”Kateeksi käy!”

Kevään laatukoulutuksessa käsiteltiin ulkoisen auditoinnin palautetta. Puheenjohtaja Riitta Pyykkö Korkeakoulujen arviointineuvostosta kertoi ensimmäisen auditointikierroksen vaikutuksista. Korkeakoulujen tavoitteellisuus on lisääntynyt ja laatukulttuuri kehittynyt, hän arvioi. Laatutyö on tarkoituksenmukaistunut; kun aluksi tehtiin liikaa ja monimutkaisesti, nyt osataan jo keventää ja yksinkertaistaa järjestelmiä.

Oamkia auditoineen ryhmän puheenjohtaja Marjo Nykänen kävi läpi auditoinnin tuloksia ja vastaili osallistujien kysymyksiin. Hän kertoi auditointiryhmän olleen varsin yksimielinen raportissa esitettyjen havaintojen osalta. Oamkin vahvuuksiksi hän nosti intrat, jotka ovat laajuudestaan huolimatta hyvä pohja järjestelmän kehittämiselle. Kateeksi käy, hän kommentoi verratessaan niitä oman korkeakoulunsa Mamkin järjestelmiin. Myös Oamkin koulutusohjelmatiimien toimintamalli sai kiitosta.

Lopuksi Oamkin kehittämistä pohdittiin vararehtori Risto Kimarin luotsaamassa paneelikeskustelussa. Rehtori Jouko Paaso kertoi kehittämisen vireen jatkuvan myös yhtiöittämisen myötä. Yksikönjohtaja Riitta Tötterström avasi, millä tavalla henkilökuntaa ja opiskelijoita on sitoutettu laatutyöhön Kulttuurialan yksikössä. Lehtori Timo Heikkinen ideoi Heimon käyttöliittymää uusiksi ja informaatikko Sanna Savolainen kertoi kirjaston vakiintuneista palautekäytännöistä.  Hallituksen puheenjohtaja Markus Mäkitalo OSAKOsta valaisi, millaisten prosessien kautta opiskelijakunta perehdyttää uudet toimijansa.

Lopuksi todettiin, että auditoinnin perusteella tehtävistä toimenpiteistä päätetään Oamkin laadunvarmistus -työryhmän kokouksessa ensi viikolla. Osittain kehittämiskohteita on  tosin jo linjattu yksiköiden johdonkatselmuksissa huhtikuussa. 

Laatukoulutuksesta voi antaa palautetta Heimon ja Oivan kautta. Seuraava laatukoulutus järjestetään lokakuussa 2012 – ehdota kiinnostavaa aihetta koulutukselle!

Marianne Isola,
Laatukoordinaattori