Mappi tarinoi: ammatillinen opettajankoulutus Oulussa pian 40 v.

 

Aloitettuani reilut kolme vuotta sitten ammatillisen opettajakorkeakoulun johtajana, Kaija Kvist ammatillinen opettajankouluttaja evp., antoi minulle ohimennen vinkin. Koulun arkistossa on mappi, jossa on selitetty, mistä kaikki alkoi. Tuohon mappiin minun täytyisi tutustua, eikä sitä saisi koskaan hukata. Sitten koulumme muutti uuteen osoitteeseen. Kaikki tavarat arkistoa myöten rahdattiin kuorma-auton kontissa Albertinkujalta aina Uudelle kadulle saakka. Sitten arki tarrasi kiinni kovalla kädellänsä, ja onnistui muuttamaan asioiden tärkeysjärjestystä.  Mappi unohtui. Tänä keväänä viimein astelin arkistoon jännittynein mielin. Olisiko mappi vielä tallessa? Helpotuksen huokaus! Olihan se siellä yhä. Mappi oli esillä melkein kuin se isoisän olkihattu Tapio Rautavaaran laulussa. Mappia käännellessä ja katsellessa sieltä avautui monta tarinaa ja mieleen nousi paljon ajatuksia. Niistä kerron nyt.

Ennen nykyistä viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestelmää ammatillista opettajankoulutusta järjestettiin 13 suomenkielisessä opetusyksikössä. Hämeenlinnan ja Jyväskylän ammatilliset opettajakorkeakoulut olivat monialaisia, mutta muutoin ammatillisten opettajien koulutus oli alakohtaista. Lisäksi oli ruotsinkielistä koulutusta, mutta sitä koskevaa tietoa mapista ei löytynyt. Tällä hetkellä Åbo Academi hoitaa ruotsinkielisen ammatillisen opettajankoulutuksen eli se toteutetaan yliopiston yhteydessä. Mapista löytyneestä Opetusministeriön muistiosta selvisi myös, että kasvatustieteellisen alan tutkintojen kehittämistyöryhmä olisi halunnut kaiken ammatillisen opettajankoulutuksen teoreettisen yhdenmukaisuuden nimissä siirrettäväksi yliopistojen yhteyteen. Työelämäläheisyys, työelämäsuhteiden tärkeys ja ammattikorkeakoulujen ennakkoluuloton innovaatio-osaaminen vetivät kuitenkin ammatillisen opettajankoulutuksen puoleensa. Ratkaisu tuntuu yhä kestävältä.

Ihastuin itse asiassa oikein toden teolla tuohon ilmaisuun ”ennakkoluuloton innovaatio-osaaminen”. Mietin sitä monta päivää ja yhäkin mietin, että siinä on sekä nykytila että tavoite ammatilliselle opettajankoulutukselle. Kahdessa sanassa.

Mapista löytyi myös vahvat todisteet siitä, että yhteistyö Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa on ollut osa ammatillisen opettajankoulutuksen onnistumista 1970-luvulta saakka. Kasvatustieteen opintokokonaisuus toteutetaan hyvässä yhteistyössä kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa myös nykyisessä opetussuunnitelmassa.

Monialaista ammatillista opettajankoulutusta linjaavissa muistioissa edellytettiin, että ammatillisella opettajakorkeakoululla olisi osana ammattikorkeakoulua laaja hallinnollinen ja toiminnallinen itsenäisyys. Sitä turvaamaan tehtiin oma laki ja asetus. Ammatillinen opettajakorkeakoulu on tavallaan ollut korkeakoulu korkeakoulussa. Kasvatuksen historiasta kiinnostuneilla tutkijoilla on tässäkin asiassa pian oivallinen tutkimuskohde käsillä. Ajat ovat muuttumassa, kuten kaikki hyvin tiedämme.

Ammatillinen opettajankoulutus Oulussa alkoi koulutusalakohtaisena Oulun sairaanhoito-oppilaitoksen yhteydessä syksyllä 1974. Vuodesta 1982 alkaen mukaan tuli yleisaineiden opettajien 40 opintoviikon pedagoginen koulutus, ja juuri se laajeni kesällä 1995 monialaiseksi ammatilliseksi opettajankoulutukseksi. Näin ollen vuosi 2014 on oululaisen ammatillisen opettajankoulutuksen juhlavuosi. Syyskuun toisena päivänä 2014 tulee täyteen 40 vuotta Pohjois-Suomen ammatilliseen opetusosaamiseen kohdennettua opettajankoulutusta ja opetuksen kehittämistä.

Monialainen opettajankoulutus alkoi pilottiryhmänä kesällä 1995. Elokuun ensimmäisestä päivästä alkaen vuonna 1996 ammatillinen opettajankoulutus toimi ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun uuden lain ja asetuksen ohjaamana Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteydessä. Aloituspaikkamäärä koulutuksessa oli aluksi 20 ja nousi lähes vuosittain päätyen nykyiseen 255 opiskelijaan vuonna 2005.

Millaista Oulussa järjestetty ammatillinen opettajankoulutus on ollut? Se on ollut ja se on yhä käytännönläheistä ja innovatiivista ammattipedagogiikkaa. Koulutusteknologinen toimintamalli on omaksuttu jo varhain toiminnan yhdeksi tukijalaksi, ja sillä on asteltu vankkaa vaellusta pedagogiikka edellä. Vahva opiskelijakeskeisyys ja opiskelijalähtöisyys teoriaopinnoissa vaikuttaisi näkyneen alusta lähtien myös opetuksen käytännön järjestelyissä. Opetusjärjestelyt ovat olleet joustavia ja opiskelija on voinut edetä opinnoissaan oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Pohjois-Suomen ammatillisen koulutuksen erityistarpeiden huomioon ottaminen on ollut aina keskeistä.

Mapin sisältö loppui vuoteen 1997 ja sen jälkeen on tapahtunut paljon. Olemme nousseet merkittäväksi opetushenkilökunnan täydennyskouluttajaksi ja näyttötutkintomestarikoulutuksen vaikuttajaksi. Henkilökohtaistetun opintoryhmän (HOPE) myötä meistä on tullut osaamisperusteisen toimintamallin edelläkävijöitä ammatillisten opettajien peruskoulutuksessa. Emme siis enää ainoastaan opeta opettajia, me myös ”hopetamme” heitä. Alueellisia opintoryhmiä toimii Kajaanissa, Kemi-Torniossa ja Rovaniemellä. Ammatillisen opettajakorkeakoulun Studio on nostanut koulutusteknologisen kehittämisen aivan uudelle tasolle. Vuosien neuvottelujen jälkeen Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi luvan järjestää vuodesta 2013 alkaen vuorovuosittain ammatillista opinto-ohjaajankoulutusta ja erityisopettajankoulutusta. Englanninkielinen opintoryhmä on tehnyt koulutuksestamme aidosti kansainvälistä. Muutakin uutta ja huikeaa kehitystä tapahtuu koko ajan, ja siitä olisi paljon kerrottavaa.

Mappi palauttaa ajatukset kuitenkin perusasioihin. Mappi alleviivaa sen tosiasian, että eipä ole ollut laisinkaan itsestään selvää, että nykyisen kaltainen ammatillinen opettajankoulutus on Suomeen syntynyt. Vielä vähemmän taattua on ollut se, että ammatillista opettajankoulutusta on voitu toteuttaa Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhteydessä. Jatkokaan ei ole itsestään selvää. Uusi ammattikorkeakoululaki astuu voimaan 1.1.2014 ja sen mukana kumoutuu ammatillista opettajakorkeakoulua tähän saakka ohjannut lainsäädäntö. Oleelliset asiat kyllä on kirjattu uuteen ammattikorkeakoululakiin, mutta juridisessa mielessä vanhat ammatilliset opettajakorkeakoulut poistuvat kartalta tämän vuoden viimeisenä päivänä ja uudet syntyvät vuoden 2014 alkaessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *