Työelämäläheisyys ja eOppiminen – avaimet Oamkin menestykseen

Ammattikorkeakoulun vahvuutena pidetään erityisesti työelämäläheisyyttä, monialaisuutta ja käytännönläheisyyttä. Mutta miten tämän käytännössä saisi oikeasti kehitettyä Oamkin tunnistetuksi vahvuudeksi?

Oulun seudun ammattikorkeakoulussa on muutamia työelämäläheisiä, käytännönläheisiä menestysesimerkkejä, joista voisi mainita Game Lab, FolkJam, tapahtumatuottaminen, BusinessKitchen, CAVE, sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden sekä tekniikan muutamat oppimisympäristöt. Näissä mainituissa esimerkeissä työelämä, yrittäjyys, ylipäänsä ympäröivä yhteiskunta on lähellä ja osa oppimista, samoin monialaisuus ja moniammatillisuus on tyypillistä.

Näen tärkeänä että tällaisten työelämäläheisten oppimismallien luomisessa eOppimisella on keskeinen rooli. Toinen tärkeä mahdollistava tekijä on, että oppiminen tapahtuu monialaisissa projekteissa. Näissä projekteissa pyritään aikaansaamaan työelämän mukaisia oppimistilanteita, työelämästä saaduista aiheista.

Puhuttaessa monialaisuudesta ja oppimisesta, on tärkeää luoda edellytykset opettajien tiimityölle. Oamkin eKampus-konsepti lähtee tältä pohjalta.

Pilottitoteutuksena olemme muuttamassa ylempien ammattikorkeakoulutusten toteutuksen eOppimis- ja verkkopohjaisiksi. Se ei suinkaan tarkoita, että kaiken pitää tapahtua verkossa tai eOppimisen keinoin, mutta teknologian täytyy olla hyödynnettävissä oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa alusta asti. EKampuksen yleisenä tavoitteena on tehdä eOppimisesta jokaisen opettajan ja opiskelijan matalan kynnyksen työkalu oppimisen ja tuloksellisuuden kaiken puoliseksi edistämiseksi.

Jotta tässä hankkeessa onnistuisimme, edellyttää se opettajien perehdytystä eOppimisen mahdollisuuksiin. Kuitenkin niin, että perehdyttämistä ei toteuteta erillisinä koulutuksina, vaan pyritään varsin suoraviivaisesti pääsemään omaan opetukseen liittyvään käytännön tekemiseen. Koska teknologia on jo olemassa, on tärkeää, että ei sorruta keksimään pyörää niin sanotusti uudelleen.

Uskon, että sopivalla, läheltä löytyvällä, tuella on mahdollista, että opettajat laajasti alkavat hyödyntää teknologiaa opintojaksojen toteutustavan valmistelussa. Tavoiteltavaa on, että oppimisen tavoitteet ja saavutettavuus ohjaavat oppimisteknologian tarkoituksenmukaista arkipäivän käyttöä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *