”Tämä on mielenkiintoista…”

Moni on kysynyt minulta viime syksyn ja talven aikana miltä työ IT-palvelujen ruorissa on tuntunut toisenlaisesta toimintaympäristöstä tulleena. Olen vastannut kysyjille moniselitteisesti, että tämä on mielenkiintoista ja jatkanut samaan hengenvetoon olevani sukujuuriltani puoliksi savolainen 😉

Organisaatioilla on omat toimintatapansa ja –kulttuurinsa, jotka näkyvät päivittäisessä työskentelyssä. On ollut opettavaista ja mielenkiintoista päästä vähitellen sisään Oamkin ja koko kuntayhtymän toimintaan. Toimintatavoissa on eroja yksiköidenkin välillä. Tämä on näkynyt myös IT-palvelujen arjessa. Henkilökuntaamme on sijoitettuna Oamkin eri yksiköihin, joiden välillä on eroavaisuuksia sen suhteen miten IT-toiminnot oli aiemmin järjestetty. Tämä heijastuu luonnollisesti erilaisina odotuksina IT-palvelujen toimintatavoille. Asian tiimoilta onkin käyty monia hyviä keskusteluja. Yhtenäisten toimintatapojen määrittely vaatii vielä työtä, jotta kaikilla olisi sama käsitys tarjolla olevista palveluista ja niiden laadusta.

Viimeisin puolitoista vuotta on ollut kaiken kaikkiaan IT:lle erittäin tapahtumarikas ja haastava. On ollut organisaatiomuutosta, toimintatapojen yhtenäistämistä ja kehittämistä, suuria inframuutoksia, puhelinoperaattorin vaihto, Oamkin laatuauditointi, kansallisia korkeakoulusektorin kehityshankkeita, strategian tekemistä, kokonaisarkkitehtuurityön käynnistystä, jne. jne. Kaiken tämän pyörityksen keskellä myös jokapäiväiset tehtävät on saatava hoidetuiksi. Tietojärjestelmien ja työasemien on toimittava, sähköpostin ja tietoliikenteen kuljettava, käyttäjien saatava apua ongelmatilanteisiin, järjestelmiä on kehitettävä… Tehtyjen töiden lista on lähes loputon, mutta pitkä on myös tekemistä odottavien. Uusia kehitysideoita pulppuaa ehtymättömänä virtana monelta taholta entisten jatkoksi. Koko ajan on tarve pohtia mitä todella kannattaa tehdä ja mihin ideaan tarttua, tarkoituksenahan on rakentaa kokonaisuus jota kyetään myös hallitsemaan. Menossa olevien töiden ja uusien mielenkiintoisten kehityskohteiden priorisoinnille on siis tarvetta.

IT-palvelut osallistui Oamkin laatuauditointiin osana tukipalveluja. Tämän jälkeen vastaan tulikin jo kuntayhtymän tilintarkastus ja sen yhteydessä tehty IT-tarkastus, jossa päästiin myös hyödyntämään auditointia varten tehtyä työtä. IT-tarkastuksessa käsiteltiin IT-toimintoja laaja-alaisesti. Osansa kysymystulvasta saivat myös muut kuntayhtymäpalvelujen toiminnot. Tapahtumana tarkastus oli auditoinnin tapaan miellyttävä ja opettavainen. Asioita tarkasteltiin eri näkökulmasta, mutta taustalta löytyy sama perusajatus, laadustahan tässäkin on kyse. Odotan tarkastuksen tuloksia mielenkiinnolla, saamme raportista varmasti lisää hyviä eväitä toiminnan kehittämiseen.

Hyviä eväitä tarjoaa myös Oamkiin perustettu IT asiakastarvetyöryhmä, johon on koottu edustus eri yksiköistä. Työryhmän tavoitteena on kehittää IT-palvelujen toimintaa ja lisätä yhteistyötä yksiköiden ja IT-palvelujen välillä. Tarkoituksena on nostaa esille päivittäiseen toimintaan liittyviä IT-asioita ja uusia kehityskohteita. Tarkastelemme näitä niin yksiköiden kuin IT-palvelujen näkökulmasta. Vaihdamme mielipiteitä ja priorisoimme asiat yhdessä, jotta käytössä olevat voimavarat osataan kohdentaa oikein. Perimmäisenä tavoitteenamme on opetuksen sujuvuuden varmistaminen IT-palvelujen toiminnan osalta. Laatutyötähän tämäkin on ja vieläpä sitä kaikkein oleellisinta jokapäiväiseen arkeen vaikuttavaa.

Älypuhelinten käyttö on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Myös tabletteja alkaa näkyä ja niille on löytymässä oma paikkansa myös työvälineinä. Molempien päätelaitetyyppien hallinta tulee asettamaan omat haasteensa IT-palvelujen työlle. Myös tietohallinto ja tiedon ”jatkojalostaminen” elävät merkittävää kehitysvaihetta. Oamkissa kerätään valtava määrä erilaista dataa, jota pitää pystyä hallitsemaan ja jalostamaan mm. johdon tarvitsemaksi, entistä helpommin saatavilla olevaksi tiedoksi. Tiedoksi, jonka avulla voidaan myös arvioida toiminnan laatua ja kehittää sitä. Mielenkiintoisia asioita tapahtuu siis näilläkin rintamilla vain muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Eikä tulevaisuus näytä yhtään tylsemmältä. Toimintoja on kehitettävä ja uusi ratkaisuja otettava käyttöön. Koko ajan on huomioitava päätehtävämme opetuksen tarpeet sekä toimintaympäristömme ja siinä tapahtuvat muutokset. Tämä tulee olemaan mielenkiintoista myös jatkossa.

Timo Remes, IT-johtaja

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *