Monthly Archive: huhtikuu 2013

Kiire on kova ja meno on hurjaa, meil ei oo koskaan kurjaa

Huhtikuun puolessa välissä on OSAKOn toimistolla vilkasta. Kevään huomaa olevan käynnissä, kun kävelee toimistolle auringonpaisteessa ja illemmalla pois kävellessä on myös valoisaa. Viimeinen rutistus ennen kesää alkaa olla ovella.

Kuluneet viikot ovat olleet sopivan työläitä, eipähän ole ainakaan joutunut istumaan ja pyörittämään peukaloita tekemisen puutteessa. Perustuutorikoulutukset on nyt pidetty ja vuorossa ovat eilen alkaneet kv-tuutorikoulutukset. Tulevien vaihto-opiskelijoiden ja tutkinto-opiskelijoiden kannalta tilanne näyttää hyvältä, sillä tänä vuonna koulutettavien kv-tuutoreiden määrä kasvoi viime vuodesta parilla kymmenellä. Ensimmäisen päivän jälkitunnelmat ovat hyvät. Vaikkakin päivä oli rankka koulutuksen kestäessä kahdeksaan asti illalla normaalin opiskelun edeltäessä, riitti koulutettavilla mielenkiinto vielä päivän viimeisiin aiheisiin asti. Perjantaina sitten koulutus loppuun ja rennon letkeä saunailta perään!

Kouluttamisen lisäksi tuli tehtyä myös Helsingin reissu, kun torstaina 4.5. ja perjantaina 5.5. osallistuimme Tanja Vallon kanssa Helsingissä SAMOKin kv-sektoritapaamiseen. Kahden päivän tiukkaan ohjelmaan mahtui mm. European Students’ Unionin (ESU) esittelyä ja liiton ajankohtaisia asioita, kv-opiskelijoiden asumisen tilanne ympäri Suomea, sekä kuulumiset muiden opiskelijakuntien kv-toimijoilta. Eri kaupunkien kv-opiskelijoiden asumisjärjestelyjen tilannetta käsiteltäessä huomasimme tilanteen olevan vähintäänkin loistava täällä Oulun päässä. Suuri kiitos erityisesti Otokylä ry:lle ja Oamkille, joiden ansiosta varsinkin vaihto-opiskelijoiden asuminen on järjestetty todella mallikkaasti. Varsinaisen asiasisällön jälkeen oli torstaina myös rentoutumista saunomisen parissa kv-toimijoiden kesken.

Tästä on hyvä jatkaa tuutorikoulutukset loppuun, hoitaa vappu alta pois ja kevät kunnialla loppuun, jonka jälkeen ansaittu kesälom………… tai siis kesätyö.

 

Vappu on paras.

Koulutus on parempi.

Kumpikin on jees.

Kiril Kotikangas, OSAKOn hallituksen jäsen

Kyyläten vai arvioiden?

Korkeakoulujen arviointineuvosto (KKA) on toteuttanut vuoden 2012 alusta korkeakoulujen laatujärjestelmien toisen kierroksen auditointeja. Viime syksynä minulla oli kunnia osallistua opiskelijajäsenenä Mikkelin ammattikorkeakoulun (MAMK) laatujärjestelmän auditointiin.

Itse prosessi auditointia varten alkoi minulla jo keväällä 2011 hakemalla KKA:lle auditoijapooliin opiskelijaedustajaksi. Hakemista varten minun piti kirjoittaa hakukirje ja liittää siihen CV:ni. Opiskelijaedustajien kokoamista koordinoi Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry. Syksyllä 2011 sain KKA:lta tiedon valinnastani auditoijapooliin, jota seurasi KKA:n kansainvälinen auditointikoulutus. Koulutukseen osallistui edustajia ympäri maailmaa ja oli mielenkiintoista kuulla erilaisia näkemyksiä korkeakoulutuksesta eri maista.

Keväällä 2012 KKA:sta lähestyttiin minua ensimmäistä kertaa liittyen MAMKin auditointiin. Ilmaistuani kiinnostukseni auditointia kohtaan piti minun kirjoittaa itsestäni henkilökuvaus ja lähettää päivitetty CV KKA:lle arviointineuvostoa varten, joka asetti auditointiryhmän. Lisäksi minun piti vannoa olevani jäävi auditoimaan MAMKia. Tiedon valinnastani auditointiryhmään sain kesän alussa, josta alkoi auditointiprosessin aikataulun valmistelu.

Auditointimateriaalin saimme käyttöömme syksyn alussa ja ensimmäinen auditointiryhmän kokous oli lokakuussa. Ensi vaikutelma materiaalia lukiessa oli, että eihän siellä toimi yhtikäs mikään. Reaktio pohjautui luultavammin siihen, että peilasin MAMKin toimintoja oman korkeakouluni toimintoihin ja omiin kokemuksiini sekä ajatuksiini korkeakoulutuksesta. Kuitenkin ensimmäisessä kokouksessa ryhmän kanssa käydyssä keskustelussa sitä huomasi, että tuohan on potentiaalinen hyväkäytänne ja tuo onkin vahvuus. Eli voisi puhua yhdenlaisesta korkeakoulukulttuurishokista. Kokouksen jälkeen alkoi auditointikysymysten valmistelu marraskuun auditointivierailua varten.

Auditointivierailu korkeakouluun kestää koko viikon. Maanantai meni matkustaessa ja vierailuun valmistautuessa auditointiryhmnä kanssa. Tiistaista torstaihin haastattelimme yhteensä 16:sta haastattelussa MAMKin henkilöstöä ja opiskelijoita sekä sidosryhmiä. Perjantaiaamuna ennen kotimatkaa kokosimme päällimmäiset ajatukset auditointivierailusta. Iltaisin nautimme kävelystä syksyisessä säässä hotellimme ja tutustuen paikallisien ravintoloiden ruokatarjontaan. Jaksamista auditointivierailun aikana ruokki runsas huumori sekä innostus omia mielenkiinnon kohteita kohtaan.

Raportin koostaminen oli auditointiprosessin työläin vaihe. Kirjoittamisprosessia helpotti MAMKin luoma itsearviointiraportti sekä saamamme vastaukset haastatteluista. Auditointivierailun aikana hahmottui suhteellisen selkeästi jo, mitkä asiat MAMKissa laatujärjestelmän kannalta toimii ja missä on kehitettävää. Tarkempi penkominen ja kyylääminen kirjoittamisen aikana vahvisti näitä käsityksiä ja sen myötä raportti pikkuhiljaa muodostui kokonaisuudeksi. Raportin sisältöä käsiteltiin kahdessa kokouksessa ja KKA:n arviointineuvosto hyväksyi raportin kokouksessaan helmikuussa.

Kokemuksena laatujärjestelmän auditointi oli todella opettavainen. MAMKista sain useita hyviä käytänteitä, joita voin hyödyntää omassa työssäni. Syksyllä 2013 Oamkissa järjestetään sisäisen auditointi. Kannustan kaikkia ilmoittautumaan käytettäväksi auditoijaksi. On rikastuttavaa jo tutustua eri koulutusohjelman käytänteisiin ja sen kautta löytää uusi näkökulmia oman koulutusohjelman toimintaan sekä työhönsä. Kiinnostuneita kannustan myös tutustumaan MAMKin auditointiraporttiin, josta voi löytää ratkaisuja tai ideoita oman arjen haasteisiin.

 Timo Pieti
Suunnittelija, Luonnonvara-alan yksikkö

Touhua ja tohinaa!

Heipä hei!

Aika on kulunut kuin siivillä. Tuntuu kuin edellinen blogivuoroni olisi ollut viime viikolla vaikka se oli tammikuun lopulla ja eletäänhän nyt jo huhtikuuta..  Kulunut kevät on ollut OSAKOlla yhtä hulinaa. Monessa olemme olleet mukana ( kuten blogia seuranneet ovat varmasti huomanneet) ja paljon on vielä tänä keväänä edessä. Seuraavana isona asiana edessä on yllätys yllätys, vappu. Vapun suunnittelu onkin jo kovassa vauhdissa hallituksen jäsen Toni Lyytikäisen johdolla.

Viihteellisen puolen lisäksi OSAKO on ollut mukana myös ”tositarkoituksella” Joonas Husan ja Isabella Nissisen opinnäytetyössä joka käsittelee työhyvinvointia. Työ käsittelee stressiä, työuupumusta, sekä loppuun palamista ja ennen kaikkea näiden ennalta ehkäisyä. OSAKOn hallitus olikin opinnäyte työstä innoissaan ja suunnitelmissa on ottaa työ mukaan osaksi ensi vuoden hallituksen perehdytyskansiota. Aihe on myös ollut ajankohtainen, sillä tälläkin hetkellä työskentelemme yhden henkilön vajauksella ja kuormitus on ollut hetkittäin kovaa ja töitä on tehty kellon ympäri. Uskon vahvasti, että työstä on meille suuri apu jo nyt, sekä myös tulevaisuudessa tulevien vuosien hallituksille. Kiitos Isabella ja Joonas!

Viime sekä tällä viikolla työmääräämme ovat lisänneet käynnissä olevat tuutorkoulutukset. Koulutuksien tehtävänä on antaa hyvät valmiudet ensi syksynä aloittaville tuutoreille luotsata uudet ykköset kunnialla vastaan tulevan informaatiotulvan lävitse, sekä muista uusista haasteista, joita Oamk tuo tuoreiden opiskelijoiden elämään. Tuutorikoulutuksissa tuleville tuutoreille ovat käyneet puhumassa mm. opintopsykologi, oppilaitospastori, korkeakoululiikunnan edustaja, sekä esiintymiskouluttaja. OSAKOn saama palaute koulutuksista on ollut pääsääntöisesti positiivista vaikka kehitettävääkin toki aina löytyy.

Tekemistä siis riittää siis edelleen mutta onneksi on jo kevät ja päivät ovat pidentyneet huimasti tammikuun alun pimeydestä. Kesäkin siintää jo yllättävän lähellä, jolloin pääsemme onneksi hieman hengähtämään. Sitä odotellessa, oikein mukavaa kevään jatkoa!

 

Vielä jaksetaan

Vappu on jo ovella

Sitten on kesä

 

Heikki Leppänen, OSAKOn hallituksen varapuheenjohtaja 

Yhtiöitymistä, taloutta ja Amerikan terveisiä

Oamkin yhtiöittäminen etenee edelleen aikataulussa. Uutena positiivisena signaalina on hyvä kiinnostus Oamkin osakkuutta kohtaan; Oulun kaupunki lähetti tiedustelukirjeen OSEKKin omistaja- ja jäsenkunnille sekä yrittäjille ja kauppakamarille. Kaikki mainitut ovat kiinnostuneita osakkuudesta. Tavoitteena oleva kymmenen miljoonan osakepääoma näyttää toteutuvan; lopullinen varmuus saadaan osakemerkinnän yhteydessä. Samaan aikaan yhtiön osakassopimusta ja sääntöjä on valmisteltu, jotta ensimmäinen yhtiökokous saataisiin pidettyä aikataulun mukaan toukokuussa. Yhtiöitymisen osalta kaikki siis etenee suunnitellusti.

Sen sijaan taloudessa ei mene yhtä hyvin; valtiovallalla näyttää olevan vakaa aie kuristaa ammattikorkeakoulut hengiltä. Viimeisin nyrkinisku palleaan tuli hallituksen kehysriihessä, jossa ikään kuin sivutuotteena jäädytettiin ammattikorkeakoulujen indeksi vuodelle 2014, mikä tarkoittaa jo aiemmin tiedettyihin leikkauksiin noin 20 miljoonan euron lisäleikkausta. Näin ollen ammattikorkeakoulusektorin rahoituksesta leikataan noin 18 %, eli 170 miljoonaa, tällä hallituskaudella. Korkeakoulujen tasapuolinen kohtelu ei myöskään toteudu, kun yliopistoille ei tehty indeksin jäädyttämistä. Arene on jälleen kirjelmöinyt asiasta – kirjelmä ei tuottane tulosta, kuten eivät aiemmatkaan Arenen kirjelmät. Harmi, että tämä taloushaaste on näin valtava – samaan aikaan, kun osakeyhtiölle tulisi saada vahva startti. Oamkin kohdistuva leikkaus on vähintään kymmenen miljoonaa euroa vuoden 2012 tasosta vuoteen 2016. Tuloksellisuuden parantaminen ja tilojen käytön tehostaminen ovat merkittävimmät säästökeinot, mitkä juuri tällä hetkellä ovat käytettävissä talouden sopeuttamiseen, jotta selviämme budjettimme pienenemisestä 65 miljoonasta arviolta 55 miljoonaan euroon mainitulla jaksolla. Syksyn toimilupa- ja koulutusvastuuhaut tulee tehdä vakaalla harkinnalla talouden realiteetit huomioiden.

Mennäänpä sitten kevyempiin aiheisiin. Pääsiäisen ympärillä vietin liki pari viikkoa vuosilomastani Yhdysvalloissa Philadelphian lähistöllä, poikani perheen asuessa tilapäisesti siellä. Ajattelin kertoa blogissani kokemuksia jenkkien elämästä – osin omien, osin poikani havaintojen kautta.  Tätä kirjoittaessani olen vielä USA:ssa. Täällä ostaminen on halvempaa kuin Suomessa, erityisesti siksi, että on jos jonkinmoisia ’kolme kahden hinnalla’ yms. sekä bonus-tarjouksia. Hintataso on yleisestikin edullisempi kuin Suomessa, ja valikoimaa on valtavasti. Netin kautta ostaminen on vaivatonta ja kotiinkuljetusmaksut olemattomia, jos niitä ylipäänsä on ollenkaan. Palveluja on joka lähtöön; täällä todellakin asiakas on kuningas – ja kun palveluyrittäminen on myös yrittäjälle edullista työnantajamaksujen pienuuden johdosta. Täällä todellakin kulutetaan ja käytetään palveluita – ja mikä käyttäessä, kun palveluja on joka tarkoitukseen. Palkkataso ainakin niissä töissä, joihin vaaditaan korkeakoulutus, on selvästi Suomea parempi. Ottamatta kantaa siihen kumpi yhteiskuntajärjestelmä on parempi, fakta on, että Yhdysvalloissa minunkin koulutuspohjallani eläisi huomattavasti leveämmin. Toki jenkkien yhteiskuntajärjestelmässä täytyy maksaa monista palveluista, jotka Suomessa rahoitetaan verovaroin, mutta toisaalta itse voi päättää paljon pidemmälle, mihin omat rahat käytetään – ja voi myös kysyä, toimivatko yhteiskunnan palvelut Suomessa läheskään aina toivotusti (vrt. esimerkiksi julkinen terveydenhuolto). Yksilöllisyys ja holhouksen lähes täydellinen puuttuminen ovat merkittäviä eroja suomalaiseen ja skandinaaviseen järjestelmään.

USA:n sisämarkkina on valtava voimavara ja Yhdysvallat maailmantalouden veturi. Vaikka se viime aikoina on vähän yskähdellytkin asuntolainakuplan puhjettua, on ilmiselvää, että tämä yhteiskunta kyllä nousee ja vetää muut taloudet nousuun – ja mielestäni hyvä niin.  Kaikkihan tiedämme Suomen olevan pieni tekijä maailmantaloudessa ja -politiikassa; Venäjä, Kiina ja USA sanelevat tahdin. Vaikka Yhdysvallat onkin kapitalismin ruumiillistuma, niin oma mielipiteeni on, että, jos näistä kolmesta on valittava se, jonka haluaisi vetävän globaalia kehitystä, oma valintani olisi USA.

Pennsylvaniassa on nyt jo liki kesä, vaikka keskimääräistä kylmempää on ollutkin; golfin peluuseen on hyvät edellytykset. Vaikka kentät eivät vielä juuri viherräkään, ne ovat loistokunnossa – pohjoissuomalaisittain tarkasteltuna – ja jopa PGA-tason kentille pääsee helposti. Tarvittaessa ruskean kentän voi maalata vihreäksi esimerkiksi TV-lähetystä varten, jolloin esteettinenkin puoli on priimaa. Kaikki ei täällä ole aina sitä, miltä näyttää – mutta tarvitseeko ollakaan, jos toimii.

Kevätkiireitä

Lukuvuoden viimeinen jakso on jo hyvässä vauhdissa ja pääsiäinenkin on jo takana. Lähestyvä kesä näkyy yhtä aikaa piristymisenä ja väsymisenä. Monella opiskelijalla on opintojen suhteen loppukiri. Saisiko opparin sittenkin valmiiksi jo kesäksi? Loppukiriä pusertavat opinnäytetyöntekijät olettavat usein ettei opettajalla ole muuta tekemistä, kuin lukea heidän tekstejään. Opettaja taas ihmettelee, miten opiskelija, josta ei ole useaan kuukauteen kuulunut yhtäkkiä onkin yhtäkkiä oven takana. Ongelmaahan ei tietenkään olisi, jos kyse olisi yksittäisestä opiskelijasta. Mutta kun opiskelijoita on monta, niin sitten joustetaan, järjestellään ja luetaan opinnäytetöitä viikonloppuisin, vaikka kevät houkuttaisi opettajaakin ulkoilemaan. Joustavuus on hyvä asia ja hyvähän se on, että työt saadaan tehtyä, mutta kannattaisiko kuitenkin alkaa se loppukiri vähän ennen vappua?  

Toinen ryhmä opiskelijoita taas on vasta aloitusseminaarivaiheessa. Opettaja yrittää vähän hillitä kunnianhimoisia suunnitelmia. Jotenkin sitä on vuosien varrella kyynistynyt näiden ”teoriapohja tehdään kesällä” tapausten kanssa. Pieni riskikartoitus on hyväksi. Entä jos on kunnon hellekesä? Kaverit hellepäivänä houkuttelevat rannalle/siiderille/mökille/festareille. Kokemus on osoittanut, että opinnäytetyö jää helposti kakkoseksi.

Vaikka tulospaineet tuntuvat sekä opiskelijoiden, että opettajien harteilla, niin muistetaan kuitenkin että opiskelu ja työ ovat vain osa elämää. Hyvällä suunnittelulla, realistisella aikataulutuksella ja oikealla asenteella asialliset hommat saadaan valmiiksi ajallaan ja muuten voidaan nauttia keväästä. Ei vedetä itseämme ihan piippuun ennen lomaa vaan suunnitellaan ja mietitään yhdessä miten hommat saadaan rullaamaan niin, etteivät loppurutistukset kävisi liian rankoiksi ja hommia olisi helppo jatkaa taas syksyllä.

Aurinkoisia kevätkelejä kaikille!

Terkuin

Ulla Virranniemi