Daily Archive: 20 syyskuun, 2012

Kestävyyttä laadusta

Ammattikorkeakoulujen laatutoimijat kokoontuivat hetki sitten Leppävaaran Laureaan kaksipäiväiseen Yhteistyötä laadun vuoksi –verkostotapaamiseen. Seminaarin jälkimmäisenä päivänä osallistuimme Oamkin edustajina kestävän kehityksen workshoppiin.

Keskustelun alustajana workshopissa toimi Arja Sinkko Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta (KyAMK). Hän alusti keskustelua kertomalla kestävästä kehityksestä korkeakoulussaan. Kestävä kehitys, toisin sanoen yhteiskuntavastuu, on KyAMK:ssa ”leivottu” sisään laatutyöhön. Ajatuksena korkeakoulussa on, että kestävyys syntyy korkeasta laadusta. KyAMK läpäisi hiljattain toisen kierroksen auditoinnin hyväksytysti. Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiraportissa todetaan, että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön laadunhallinta on KyAMK:ssa edistyneessä vaiheessa. Sinkon asiantuntevaa alustusta oli ilo kuunnella.

Alustuspuheenvuoron jälkeen eri ammattikorkeakoulujen edustajat kertoivat työstään kestävän kehityksen saralla. Toiset mielsivät kestävän kehityksen pelkästään jätteiden lajitteluna ja kierrätyksenä, kun taas toiset laaja-alaisesti sosiaalisena ja kulttuurisena, ekologisena sekä taloudellisena kestävyytenä. Kuulimme toisiltamme esimerkkejä kestävän kehityksen eri ulottuvuuksilta, esimerkiksi Kajaanin ammattikorkeakoulussa ja Diakonia-ammattikorkeakoulussa kulttuurista kestävyyttä on tarjota eri uskontokuntien edustajien käyttöön rukoushuone/hiljainen huone. Kestävä kehitys näkyy vaihtelevasti eri ammattikorkeakoulujen OPSeissa ja sisällöissä. Workshopissa totesimme yhteisesti, että kestävä kehitys on vahvasti asenteiden muokkaamista. Se kuuluu jokaisen ammattikorkeakoulussa työskentelevän ja jokaisen opiskelijan ”tontille”.

Workshop tarjosi loistavan tilaisuuden arvioida Oamkin sijoittumista kestävän kehityksen toimijana suhteessa muihin ammattikorkeakouluihin. Oli ilo huomata, että olemme moneen muuhun ammattikorkeakouluun verrattuna päässeet pitkälle kestävän kehityksen eteenpäin viemisessä. Oamkissa on tehty ja tehdään edelleen ansiokasta keke-työtä: kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan arkipäivän teoissa, opetuksessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa jatkuvaa parantamista unohtamatta. Vastuu laaja-alaisesta kestävästä kehityksestä, kuten myös laadusta, on meillä jokaisella!

Kirsi Jokinen, Sosiaali- ja terveysalan yksikön laatukoordinaattori
Inkeri Hedemäki, Liiketalouden yksikön laatukoordinaattori

Hypertekstiä ja häppeninkiä

 

Huh huh, kun on ollut vilinää ja vilskettä ja loppua ei näy. Syksyn suurimpien tapahtumien johdosta olemme nähneet erinäisiä hyviä ja huonoja puolia osastomme toiminnasta. Moninaisista sairastapauksista huolimatta olemme kuitenkin saaneet kaiken pakettiin.

OSAKOn suurimpia tapahtumia tänä lukuvuonna ovat olleet Preludi ja Tour d’Oulu. Molemmissa tapahtumissa oli aivan mielettömästi porukkaa ja siitä kiitos kuuluu kaikille osallistuneille.

Näin kunnallisvaalien alla olemme tavanneet poliitikkoja aamukahvien parissa, ja tämä on avannut silmäni yli puoluerajojen. Vaikka henkilö tai henkilöt edustaisivat tiettyä puoluetta (sitä puoluetta, jota vihaat) ja heidän mielipiteensä eroaisivat omistasi, ei se tee heistä vääjäämättä huonoja ihmisiä. Jokainen joutuu painimaan samojen yhteiskunnallisten ongelmien kanssa. Vaaliteemaan lisäten oli erittäin hienoa kuulla, että OSAKOn ja OYYn yhdessä laatima kunnallispoliittinen ohjelma on saavuttanut useimmat puolueet.

Vaikka blogimme on ihan viihdyttävää luettavaa, olisi meilläkin aika petrata taitoja osaamisen osalta esimerkiksi lisäämällä linkkejä tekstiin. Vinkki linkkien avaamiseen on pitää pohjassa ctrl-painiketta linkkejä klikatessa, jolloin ne aukeavat useimmissa selaimissa taustavälilehteen.

 Harri Leinonen, hallituksen tapahtumavastaava

 

negativinen

on tämä haiku

Kaava runoja.

Hyvää läsnäolopäivän juhlaa!

Tiesitkö, että kansallista etätyöpäivää vietetään perjantaina 21.9.? Etätyökampanjan tavoitteet ovat tärkeät: vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä edistää työtyytyväisyyttä. Uusimmassa Ympäristölehdessä (5/2012) kerrotaan, että Microsoftin Suomen yksikössä etätyötä kutsutaan mielenkiintoisesti läsnätyöksi. Yrityksessä korostetaan, että nykyajan tietotyö ei ole ajasta eikä paikasta riippuvaista. Havainto on syytä noteerata, sillä moni meistä työntekijöistä kaipaa työpisteeseensä ennen kaikkea työrauhaa. Tämä on tullut ilmi aivotutkija Minna Huotilaisen (Kotiliesi 18/2012) työuupumusta koskevassa tutkimuksessa. Työssään uupuneet ovat rasittuneet jatkuvista keskeytyksistä, jotka katkaisevat keskittymisen ja haittaavat työtehoa.

Oulun seudun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen työtä ohjaa tuore ”Kestävä kehitys on osa osaamista 2015”-toimenpideohjelma, jonka laadinnan tueksi kerättiin henkilökunnalta, opiskelijoilta ja alumneilta palautetta keväällä 2012. Palautteissa otettiin kantaa myös etätyöskentelyn edistämiseen, ja siitä toivottiin luonnollista mahdollisuutta toimistotyöskentelyn rinnalle. Tavoite on kirjattu uuteen keke-ohjelmaamme. On epäilemättä niin, että työssä olemisen tavat, työn tekemisen kulttuuri, ovat selkeästi muuttumassa. Voisi jopa väittää, että uusi kulttuuri lisää luottamusta työntekijään, sillä toimistolla olo ei aina takaa työtehtävien ansiokasta hoitamista. Saattaa olla, että joillakin ne hoituvat kotona, omassa rauhassa ja esimerkiksi pyykinpesun lomassa tehokkaammin.

Microsoftin henkilöstöjohtaja on ollut tyytyväinen yrityksen uuteen linjaukseen, sillä etätyömahdollisuutta hyödyntäneet ovat olleet tyytyväisempiä elämäänsä. Oman ajankäytön ja elämän hallinta ovat vahvistuneet. Lienee ihannetavoite kaikille työssäkäyville. Etätyöskentelyn edistäminen ei ole peikko, vaan läsnäoloa vahvistava mahdollisuus niille, jotka kaipaavat työviikkoonsa säännöllistä rauhaa. Päivä kannattaa kuitenkin suunnitella huolella, missä voi hyödyntää esimerkiksi Etätyön reseptikorttia (http://www.etatyopaiva.fi/fi/aineistot).

Mainiota kansallista etätyön päivää meille kaikille!

Outi Virkkula
Kestävän kehityksen painoalakoordinaattori
Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Etyö -teemapäivä on osa kansainvälistä Liikkujan viikkoa, jota vietetään vuosittain 16.–22.9. Viikon suojelijana tänä vuonna on Paleface. Viikon aikana etsitään pysyviä toimenpiteitä kestävämmän liikkumisen puolesta. Tämän vuoden iskulauseena on Kulje oikeaan suuntaan. Yksi pääviesti on Mieti miten kuljet.

Kansallinen etätyöpäivä http://www.etatyopaiva.fi/fi/etusivu
Liikkujan viikko http://www.liikkujanviikko.fi/
Oamkin kestävän kehityksen toimenpideohjelma 2015
http://www.oamk.fi/tietoa_oamkista/kestava_kehitys/toimenpideohjelma/