Monthly Archive: lokakuu 2012

Kansainväliset akkreditoinnit keskusteluttavat

Osallistuin tiistaina 16.10. Oulun yliopistolla tilaisuuteen, jonka aiheena oli kansainväliset akkreditoinnit. Taloustieteiden tiedekunnassa on päätetty hakea koulutukselle AACSB-laatuleimaa, ja dekaani Petri Sahlström kertoi meneillään olevasta hakuprosessista. AACSB on 1916 perustettu järjestö kauppakorkeakoulujen yhteistyön kehittämiseksi. Tällä hetkellä n. 500 opinahjoa maailmassa omaa leiman, ja suomalaisista korkeakouluista leima on ainoastaan Aalto yliopiston kauppakorkeakoululla. AACSB-järjestön antama laatuleima koskee aina koko yksikköä, ei vain yksittäistä koulutusohjelmaa.

Dekaani Petri Sahlströmin mielestä laadun ja oletetun laadun merkitys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Dekaani valaisi tiedekunnan panostuksia kansainväliseen toimintaan; henkilöstöstä n. 10 % on ulkomaalaisia, ja opiskelijoista neljäsosa on ulkomaisia tutkinto- tai vaihto-opiskelijoita. Kansainvälinen laatuleima koulutukselle auttaisi erottautumaan muista ”integroitumaan parhaiden joukkoon”. Dekaani kertoi, että tiedekunta hyväksyttiin AACSB-akkreditointiprosessiin mukaan heinäkuussa 2011. Keväällä 2012 tiedekunnassa vieraili mentori, jonka avulla laadittiin suunnitelma tehtävistä toimenpiteistä. Syyskuussa tämä suunnitelma hyväksyttiin AACSB:n taholta. Seuraavaksi tiedekunnan täytyy toteuttaa suunnitelma, kirjoittaa raportti ja kutsua tarkastajat paikalle. Tiedekunnan kunnianhimoisena tavoitteena on saada laatuleima koulutukselleen vuoden 2014 aikana

Ammattikorkeakoulujen laatupäälliköiden ja -koordinaattorien tapaamisessa syyskuussa pidettiin myös työpaja, jossa teemana oli kansainväliset akkreditoinnit. Työpajassa keskusteltiin eri laatuleimojen kriteereistä sekä kartoitettiin ammattikorkeakoulujen halukkuutta kansainvälisten akkreditointeihin. Muutamassa asiaa oli harkittu vakavasti, toisissa on vasta alettu seuraamaan keskustelua. Joka tapauksessa on selvää, että kiinnostus akkreditointeja kohtaan on herännyt erityisesti liiketalouden ja tekniikan aloilla.

Huomattavaa on, että monesti samoja laatuleimoja voivat hakea niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujenkin yksiköt ja koulutusohjelmat. Yhtenä suunnannäyttäjänä ammattikorkeakoulujen rintamassa toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu, jonka International Business -koulutusohjelma on saanut arvostetun EPAS-akkreditoinnin (EFMD Programme Accreditation System) kolmeksi vuodeksi. Ohjelman saama akkreditointi on EFMD:n historian ensimmäinen tunnustus suomalaiselle amk-ohjelmalle.

Marianne Isola
Laatukoordinaattori

Terveisiä IFLAsta!

Mikä ihmeen IFLA?

IFLA: International Federation of Library Associations and Institutions: Kansainvälinen kirjastoseurojen liitto. Syksyllä 2012 IFLAn vuotuinen kirjastoalan konferenssi järjestettiin Helsingissä. Se kerää yhteen kirjastoammattilaisia ympäri maailman. Seuraava konferenssi järjestetään Singaporessa syksyllä 2013. Oulun seudun ammattikorkeakoulun kirjastosta kolme henkilöä pääsi osallistumaan tuohon tapahtumaan. Tässäpä oululaisten muistoja tapahtumasta:

Pirkko Kuisma-Kursula:

Avajaisista IFLAn presidentin Ingrid Parentin sanat: kirjastoilla on valtaa – käyttäkäämme sitä viisaasti – mutta käyttäkäämme sitä. Me kirjastolaiset olemme tietovirtojen ”ytimessä”, vaikka emme sitä aina tule ajatelleeksi. Vapaa pääsy tietoaineistoihin on tärkeää samoin kuin sananvapaus. Vain länsimaissa voidaan puhua vapaasta tiedonvälityksestä ja täälläkin on ajoittain yritetty ja yritetään estää tiedon leviäminen.

”Sleepwalking into a control society?” –sessiossa otettiin voimakkaasti kantaa vapaan tiedonvälityksen puolesta. Session vaikuttavin puhuja oli Siva Vaidhyanathan, yhdysvaltalainen media- ja oikeustieteen professori Virginian yliopistosta. Hänen mielestään internet on kuollut. Internet ei ole sellainen vapaan tiedonvälityksen väylä, joka se voisi olla. Internetissä toimivat yritykset, joiden omistuspohjaa emme tiedä. Käyttäjistä kerätään erilaista tietoa. Tietoa sensuroidaan. Monissa maissa ei edes pääse internetin. Miten tiedonhaunopetus pitäisi tarjoilla diginatiiveille? Mikroannoksina eli pieniin osiin pilkottuna, käytännönläheisenä opetuksena. Opetuksessa pitää hyödyntää kuvia, videoita. Aiheesta oli Nicole Krügerin esitys: Micro e-learning in information literacy ja esimerkkinä Saksan taloustieteidenkeskuskirjaston verkkopalvelu( http://www.econdesk.de) . Palvelussa yhdistetään aiheenmukainen tietopalvelu EconDesk tiedonhakua opettavaan verkkopalveluun LOTSE.

Sanna Kallio:

Terveisiä Iflasta! Mahtava asia, että Suomessa järjestettiin näin iso kirjastoalan konferenssi. Osallistujia oli yli 4000 yli 120 eri maasta, joten meininki oli hyvin kansainvälinen. Avajaisjuhla oli hieno tilaisuus, jossa kuultiin Iflan järjestäjien lisäksi mm. professori Helena Rantaa sekä Iiro Rantalan musiikkia. Luentoja ajankohtaisista aiheista oli niin paljon, että välillä oli vaikea valita minne luennolle menee milloinkin. Lisäksi laaja messuosasto houkutteli tutustumaan uusiin tuotteisiin, tietokantoihin ja kaikkeen mahdolliseen kirjastoihin liittyviin asioihin. Posterialueella esiteltiin satoja mielenkiintoisia asioita ja innovaatioita. Tunnelma oli välillä todella tiivis, kun posterit oli sijoiteltu aika ahtaasti ja niiden esittelemiseen oli varattu vain tietyt kellonajat. Lukukoira Börje sai paljon uusia faneja ja valtavasti rapsutuksia. Muulloin Börjen löytää Espoosta Sellon kirjastosta ja se osaa kuunnella lapsia ja aikuisia, joilla on vaikeuksia lukemisessa. Iflassa pääsi verkostoitumaan kansainvälisesti ja kansallisesti. Esimerkiksi ammattikorkeakoulukirjastojen väelle oli järjestetty oma tapaaminen.

Sanna Savolainen:

Elokuu 2012, suuntana Helsinki ja kansainvälinen konferenssi, josta en oikein tiennyt etukäteen, mitä odottaa tapahtumalta. Totuus paljastui perillä: mielenkiintoisia luentoja oli useammassa salissa yhtä aikaa ja lähinnä konferenssivieraalla oli valinnanvaikeus siinä, mitä valita! Ohjelmaa oli tarjolla runsaasti, sillä valittavana oli luentoja, posterialue, messuosastoja sekä erilaisia vierailukohteita. Suomi onneksi näytti kansainvälisille vieraille parhaita puoliaan, sillä tuon viikon ajan lämpöä ja aurinkoa riitti.

Mitä tuolta sitten jäi erityisesti mieleen kaiken runsaudenpulan keskeltä? Oli mielenkiintoista huomata, että aivan samoja asioita kuin mitä meillä mietitään pähkäillään ympäri maailman. Itseäni kiinnostivat erityisesti tiedonhankintaan liittyvät luennot. Sielläkin kävi selväksi, että maailma muuttuu: Google ja sosiaalinen media monine muotoineen voidaan nähdä kirjastojen kannalta suurena haasteena mutta myös mahdollisuutena. Verkko-oppimiseen ja -opetukseen liittyviä asioita pohditaan niin meillä kuin muuallakin. Samaan aikaan digitaalinen teknologia kehittyy nopealla tahdilla ja myös sen kehityksen seuraaminen ja hyödyntämismahdollisuuksien pohtiminen kirjastomaailman kannalta on todellinen haaste. Kirjastojen pitää myös löytää uusia toimintatapoja ja myös näitä oli runsaasti esillä, kuten erilaisia mobiilisovelluksia, verkossa toimivia chat-palveluita ja jopa QR-koodien hyödyntämistä kirjastopalvelujen markkinoinnissa. Kaikesta kehityksestä huolimatta palaamme usein siihen samaan kysymykseen: kuinka löytää tarjolla olevasta valtavasta informaatioviidakosta oikea, haluttu tieto nopeasti ja tehokkaasti?

Konferenssi herätti paljon ajatuksia, joiden pohdinta jatkuu edelleen. Tuolla ymmärsin myös sen, kuinka hyvässä asemassa me suomalaiset olemmekaan: meillä maanjäristykset tai muut luonnonkatastrofit eivät ole tuhonneet kirjastoja, meillä on vapaa pääsy tietoverkkoihin ja tietoon, unohtamatta sitä tosiasiaa, että kirjastopalvelut ovat todella kattavat ja ilmaisia kaikille vauvasta vaariin. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

Opiskelijakyselyn valmistelun tunnelmia

Opiskelijat pääsevät jälleen osallistumaan Oamkin laatu- ja kehitystyöhön marraskuussa järjestettävän opiskelijakyselyn muodossa. Olemme rehtorin toimistossa työstäneet kyselyä viime viikkoina kovalla tohinalla ja kysely onkin edennyt jo testausvaiheeseen asti.

Viikolla 40 opiskelijatestaajat testasivat palautevastaavien johdolla kyselyn käyttäjäystävällisyyttä, ymmärrettävyyttä ja teknistä toimivuutta. Palautteen pohjalta kyselyyn tehdään vielä muutoksia, jonka jälkeen siitä käännetään englanninkielinen versio. Marraskuun alussa, viikoilla 45 ja 46 kaikki Oamkin opiskelijat pääsevät vastaamaan opiskelijakyselyyn ohjatun vastaustunnin tai sähköpostiin lähetettävän linkin välityksellä.

Opiskelijakyselyn kanssa samanaikaisesti järjestetään laatukiertue, jossa Oamkin laatutoimijat jalkautuvat Oulun, Raahen ja Oulaisen yksiköihin esittelemään kyselyä ja kertomaan sen vaikutuksista Oamkin laadunvarmistukseen ja koko ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämiseen. Kiertueella voi tulla juttelemaan kanssamme kaikesta opiskelijakyselyyn ja laadunvarmistukseen liittyvästä! Oulun kiertueelle osallistuu myös laatuleipurikuvistaan tuttu Esa Vengasaho, joka piirtää opiskelijoista, ja miksei henkilökunnastakin 🙂 hauskoja karikatyyrikuvia.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan maistuvia palkintoja. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni opiskelija innostuu vastaamaan kyselyyn ja siten vaikuttamaan opintoihinsa. Kyselyssä käydään läpi opiskelijoiden näkemyksiä muun muassa opetusjärjestelyistä, opintojen sisällöstä, ohjaus- ja tukipalveluista sekä opintojen kehittämistä ammatillisista valmiuksista, jotka ovat laadunvarmistustyölle tärkeitä.

Opiskelijakyselystä saatua palautetta käsitellään rehtorin toimistossa, yksiköissä ja koulutusohjelmatiimeissä. Palaute käydään läpi kokonaisuudessaan rehtorin toimistossa, jossa siitä tehdään jokaiseen yksikköön toimitettavat yksikkökohtaiset koosteet. Yksiköt käsittelevät saamansa palautteen ja tekevät sen pohjalta päätökset toimenpiteistä. Koulutusohjelmakohtaisia palautteita käsitellään koulutusohjelmatiimeissä, ja niiden pohjalta laaditaan itsearvioinnit. Toimenpiteistä ja itsearvioinneista järjestetään kaikille avoimia palautetilaisuuksia, jonka jälkeen suunniteltujen muutosten toteutumista seurataan säännöllisesti.

Olen ollut nyt ollut kuukauden ajan rehtorin toimiston harjoittelijana ja Oamkin laadunvarmistusprosessi on alkanut tulla tutuksi. Tähänastisen harjoitteluni aikana olen päässyt työstämään opiskelijakyselyä, osallistumaan moniin mielenkiintoisiin tilaisuuksiin sekä tutustumaan kattavasti koko Oamkin laatutyöhön. On ollut mukava huomata, että Oamkissa pidetään laadukasta koulutusta ykkösasiana ja pyritään jatkuvasti sen kehittämiseen. Oamkia tehdään opiskelijaa varten ja opiskelijan näkemyksiä kunnioittaen. Hienoa!

Tavataan laatukiertueella!

Saara Tikkanen

SITOUTUMISTA JA PUUTTUMISTA

Keskiviikko 3.10. oli laatua ja tärkeitä asioita pullollaan. Aamupäivän laatukoulutuksessa rehtori Paaso kertoi yhtiöittämiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista ja vararehtori Kimari esitteli Oamkin uutta kehittämissuunnitelman luonnosta, jota voi kommentoida Minun Oamkissa 10.10. asti. Tuloksellisuustavoitteet ovat tulevaisuudessa korkealla, ja niiden eteen täytyy tehdä paljon laadukasta kehittämistyötä. On myös kiinnitettävä huomiota korkeakoulun toiminnan ylläpitämiseen ja taloudellisuuden parantamiseen.

Jatkoksi tähän tutkija, FT Mervi Ruokolainen Jyväskylän yliopistosta kertoi henkilöstön sitoutumisen muodoista ja merkityksestä organisaatiossa. Esityksessä tuli ilmi myös se, miten sitoutumista vahvistetaan ja miten siihen voi vaikuttaa. Sitoutumiseen itsessään vaikuttaa moni asia, kuten työntekijän ammatillinen orientaatio ja työetiikka, työtehtävän mielekkyys, työyhteisö, esimiestyö ja organisaation johtaminen sekä organisaatiokulttuuri. Kukin voi itse reflektoida omaa sitoutumistaan ja vaikuttaa siihen, mutta yhtä tärkeää on, että siihen kiinnitetään työyhteisön ja koko organisaationkin puolesta huomiota. Tutkija Ruokolainen esittikin pohdiskelevan kysymyksen: Ennustaako henkilöstön sitoutuminen työhyvinvointia vai työhyvinvointi sitoutumista? Entä tuottaako sitoutuminen organisaation menestystä vai menestys sitoutumista? Mielestäni työhyvinvointi on hyvin tärkeää koko organisaation ilmapiirin ja menestyksenkin kannalta.

Iltapäivällä Päivi Rautio ja Kirsti Haapapuro peräänkuuluttivat rohkeutta. Aiheena oli opiskelijoiden haitallinen päihteiden käyttö, sen tunnistaminen ja siihen puuttuminen. On tärkeää tarkkailla, havainnoida ja puuttua sekä opiskelijoiden että työntekijöiden hyvinvointiin. Sillä tavoin edistetään ja ylläpidetään koko koulutusorganisaatiomme toimintaa, työhyvinvointia ja yhteishenkeä. Sitoutumisenkin kannalta hyvinvointi on organisaatiomme kriittinen menestystekijä.

 Pinja Hietalahti, laatukoordinaattori

P.S. Koulutusten materiaali löytyy muuten Heimosta: