Elopäivät 2013 – Alumnin näkökulma

Tämänkertaisena alumniblogina toimii raportti Alumniyhdistyksen hallituksen jäsenen Jari-Pekka Kanniaisen osallistumisesta elokuussa Tampereella järjestettyihin Elopäiviin.

Elokuussa 19.-20. järjestetty Elopäivät, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ura- ja rekrytointipalvelu- sekä alumnitoimijoiden valtakunnallinen seminaari, koostui yhdestä kokonaisesta seminaaripäivästä ja iltaohjelmasta sekä toisen päivän rinnakkaissessioista. Olin tilaisuudessa Oamkin alumniyhdistyksen sekä opiskelijakunnan edustajana, ja olin ainoa paikalla oleva Oamkin yhteisöstä.

Puheenvuoroja tilaisuudessa käyttivät Tampereen yliopiston vararehtori Harri Melin, Tampereen yliopiston yliopistonlehtori Jussi Kivistö ja psykologi Arto Pietikäinen. Rinnakkaissessioissa oli useita vetäjiä ja niistä osallistuin maanantaina Uraohjauksen sanakirjaa käsittelevään sessioon sekä tiistaina alumnisessioon, joka toimi samalla Alumniverkoston tapaamisena.

Avausten jälkeen seminaari jatkui paneelilla, jossa alustuksien perusteella eri tahojen edustajat, mukaan lukien tutkijat, opettajat, rehtoraatti sekä opiskelijat, nostivat esiin tärkeäksi näkemiään osia korkeakoulujen yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Ensimmäisen päivän päätti rinnakkaissessiot, joista osallistuin Uraohjauksen sanakirjaa käsittelevään ryhmään. Määrittelimme aluksi pienissä ryhmissä käsitettä ”uraohjaus”, josta kokosimme fläppitaululle koontia. Tuli esille, että myös uraohjaukseen liittyen on olemassa käsitteellistä hajontaa. Keskustelussa nousi monenlaisia syitä, yhtenä esimerkiksi se, että Suomessa ei kouluteta varsinaisesti uraohjaajia, vaan heidän kokemus- ja koulutustaustansa on hyvin värikästä. Uraohjauksen sanakirja on luotu wiki-pohjalle, ja se löytyy osoitteesta http://uraohjauksen-sanakirja.purot.net/

Toisena päivänä keskityttiin pelkästään alumniasioihin. Sessio koostui kahdesta alustuksesta ja keskustelusta. Alustajina toimivat Hanken yliopiston ja Aalto-yliopiston henkilökunta.

– Näyttää siltä, että monissa korkeakouluissa trendi on siirtyä alumniyhdistystoiminnasta kohti korkeakoulun itse koordinoimaa alumnitoimintaa.
– Monissa muissa korkeakouluissa alumnitoimintaa on resursoitu jollekin korkeakoulun työntekijälle.
– Alumneihin ja yrityksiin on jonkun hyvä olla jatkuvasti yhteydessä, kysymys on vain siitä, kuka sitä tekee: alumniyhdistyksen vapaaehtoiset, korkeakoulun työntekijä vai joku muu?

Oamkin alumnien tulevaisuus tuokoon mukanaan hyvää ja kattavaa keskustelua Oamkin yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta muun muassa alumnitoiminnan kautta!

Jari-Pekka Kanniainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *