Opiskelijapolitiikkaa?

Suomen opiskelijaliike on liikahdellut joulun tienoilla varsin mukavasti. Syyt liikkeelle lähtöön ovat tosin olleet hyvin uhkaavia suhteessa opiskelijajärjestöjen ajamaan politiikkaan.

Kaksi asiaa ylitse muiden nousi esille keskusteluun joulun tienoilla, myös opiskelijakunta OSAKOn toimistolla. Ensimmäinen oli jouluviikkoa edeltävällä viikolla julkistetun opintotuen rakenteellisen kehittämisen työryhmän muistion ehdotukset sekä tammikuun ensimmäisellä viikolla Kokoomuksen, Perussuomalaisten, Sosialidemokraattien ja Keskustan kansanedustajien aloitteesta julkisuuteen noussut lakialoite lukukausimaksujen keräämisestä osalta ulkomaisia opiskelijoita. Iloksi jo muutama kansanedustaja on vetänyt allekirjoituksensa aloitteesta pois.

Opiskelijakunta OSAKOlla on näistä asioista kirjatut poliittiset tavoitteet omissa poliittisissa ohjelmissaan. Joka syksy vaaleilla äänestettävä opiskelijakunnan edustajisto on päättänyt niiden sisällöstä kaikille avoimissa kokouksissaan. Kannat, jotka löydät helposti opiskelijakunnan nettisivuilta materiaalipankista poliittisten ohjelmien alta, ovat selkeitä molempien asioiden osalta:

Korkeakoulutuksen tulee olla maksutonta kaikille Suomessa

Suomalaisen korkeakoulutuksen ei pidä olla maksullista tutkintoon johtavan tilauskoulutuksen eikä lukukausimaksujen muodossa Opiskelijoiden välinen tasa-arvo ja korkeakouluyhteisön jäsenten yhdenmukaiset oikeudet on turvattava maksuttoman koulutuksen keinoin. Perusteet kaupallistamiselle ovat heikot, sillä lukukausimaksut ja tutkintoon johtava tilauskoulutus eivät ole todellinen rahasampo. Maksuton koulutus on merkittävä vetovoimatekijä, jolla edistetään maamme kansainvälistymistä.

 

Opiskelijan toimeentulo on varmistettava

Opintotuella on tultava toimeen, ja sen on oltava tasa-arvoinen kaikille korkeakouluopiskelijoille elämäntilanteesta huolimatta. Opintotukea on kehitettävä opintorahapainotteisesti, ei opintolainapainotteisesti, ja opintoraha on sidottava elinkustannusindeksiin. Näin lyhennetään opintoaikoja sekä vähennetään opintojen aikaista velkaantumista ja toimeentulo-ongelmista johtuvaa epävarmuutta.

Harjoittelun aikaiseen toimeentuloon ja sen turvaamiseen on etsittävä uudenlaisia ratkaisuja. Opiskelijan tulee voida keskittyä harjoitteluunsa täysipainoisesti ilman kohtuutonta taloudellista rasitusta.

Kesäajan toimeentulotuen saamisesta on tehtävä helpompaa. Epävarmassa kesätyötilanteessa opiskelijan kesäajan toimeentuloa vaikeuttavat toimeentulotuen pitkät käsittelyajat sekä pakollinen opintolainan nostaminen. Järjestelmää on kehitettävä näiden rajoitusten vähentämiseksi.

Opiskeluiden aikaisen asumisen tukemisen tulee olla ympärivuotista ja riittävän kattava.

Eduskunnan päätöksenteko voi tuntua Oamkin yhteisön jäsenestä sangen kaukaiselta, mutta vaikutukset voivat olla täällä parhaimmillaan ja pahimmillaan hyvinkin nopeasti.

Toteutuessaan yllä olevat uhat voisivat näkyä esimerkiksi hyvin epätasa-arvoisena tilanteena Liiketalouden ja Tekniikan yksiköiden kansainvälisissä koulutusohjelmissa, joissa EU-/ETA-maiden ulkopuolelta tulevat joutuisivat jatkossa maksamaan itse omasta koulutuksestaan, vieressä eurooppalaisen opiskelijan saadessa opiskelunsa verovaroin maksettuna, maksuttoman koulutuksen periaatteen mukaisesti. ”Muualta” tulevat opiskelijat eivät pääsääntöisesti olisi enää aidosti kyvykkäimpiä, pätevimpiä ja kiinnostuneimpia Suomesta, vaan niitä, joilla olisi rahaa maksaa kalliita lukukausimaksuja, eli lähes pelkästään hyvätuloisinta väestönosaa maista kuten Venäjä ja Kiina.

Opintotukijärjestelmän kehittäminen taas koskisi jokaikistä Oamkin opiskelijaa, joka nostaa opintotukea. Opintolainapainotteisuus näkyisi pienentyvänä opintorahana ja kasvavana, jopa pakollisena opintolainana toimeentuloa turvana. Muistio esittää yhtenä vaihtoehtona jopa (käänteisiä) lukukausimaksuja eli maksuttoman koulutuksen periaatteen hylkäämistä. Tällöin opintotuki koostuisi kokonaisuudessaan opintolainasta, joka maksetaan valmistumisen jälkeen takaisin. Ei kuulosta houkuttelevalta!

Opiskelijaliike on siis nostanut päätään. Tässä kirjoituksia ja mielipiteitä.

 

vaikea paikka

lukukausimaksu on

opinnot pois jää

 

Jari-Pekka Kanniainen

Koulutussihteeri

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *