Ammattikorkeakoulut tunnetaan edelleen huonosti

Ammattikorkeakouluilla on nyt kokeiluvaiheesta lähtien noin kahdenkymmenen vuoden historia. Edelleenkin ammattikorkeakoulut tunnetaan Suomessa, jopa päättäjien keskuudessa, kovin huonosti. Näin on myös Oulun seudulla. Ammattikorkeakoulujen alkuvaiheen haasteita on ollut erottautuminen yliopistosta. Ammattikorkeakouluväki on usein itsekin ollut vahvistamassa ammattikorkeakoulun ”alisteista” asemaa yliopistoon nähden – onhan meistä suurella osalla yliopiston koulutustausta. Alkuvaiheessa tehtiinkin ehkä virhe siinä, että profiilin nostossa oltiin usein luomassa ns. pikku-yliopistoa. Tämä oli väärä profiilivalinta, koska yliopiston vahvoilla alueilla, erityisesti tiedelähtöisessä tutkimustoiminnassa, emme missään nimessä pärjää heille. Tämä ei myöskään ole tarkoituksenmukaista, vaan ammattikorkeakoulun profiilissa on korostettava ammatillista osaamista sekä opetukseen kytkeytyvää käytännönläheistä kehittämisosaamista. Amk:sta valmistuneilla ei todellakaan ole hävettävää osaamisessaan; se vastaa työelämän oikeisiin tarpeisiin. Jos ajatellaan, perustutkinnon ohella, esimerkiksi ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuomaa osaamista, uskon sen täyttävän työelämän odotukset varmasti yhtä hyvin kuin yliopiston tuottaman saman alan maisteritutkinnon. Onhan tutkinnon suorittaneella takanaan amk-perustutkinto, vähintään kolmen vuoden työkokemus sen jälkeen ja työn ohessa suoritetut työelämän tarpeisiin sovitetut ylemmän amk-koulutusohjelman opinnot. Ylipäänsä meidän on itsekin tunnistettava ammattikorkeakoulun vahvuudet ja profiilin ominaispiirteet, vahvistettava niitä sekä tehtävä ne tunnetuksi ympäröivässä yhteiskunnassa.

Ammatillinen osaaminen on luonnollisesti myös ammattiopiston ja muiden koulutustoimijoiden profiilissa keskeistä. Erottaudumme näistä muista ammatillisen koulutuksen tuottajista siinä, että meillä ammatilliseen osaamiseen liittyy kehitystoiminta, joka tukee työelämälähtöisten innovaatioiden kehittymistä, uusia liiketoimintamalleja ja ylipäätänsä työelämää kehittävää osaamista. Ammattikorkeakoulujen ammatillisen osaamisen tuottaminen on tehtävä tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Tämä luo ammattikorkeakoulun toiminnalle isoja pedagogisia haasteita. Ammatillinen oppiminen ja siihen liittyvä kehitys- ja innovaatiotoiminta tulee olla keskiössä, ja näihin liittyy monialaisuuden hyödyntäminen ja työelämäläheisyys. Toiminnassa on hyödynnettävä parhaita oppimista ja osaamisen kehittymistä tukevia tietoteknologia- ja verkkopohjaisia työkaluja.

Kansainvälisyys ja kansainvälisyysvalmiudet ovat tärkeä osa ammattikorkeakoulujen osaamisprofiilia. Erityisen tärkeää on luoda ns. strategisia kumppanuuksia, joiden avulla entistä paremmin kykenemme tuomaan lisäarvoa Oulun alueen osaamistarpeisiin. Luonnollisesti kansainvälisyyden sivutuotteena sekä henkilöstön että opiskelijoiden edellytykset toimia kansainvälisessä yhteistyössä, sekä auttaa alueen työelämää tässä, paranevat oleellisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *