähtöisen oppimisen mallia. Oman talomme hyviä käytäntöjä esittelevät Lehtori Eero Nousiainen tekniikan yksiköstä ja yliopettajan Jouko Isokangas liiketalouden yksiköstä. Eero kertoo projektiperustaisen oppimisen toteutuksesta tekniikan alalla ja Jouko esittelee Oamkin työelämäyhteistyön toimintamallia.

Oamkin visiona 2015 on, että ”Oamk tunnetaan yrityksiä ja työnantajia lähellä toimivana, elinkeinoelämän tarpeita kuuntelevana innovatiivisena toimijana sekä toimialojen välisen kasvun, yritystoiminnan ja hyvinvoinnin kehittäjänä.” Strategiamme nostaa yhdeksi kehittämisen päämääräksi, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta sekä aluekehitystyö ovat osa opettajien ja opiskelijoiden arkea ja oppimisympäristöä. Toimenpiteinä päämäärän saavuttamiselle ovat opetuksen kehittäminen tki-toiminnan avulla, työelämäpalautteiden systemaattinen hyödyntäminen opetussuunnitelmien kehittämiseksi sekä korkeakouluyhteisön ulkopuolisten työelämäjaksojen käyttöön ottaminen. Strategista päämäärää tavoitellaan myös oppimisympäristöjä kehittämällä. Tähän sisällytetään seuraavia toimenpiteitä: opiskelijoita kannustetaan ottamaan entistä enemmän vastuuta omasta oppimisestaan ja vaikuttamaan aktiivisesti koulutuksen kehittämiseen, toteutetaan työelämää simuloivia ja kehittäviä oppimisympäristöjä, mahdollistetaan joustavat ja vaihtoehtoiset opintopolut, kehitetään opinnäytetyö- ja harjoittelukäytänteitä sekä varmistetaan koulutusprosessin tuloksellisuus ja laatu.

Oamkin strategiaa ja kehittämissuunnitelmaa tarkentavat opetuksen kehittämisen linjaukset nostavat pedagogisiksi periaatteiksemme tutkivan ja kehittävän yhteistoiminnallisen oppimisen. Tällä tarkoitetaan muun muassa sitä, että ”oppiminen nähdään yhteisenä tiedonrakentelun prosessina ja tiedon ymmärretään syntyvän yhteistoiminnan tuloksena. Kehittävä oppiminen nostaa työelämälähtöisyyden oppimisprosessin keskiöön, jolloin kaikilla opinnoilla tulee olla työelämän näkökulmasta perusteltu tarve. Oppiminen on vastavuoroista asiantuntijuuden jakamista oppimisyhteisössä, jolloin opiskelijat, opettajat ja työelämäkumppanit oppivat toinen toisiltaan. Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan. Opettajan ja tuutorin rooli oppimisen ohjaajana on ohjata opiskelijoita etsimään ja rakentamaan uutta tietoa sekä sitoutumaan oppimista edistävään työskentelyyn.  Opettajuus merkitsee aitoa kiinnostusta opiskelijoiden oppimista kohtaan ja halua edistää oppimisen yhteisöllisyyttä. Opettajan roolissa yhdistyvät substanssiin, pedagogiikkaan ja ohjaukseen liittyvä osaaminen. Yhteistoiminnallisuus opetusmenetelmänä painottaa yhdessä oppimista pienissä ryhmissä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.”

Moni meistä tunnistaa strategiasta ja pedagogisista periaatteista tuttuja asioita, joita on itse edistänyt jo pitkään ja nähnyt ympärillään muidenkin työskentelevän uutterasti niiden eteen. Hyvien käytäntöjen ”tunnistaminen ja tunnustaminen” on yksi opetuksen kehittämisen keskeinen idea. Silloin tällöin on antoisaa kokoontua vaihtamaan kokemuksia ja ideoita muiden kehittäjien kanssa. Pedagoginen Foorumi on perustettu juuri tätä varten. Se on koko Oamkin henkilöstölle avoin keskustelun ja kannanottamisen foorumi, joka kokoontuu pari kertaa lukukaudessa. Sen on samalla tarkoitus olla myös opetuksen kehittämisen ”kirppis”, josta pienellä panostuksella saa mukaansa paljon käytännöllistä ja hyödyllistä.

Lämpimästi tervetuloa Pedagogiseen Foorumiin 23.2.2012 klo 13:00 – 16:30 tekniikan yksikön auditorio 1:een! Ilmoittautuminen on avoinna intran ajankohtaispalstalla kohdassa ”Seminaarit ja konferenssit” 16.2.2012 asti.

Peda-tiimin puolesta,

Tomi Guttorm, Tiina Laajala ja Marianne Isola

P.S. Tutustu myös ”Opiskelijan oppimisen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen Oamkissa” –kehittämishankkeen järjestämään koulutukseen Linjaa ja laatua oppimiseen (3 op), jossa syvennytään työelämälähtöiseen oppimisprosessin suunnitteluun pedagogiset periaatteet huomioiden. 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *