Monthly Archive: syyskuu 2012

Paljon on tehty – seuraavaksi kootaan palapeli

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK järjestää jäsenjärjestöilleen viikonloppuna Lappeenrannassa Palapeli-tapahtuman, jossa loksautellaan siivuja kohdilleen marraskuun liittokokousta varten. Ja sinne olen kovaa vauhtia menossa yhdessä muun OSAKOn hallituksen sekä edustajiston puheenjohtajan kanssa.

Olin myös alkuviikon reissussa. Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL kokosi yhteen ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien liikuntavastaavat Tampereelle. Tapaamisen ohjelmaa laittoi uusiksi Aalto yliopiston ylioppilaskunnan aloiteluonnos, joka mahdollisesti esitetään OLL:n liittokokouksessa. Aloitteessa kyseenalaistetaan OLL:n olemassaolon merkitys ja ehdotetaan järjestön lakkauttamista sekä sen tehtävien siirtämistä muille organisaatioille. Aloite aiheutti kovaa keskustelua. Mielipiteitä esitettiin puoleen ja toiseen, mutta yleisin kanta oli, että OLL opiskelijoiden liikunta-asioiden etua valvovana järjestönä on säilytettävä.

Hommaa on riittänyt kotikonnuilla Oulussakin. Urakkaa ei ainakaan helpottanut viime viikon kestänyt nuhakuume.  Torstaina Rotuaarilla järjestetty Opiskelijan koti -kuntavaalitempaus teetti mukavaa ylimääräistä työtä koko hallitukselle. Valitettavasti en päässyt olemaan paikalla, mikä taas johtui siitä, että olin juttukeikalla tulevaa opiskelijalehti Osakolaisen numeroa varten. Tosin juttukeikan päätteeksi päätoimittajan kanssa jutellessani tulimme siihen tulokseen, että kyseistä sivua ei tehdäkään. Lehtemme on nimittäin herättänyt ilahduttavaa, joskin odottamattomankin suurta suosiota eri puolueissa, jotka haluavat mainostaa kuntavaaliehdokkaitaan lehdessämme. Hienoa!

Työ jatkuu kiihkeänä kuntavaalien, OSAKOn edustajistovaalien ja eri tapahtumien ansiosta. Muutaman seuraavan viikon kalenteri alkaa olla, jos ei täynnä, ainakin täyttymässä kovaa vauhtia. Onneksi työ on vielä tässäkin vaiheessa vuotta pysynyt mukavana, muutenhan tässä saattaisi leipiintyä. Ei muuta kuin palapeliä kokoamaan!

Terveisin hallituksen sosiaalipoliitikko, kuntavaalijuhta, liikuntaekspertti Vesa-Ville

Haiku

Tsuku tsuku vaan

Tää juna yön puksuttaa

Saimaan rannan taa 

Kestävyyttä laadusta

Ammattikorkeakoulujen laatutoimijat kokoontuivat hetki sitten Leppävaaran Laureaan kaksipäiväiseen Yhteistyötä laadun vuoksi –verkostotapaamiseen. Seminaarin jälkimmäisenä päivänä osallistuimme Oamkin edustajina kestävän kehityksen workshoppiin.

Keskustelun alustajana workshopissa toimi Arja Sinkko Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta (KyAMK). Hän alusti keskustelua kertomalla kestävästä kehityksestä korkeakoulussaan. Kestävä kehitys, toisin sanoen yhteiskuntavastuu, on KyAMK:ssa ”leivottu” sisään laatutyöhön. Ajatuksena korkeakoulussa on, että kestävyys syntyy korkeasta laadusta. KyAMK läpäisi hiljattain toisen kierroksen auditoinnin hyväksytysti. Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiraportissa todetaan, että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön laadunhallinta on KyAMK:ssa edistyneessä vaiheessa. Sinkon asiantuntevaa alustusta oli ilo kuunnella.

Alustuspuheenvuoron jälkeen eri ammattikorkeakoulujen edustajat kertoivat työstään kestävän kehityksen saralla. Toiset mielsivät kestävän kehityksen pelkästään jätteiden lajitteluna ja kierrätyksenä, kun taas toiset laaja-alaisesti sosiaalisena ja kulttuurisena, ekologisena sekä taloudellisena kestävyytenä. Kuulimme toisiltamme esimerkkejä kestävän kehityksen eri ulottuvuuksilta, esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa kulttuurista kestävyyttä on tarjota eri uskontokuntien edustajien käyttöön rukoushuone/hiljainen huone. Kestävä kehitys näkyy vaihtelevasti eri ammattikorkeakoulujen OPSeissa ja sisällöissä. Workshopissa totesimme yhteisesti, että kestävä kehitys on vahvasti asenteiden muokkaamista. Se kuuluu jokaisen ammattikorkeakoulussa työskentelevän ja jokaisen opiskelijan ”tontille”.

Workshop tarjosi loistavan tilaisuuden arvioida Oamkin sijoittumista kestävän kehityksen toimijana suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin. Oli ilo huomata, että olemme moneen muuhun ammattikorkeakouluun verrattuna päässeet pitkälle kestävän kehityksen eteenpäin viemisessä. Oamkissa on tehty ja tehdään edelleen ansiokasta keke-työtä: kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan arkipäivän teoissa, opetuksessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa jatkuvaa parantamista unohtamatta. Vastuu laaja-alaisesta kestävästä kehityksestä, kuten myös laadusta, on meillä jokaisella!

Kirsi Jokinen, Sosiaali- ja terveysalan yksikön laatukoordinaattori
Inkeri Hedemäki, Liiketalouden yksikön laatukoordinaattori

Hypertekstiä ja häppeninkiä

 

Huh huh, kun on ollut vilinää ja vilskettä ja loppua ei näy. Syksyn suurimpien tapahtumien johdosta olemme nähneet erinäisiä hyviä ja huonoja puolia osastomme toiminnasta. Moninaisista sairastapauksista huolimatta olemme kuitenkin saaneet kaiken pakettiin.

OSAKOn suurimpia tapahtumia tänä lukuvuonna ovat olleet Preludi ja Tour d’Oulu. Molemmissa tapahtumissa oli aivan mielettömästi porukkaa ja siitä kiitos kuuluu kaikille osallistuneille.

Näin kunnallisvaalien alla olemme tavanneet poliitikkoja aamukahvien parissa, ja tämä on avannut silmäni yli puoluerajojen. Vaikka henkilö tai henkilöt edustaisivat tiettyä puoluetta (sitä puoluetta, jota vihaat) ja heidän mielipiteensä eroaisivat omistasi, ei se tee heistä vääjäämättä huonoja ihmisiä. Jokainen joutuu painimaan samojen yhteiskunnallisten ongelmien kanssa. Vaaliteemaan lisäten oli erittäin hienoa kuulla, että OSAKOn ja OYYn yhdessä laatima kunnallispoliittinen ohjelma on saavuttanut useimmat puolueet.

Vaikka blogimme on ihan viihdyttävää luettavaa, olisi meilläkin aika petrata taitoja osaamisen osalta esimerkiksi lisäämällä linkkejä tekstiin. Vinkki linkkien avaamiseen on pitää pohjassa ctrl-painiketta linkkejä klikatessa, jolloin ne aukeavat useimmissa selaimissa taustavälilehteen.

 Harri Leinonen, hallituksen tapahtumavastaava

 

negativinen

on tämä haiku

Kaava runoja.

Hyvää läsnäolopäivän juhlaa!

Tiesitkö, että kansallista etätyöpäivää vietetään perjantaina 21.9.? Etätyökampanjan tavoitteet ovat tärkeät: vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä edistää työtyytyväisyyttä. Uusimmassa Ympäristölehdessä (5/2012) kerrotaan, että Microsoftin Suomen yksikössä etätyötä kutsutaan mielenkiintoisesti läsnätyöksi. Yrityksessä korostetaan, että nykyajan tietotyö ei ole ajasta eikä paikasta riippuvaista. Havainto on syytä noteerata, sillä moni meistä työntekijöistä kaipaa työpisteeseensä ennen kaikkea työrauhaa. Tämä on tullut ilmi aivotutkija Minna Huotilaisen (Kotiliesi 18/2012) työuupumusta koskevassa tutkimuksessa. Työssään uupuneet ovat rasittuneet jatkuvista keskeytyksistä, jotka katkaisevat keskittymisen ja haittaavat työtehoa.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen työtä ohjaa tuore ”Kestävä kehitys on osa osaamista 2015”-toimenpideohjelma, jonka laadinnan tueksi kerättiin henkilökunnalta, opiskelijoilta ja alumneilta palautetta keväällä 2012. Palautteissa otettiin kantaa myös etätyöskentelyn edistämiseen, ja siitä toivottiin luonnollista mahdollisuutta toimistotyöskentelyn rinnalle. Tavoite on kirjattu uuteen keke-ohjelmaamme. On epäilemättä niin, että työssä olemisen tavat, työn tekemisen kulttuuri, ovat selkeästi muuttumassa. Voisi jopa väittää, että uusi kulttuuri lisää luottamusta työntekijään, sillä toimistolla olo ei aina takaa työtehtävien ansiokasta hoitamista. Saattaa olla, että joillakin ne hoituvat kotona, omassa rauhassa ja esimerkiksi pyykinpesun lomassa tehokkaammin.

Microsoftin henkilöstöjohtaja on ollut tyytyväinen yrityksen uuteen linjaukseen, sillä etätyömahdollisuutta hyödyntäneet ovat olleet tyytyväisempiä elämäänsä. Oman ajankäytön ja elämän hallinta ovat vahvistuneet. Lienee ihannetavoite kaikille työssäkäyville. Etätyöskentelyn edistäminen ei ole peikko, vaan läsnäoloa vahvistava mahdollisuus niille, jotka kaipaavat työviikkoonsa säännöllistä rauhaa. Päivä kannattaa kuitenkin suunnitella huolella, missä voi hyödyntää esimerkiksi Etätyön reseptikorttia (http://www.etatyopaiva.fi/fi/aineistot).

Mainiota kansallista etätyön päivää meille kaikille!

Outi Virkkula
Kestävän kehityksen painoalakoordinaattori
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Etyö -teemapäivä on osa kansainvälistä Liikkujan viikkoa, jota vietetään vuosittain 16.–22.9. Viikon suojelijana tänä vuonna on Paleface. Viikon aikana etsitään pysyviä toimenpiteitä kestävämmän liikkumisen puolesta. Tämän vuoden iskulauseena on Kulje oikeaan suuntaan. Yksi pääviesti on Mieti miten kuljet.

Kansallinen etätyöpäivä http://www.etatyopaiva.fi/fi/etusivu
Liikkujan viikko http://www.liikkujanviikko.fi/
Oamkin kestävän kehityksen toimenpideohjelma 2015
http://www.oamk.fi/tietoa_oamkista/kestava_kehitys/toimenpideohjelma/

Greetings from Katowice!

Kuvassa Hanna Bias ja Tuija Lappalainen Sosiaali- ja terveysalan kirjastossa. @ Sanna Savolainen

Dear Oulu UAS Library Customers!

Few weeks ago, I was a guest of the Oulu University of Applied Sciences Library. It was really great to see different collections, new interiors (Lucky you Library of Health and Social Care!!!), happy customers, even more joyful library staff and an atmosphere full of energy, respect and information. It was a great experience and hope to see you all again!

Remember that library is one of the most important source of our culture. It’s a storage full of knowledge!

I’m sending you a little bit of sun from shiny Poland!

Take care!

Hanna Bias
Senior Librarian
The Karol Szymanowski Academy of Music Library
Katowice, Poland

Vaalityötä ja vieraita kieliä

Vaihdan blogin kielen takaisin suomeksi, vaikka pieni Lontoon kielen harjoittelu tekisi varmaan minullekin terää. Jouduin tällä viikolla väijytykseen tekniikan yksikössä ja vastaamaan opintotukikysymyksiin englanniksi, ja on aina yhtä pelottavaa joutua yhtäkkiä käyttämään vieraita kieliä. Muutaman vaihto-opiskelijan opiskelijakortit sain kuitenkin tilattua aivan mallikkaasti toimistolla viime viikolla. Enimmäkseen taitaakin olla kyse siitä suomalaisesta perfektionismista muiden kielien puhumisen suhteen, kuin varsinaisesta kielitaidon puutteesta.

Yksi kappale on pakko kirjoittaa suuresta ja mahtavasta Preludista, jossa tänä vuonna taidettiin päästä 1 800 osallistujaan. Tulishown aikana kukaan ei syttynyt palamaan, eikä edes satanut vettä. Itse vietin suurimman osan ajasta lipunmyynnissä, jossa riitti kiirettä. Lauantai menikin sitten valvomisesta ja kymmenen tunnin seisoskelusta toipuessa – toisaalta luulen että vointi oli paljon parempi kuin eräillä juhlijoilla. Silti alkoi tuntua että olen liian vanha tällaiseen, mutta onneksi tämä oli viimeinen Preludi jossa olen töissä. (Luultavasti löydän itseni lipunmyynnistä ensi vuonna…)

Seuraavat pari kuukautta syksy onkin sitten täynnä kunnallisvaaleja, ja kun ne saadaan alta pois, OSAKOn edustajistovaalit seuraavat heti perään. Meillä on käynyt aamukahvivieraana jo Satu Haapanen ja Mirja Vehkaperä, ja ensi maanantaina tavataan Risto Kalliorinne. Tavoitteemme on siis tavata kaikki kansanedustajat jotka ovat ehdolla kunnallisvaaleissa Oulussa, sekä kaikkien kunnallisjärjestöjen puheenjohtajat ja tietysti muitakin ehdokkaita. Pian alkaa myös näkyvämpi vaalityö, joka polkaistaan käyntiin yhdessä OYY:n eli Oulun yliopiston ylioppilaskunnan kanssa. Hyvissä ajoin tehty kunnallisvaaliohjelmamme helpottaa vaikuttamistyötä ehdokkaiden, kuten esimerkiksi itseni, suuntaan. 

Seuraavan Osakolaisen toimituspalaveri päätti työviikon toimistolla. Viime lehdessä hyvästeltiin entinen kulttuurisihteeri ja toivotettiin tervetulleeksi uusi, seuraavasssa lehdessä sama on edessä koulutussihteerin suhteen. Työntekijöiden vaihtuvuus opiskelijakunnassa on haaste mutta samalla rikkaus. Palaverissa saatiin sovittua lehden aikataulut (pelottavan tiukat) ja vastuunjaot (blogin alku-ja loppuosien kirjoittamisen välillä sain vastuulleni englanninkielisen jutun. Siinäpä sitä kaivattua harjoittelemista). 

Liisa Komminaho, hallituksen varapuheenjohtaja

 

Kuusi tuntia

palaveria, kylmää

on kahvini taas.

Oamkin kirjasto ylpeänä esittelee!

 
 

Talvella kirjoittelimme amk-kirjastojen HeiaHeia-liikuntakampanjasta. Palataanpa vielä siihen ennen uutta talvea. Siis Keski-Pohjanmaan amkin kirjasto heitti tammikuussa kisahaasteen kaikille amk-kirjastoille. No nyt arvatkaapa, miten kisassa kävi – meidän kirjasto voitti sen!

Joukkueemme vahvuus oli seitsemän naista ja noille siskoksille liikuntakertoja kertyi tammi-toukokuussa yhteensä huikeat 895 kertaa! Tuo tekee 6,4 kertaa viikossa/osallistuja ja 4,9 tuntia viikossa/osallistuja.

Myös lajikirjo oli laaja: enimmillään 27 lajia/osallistuja, vähimmilläänkin 6 lajia/osallistuja. Suosituimpia lajeja olivat tutut pyöräily ja kävely. Kirjastossamme on useampi ratsastukseen hurahtanut, joten ratsastus pääsi kolmanneksi! Koiran ulkoiluttaminen oli myös varma laji. Ja vielä top 5-listalle pääsi myös venyttely, tuo kaikkea muuta liikkumista edesauttava itsensä huoltamisen muoto, jes!

Kampanjan vaikutuksista suurin plussa on varmastikin liikunnan säännöllistyminen! Samoin liikunta lisääntyi. Jos kelit vaikeuttivat ulkoliikuntaa, moni keksi sisäliikuntaa tilalle, kun piti joka tapauksessa päästä liikkumaan jotenkin! No nyt täytyy todeta, etten ole vielä kysellyt kesän vaikutuksista liikunta-aktiivisuuteen keneltäkään…

Menneenä kesänä rannalla makoilu tuskin selätti talvella saavutettua intoa liikkumiseen. Syksy puolestaan on ollut sen verran lämmin, että liikunta-aktiivisuus on voinut jo löytyä ennen pimeää ja loskakelejä, jos se pääsi kesän aikana hukkumaan. Ja kilometrikisahan tuli keväällä sopivasti uudeksi motivaattoriksi liikkumiseen.

Joukkueemme totesi Heiaheia-raporttia kirjoittaessaan, että yksi asia joka tapauksessa on varma – Oamkin kirjasto lähtee seuraavaankin kampanjaan mukaan!

 
 

Syksyn merkit

Pulpettiin mä kaipaan niin, taas uudelleen..

Muutaman viikon kouluun rientäviä reippaita ekaluokkalaisia toimistoni ikkunasta katselleena, mieleni on vallannut suuri haikeus. Muistan elävästi ne perhoset, jotka lepattelivat vatsanpohjassa opinahjon pihalla kun odotettiin uusi penaali repussa sitä, että pääseekö sen esikoulun parhaan kaverin kanssa samalle ekaluokalle. Samat perhoset löytyivät vatsanpohjasta myös silloin, kun avasin innokkaana suuren lasioven uuteen ja jännittävään ammattikorkeakouluopintojen maailmaan ihan ensimmäistä kertaa; laukussa uusi penaali värikynineen.

Syksyt ovat aina odotuksen ja innostuksen aikaa. Vuodenajan kuulaan kirpeät aamut kirkastavat pään aivan eri tavalla kuin muiden vuodenaikojen aamut. Kun lehdet alkavat kellastua tietää, että on taas aika terästäytyä ja ottaa vuoden loppukiri.

Alumnihallituskin on palannut kesälomaltaan jatkamaan toiminnan suunnittelua hyvin levänneenä ja intoa puhkuen. Syksyn kokoontumiset aloitettiin elokuun lopulla ja asialista oli heti täynnä toimintaa, jonka suunnitteluun saamme kopsauttaa useamman viisaan pään yhteen. Siksi oli hienoa huomata, että syksyn ensimmäiseen kokoukseen oli uskaltautunut myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Ei muuta kun jatkossakin otsat kipeiksi ja mukaan lyömään päitä yhteen.

Loppuvuoden aikana valitaan vielä vuoden alumni Oamk-gaalassa (28.9.), vietetään alumnien vuosijuhla (17.11) ja järjestellään alakohtaista toimintaa yksiköittäin. Seuraava kokous pidetään tiistaina 18.9.2012  Business Kitchenissä klo 17.30. Asialistaa vilkaisseena voi todeta, että paikalle eksyvät pääsevät tutustumaan aika kattavasti alumnien toiminnan suunnitteluun. Eli siellä nähdään?

Toisinaan iskee edelleen ylitsepääsemätön himo hankkia uusi penaali syksyllä ja täyttää se kaiken maailman tarvikkeilla. Ihan vain siksi, että saisi taas kiinni niistä vatsanpohjan perhosista. Onneksi omalla alallani uuden penaalin hankkiminen tasaisin väliajoin on täysin perusteltua. Ja jos kaipuu pulpettiin käy ylivoimaiseksi, voi aina lähteä katsastamaan täydennyskoulutuksen tarjontaa. Muistakaa nauttia syksystä, sen antamasta energiasta ja perhosista vatsanpohjassa.

Ikimuistoista alkavaa lukuvuotta opinahjoihin suuntaaville ja värikästä syksyä meille kaikille!

Haapa

Uutta ja vanhaa hyväksilukemisessa

Alkuvuonna 2012 linjattiin osaamisen tunnistamista ja tunnustamista Oamkissa. Keskeistä hyväksilukemisessa on, että opiskelijan osaaminen ja opintosuunnitelman osaamistavoitteet tai tutkinnon osaamisvaatimukset kohtaavat.

Korkeakouluopintojen hyväksilukeminen on vanhastaan tuttua, samoin työkokemuksen hyväksilukeminen harjoitteluun.  Uudempaa on työkokemuksesta karttuneen osaamisen vertaaminen myös muiden kuin harjoitteluopintojakson osaamistavoitteisiin. Myös vapaa-aikaan liittyvistä toimista karttunut osaaminen voidaan huomioida.

Oamkin nykyisen linjauksen mukaan hyväksilukeminen kohdennetaan ensisijaisesti pakollisiin opintoihin ja vasta sen jälkeen vapaasti valittaviin opintoihin. 

Aloitteellisin ja aktiivisin toimija hyväksilukemisessa on opiskelija. Opiskelija saa ohjausta ja neuvontaa koulutusohjelmavastaavalta, opintojakson opettajalta, opettajatuutorilta, suuntautumisvaihtoehtovastaavalta, opinto-ohjaajalta ja opintotoimiston henkilöstöltä.

 Jotta opiskelijan saama ohjaus eri toimijoilta olisi johdonmukaista, esimerkiksi liiketalouden yksikössä järjestettiin henkilöstölle hyväksilukemisesta info- ja keskustelutilaisuudet touko- ja elokuussa.

 ”Tilaisuudet virittivät monenlaisia ajatuksia.  Lähteekö Ahot-prosessi liikkeelle opiskelijan vai opetushenkilöstön aloitteesta? Miten voidaan varmistaa opiskelijoiden tasapuolinen kohtelu? Miten voidaan varmistaa, että opiskelijalla on vaadittu osaaminen? Miten luodaan selkeät ohjeet ja vastuualueet, kun kustannukset eivät saisi kasvaa? – Iso muutos tulee: Opettajat arvioivat opiskelijoiden eri tavoin hankkimaa OSAAMISTA, eivätkä pelkästään opetustyönsä tuloksia. Opiskelijan ei enää tarvitse ”suorittaa opintojaksoa”, vaan ”osoittaa osaamisensa”.”

Aila Säkkinen, osastonjohtaja, tietojenkäsittely ja kirjastoaineet

Ennen opintoja hankitun (AHOT) osaamisen ohella yhtä tärkeää on arvioida opintojen aikana hankittua osaamista. Opiskelija voi hakea hyväksilukemista opintojen alussa, aikana tai loppuvaiheessa.

Osaamisen osoittaminen on oppimistilanne, jonka opiskelija ja opettaja tai koulutusohjelmavastaava sopivat. Tapoja on monia: suullinen ryhmätentti, asiantuntijaluennointi, osaamisportfolio jne.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tavoitteena on tukea opiskelijan opiskelumotivaatiota ja luoda hänelle mielekäs opintopolku. Lisäksi tavoitteena on edistää opintojen etenemistä.

”Konkreettisia hyötyjä opiskelijalle hyväksilukemisesta ovat muun muassa oman osaamisensa tunnistaminen ja arvostaminen sekä opintojen eteneminen.  Hyväksilukemiseen vaadittava osaamisen osoittaminen voi palvella niin opiskelijaa itseään kuin myös hänen opintoyhteisöään. Hyödyntämällä esimerkiksi työelämästä saatua kokemusta ja tietoa, opiskelija voi osoittaa osaamisensa pitämällä luennon opiskelutovereilleen.”

Markus Mäkitalo, hallituksen puheenjohtaja, OSAKO

Hyväksiluettu osaaminen on samanarvoista Oamkissa hankitun osaamisen kanssa. Hyväksilukemisessa ei ole tarkoituksena toteuttaa laadun alennus- tai ylennysmyyntiä.

Kaarina Närhi, koulutussuunnittelija

Kenestä Vuoden Alumni 2012?

Keväällä alumniyhdistys pyysi esityksiä Vuoden Alumni -arvonimen saajaksi. Saimmekin neljä vallan loistavaa ehdokasta, joista yksi on tuleva Vuoden Alumni 2012 -arvonimen saaja. Tässä ovat ehdokkaat, tasapuolisuuden nimissä aakkosjärjestyksessä esiteltyinä:

Ari Ehrola

 

Tutkinto: Ensihoitaja/sairaanhoitaja 2004, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ensihoitaja YAMK

Arilla on vankka kokemus ensihoitajan/sairaanhoitajan työstä. Työhistoriansa aikana hän on työskennellyt muun muassa Ruukin puolivakinaisen palokunnan vanhempana sammutusmiehenä, Ruukin sairaankuljetuksessa, Raahen ambulanssissa ja Kuusamon sairaankuljetuksessa, Kemin kaupungilla sairaanhoitajana ja ensihoitajana sekä Kainuun maakunta-kuntayhtymässä vastaavana ensihoitajana. Urallaan hän on kehittänyt ensihoidon osaamista ja osallistunut ensihoidon palvelutasoesityksen luomiseen. Ari on työskennellyt myös tuntiopettajana Oamkissa.

Arin parhaat muistot Oamkista: Opiskeluajoilta jäi mieleen positiivinen yhteisöllisyys opiskelijoiden kesken. Erityisen tyytyväinen Ari on ollut Oamkin laadukkaaseen ja ammattitaitoiseen opetukseen ja opetuksen sisältöön, josta on ollut oikeasti hyötyä työelämässä.

(kuva: Juha-Pekka Laakso)

http://www.oamk.fi/extra/ylemmat/artikkelit/59/

 

Jaakko Nurila

 

Tutkinto: Musiikkipedagogi (AMK) 2001, Solistiset erikoistumisopinnot 2004, Musiikin maisteri Sibelius-Akatemiasta 2006

Jaakko on saksofonisti, musiikkipedagogi, soittajaupseeri (Lapin Sotilassoittokunta, Pohjan sotilassoittokunta), Pohjan sotilassoittokunnan päällikkö ja kapellimestari sekä saksofoniopettaja Oamkin musiikin koulutusohjelmassa. Hän on toiminut monipuolisena vaikuttajana ja verkostojen luojana Pohjois-Suomen kulttuurielämässä jo pitkään. Työssään hän on edistänyt paitsi puhallinmusiikin konserttikulttuuria Oulun ja Pohjois-Suomen alueella, mutta myös arvokasta ruohonjuuritason kulttuuritoimintaa mm. koulujen, messutapahtumien ja seurakuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä.  Jaakko on tehnyt tiivistä yhteistyötä Oamkin musiikin osaston opettajien ja opiskelijoiden kanssa, kertonut alumnin roolissa musiikin opiskelijoille koulutuksen tärkeydestä ja ottanut Oamkin puhaltajia soittajiksi soittokunnan riveihin. Hän on erittäin monipuolinen muusikko ja esiintyy säännöllisesti sekä klassisen että kevyen musiikin tapahtumissa.

Jaakon parhaat muistot Oamkista: Parhaat muistot opiskeluajoista liittyvät konsertteihin, joita tehtiin yhdessä pianisti Riitta Tötterströmin kanssa. Teimme lukuisia resitaalia ja menestyimme myös kilpailuissa. Tuolta ajalta on saavutuksena mm. Puolustusvoimien soittomestaruuskilpailujen voitto saksofoniasarjassa ja yleismestaruus kilpailussa (2002). Oma opettajuus sai myös syvyyttä pedagogisten opintojen myötä. Tärkeimmäksi asiaksi on noussut ehkä kuitenkin se, että opiskelun myötä ammatti-identiteetti vahvistui roimasti. Se antoi kannustimen jatko-opiskelulle, pyrkiä nykyiseen tehtävään ja kapellimestariksi. Opiskeluluajan ammatilliset yhteydet ovat olleet erittäin hyödyllisiä myöhemminkin.

 

Joni Pakanen

Tutkinto: Medianomi (AMK) 2008

Taikuuden ammattilainen, täysipäiväinen viihdetaiteilija, Oulun Taikurit ry:n ja Suomen Taikapiiri ry:n hallituksen jäsen. Jonin projekteja ovat muun muassa Silmänkääntäjä, Galant Illusium -taikaspektaakkeli, Hangzhoun World Leisure Expo sekä maailmannäyttely Shanghaissa, ”Comedy Magic Night with Joni Pakanen”, Tuopista vetoa? (Radio Mega) sekä syksyllä 2012 tulossa oleva kabaree-esitys “Hou Hou, IHAN MAHDOTON KABAREE, go go! Linnanmäen Peacock-teatterissa. Joni on tuonut positiivisessa valossa omalla urallaan esiin omaa koulutustaustaansa ja oamkilaisuuttaan.

Jonin parhaat muistot Oamkista: Ihan ensimmäisenä mieleen tulevat ruokatunnit. Ne olivat virkistäviä hengähdystaukoja kaiken kiireen keskellä. Ruokahetket olivat tärkeitä nimenomaan siksi, että silloin saattoi tavata tuttuja, vaihtaa kuulumisia ja nähdä niin opettajia kuin opiskelijatovereitakin ruokailun lomassa. Unohtumattomia muistoja Jonille jäi myös erilaisista opiskeluaikojen produktioista. Nämä kokemukset ovat olleet hyödyllisiä myös omaa työuraa ajatellen.

http://www.jonipakanen.com/

 

Tanja Vähäsarja

 

Tutkinto: tradenomi, Raahe (2009)

Tanja on työskennellyt reskontranhoitajana Kalevassa, mutta on nyt siirtymässä opiskelemaan ja tekemään töitä musiikin parissa Tampereelle. Tanja osallistui The Voice of Finland -ohjelmaan vuonna 2012 ja menestyi siinä hyvin. Tanja on tuonut omalla, positiivisella tavallaan julkisuuteen paitsi kotiseutunsa, myös koulutustaustansa ja ammattiuransa. Tanja on tehnyt yhteistyötä Oamkin kanssa ja muun muassa esiintynyt erilaisissa tilaisuuksissa.

Tanjan paras muisto Oamkista: Opiskelu oli positiivista juuri konkreettisen tekemisen kautta. Oamkissa asioita opiskeltiin hyvällä tavalla hääräten hauskuutta unohtamatta. Opiskeluajoista parhaat muistot liittyvätkin juuri yhteisöllisyyteen, niin opinnoissa kuin vapaa-ajallakin opiskelijatovereiden kesken.

www.tanjavahasarja.com

 

Neljä mainiota ehdokasta, mutta kuka heistä saa arvonimen tänä vuonna? Valinnan suorittaa arvovaltainen valintakollegio, joka koostuu edellisestä Vuoden Alumnista saajasta, Oamkin eri yksiköiden edustajista, opiskelijakunta OSAKOn edustajasta sekä kahdesta alumnihallituksen edustajasta. Valinta julkistetaan 28.9.2012. Siihen saakka jännitämme… Kuka on sinun suosikkisi?