Daily Archive: 8 lokakuun, 2013

Hyvä ja jatkossa vieläkin parempi – eli kirjastojen käyttäjäkyselyn 2013 tulokset

Tekniikan kirjaston pohjakartta.

Viime keväänä järjestettiin kansallinen kirjastojen käyttäjäkysely, ja Oamkin kirjasto oli mukana luonnollisesti. Ärhäkän markkinoinnin seurauksena saimme lopulta tuhatkunta vastausta, mikä jäi hivenen alle tavoitteestamme, sillä toivoimme, että noin 10% asiakaskunnasta olisi vastannut kyselyyn.

77% vastaajista oli amk-tutkintoa suorittavia opiskelijoita ja 13% ammattikorkeakoulun opettajia. Opettajat olivat tällä kertaa suhteessa aktiivisempia vastaajia, sillä heidän vastaajamäärässään päästiin yli tavoitteen.

Pääosin saimme kiittävää palautetta, ja itse asiassa yhtä lukuun ottamatta kaikkien osa-alueiden keskiarvot olivat paremmat kuin viime kerralla eli vuonna 2010.

Sen sijaan vertailtaessa tuloksia kansallisesti, asiakkaamme olivat keskimääräistä tyytyväisempiä palveluihimme, mistä olemme varsin hyvillämme.

Parannettavaakin toki löytyi, ja olemme useissa kirjastoissa tehneet pieniä säätöjä palveluihimme vastausten perusteella.

  • Kulttuurialan kirjasto esimerkiksi on muuttanut DVD-levyjen laina-aikoja siten, että jatkossa niitä voi uusia kerran ennen palauttamista. Aiemminhan DVD-levyjä ei voinut uusia ollenkaan. Kevyen musiikin nuotteja ja graafisen alan kirjallisuutta on hankittu lisää mahdollisuuksien mukaan.
  • Liiketalouden kirjastossa puolestaan on pidennetty aukioloaikoja sekä hankittu lisää kurssikirjoja. Lisäksi kirjaston palveluista tullaan tiedottamaan jatkossa viikoittain sekä järjestämään erityisiä viikkoinfoja, joissa esitellään tietokantoja ja e-aineistoja.
  • Oulaisten sosiaali- ja terveysalan kirjastossa on mainostettu e-kirjoja sähköpostitse sekä hyllyihin sijoitettujen mainosten avulla. E-aineistojen käyttö onnistuu nyt myös kirjaston iPadilla. Kurssikirjoista on hankittu lisäkappaleita sekä kannustettu asiakkaita yhteislainaus-palvelun käyttämiseen.
  • Sosiaali- ja terveysalan kirjastossa on parannettu ryhmätyötilojen äänieristystä sekä pidennetty perjantain aukioloaikoja.
  • Tekniikan kirjastossa vuorostaan on helpotettu aineiston paikantamista uuden pohjakartan avulla. Lisäksi kirjasto tiedottaa jatkossa tiedonhaunohjauksesta opinnäytetyöntekijöille suoraan sähköpostitse. Myös opettajille tarjotaan jatkossa neuvontaa e-aineistojen käytössä.

Kaikki edellä mainitut kirjastot ovat toimittaneet asiakkailleen lisäksi vastineen, jossa käydään perusteellisemmin läpi kyseisen kirjaston saamaa palautetta.

Kuten huomaatte rakkaat asiakkaamme, palautteen antaminen kannattaa. Otamme asiakastyytyväisyyden vakavasti, sillä onhan se toimintamme tarkoitus, oikeutus, edellytys ja ehdoton ydin, mitä tukee kaikki asiakkaalle näkymätönkin eli toimiston puolella tapahtuva työ.

Seuraava asiakaskyselykierros järjestetään parin vuoden päästä, ja silloin parhaillaan käynnissä olevat muutokset; Oamkin sisäinen organisaatiomuutos, Oamkin siirtyminen osakeyhtiömalliin haastavassa taloudellisessa tilanteessa ja ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli v. 2014 alusta, ovat jo takanapäin.  Nähtäväksi jää jatkaako Oulun seudun ammattikorkeakoulukirjaston asiakastyytyväisyyskäyrä jo yli 5 vuotta jatkunutta nousuaan vai varjostavatko säästötoimenpiteet sekä niiden vaikutukset palveluntarjonnassa myös asiakastyytyväisyyttä.

Suurkiitos vastanneille kuitenkin tällä erää! Tämä ei silti tarkoita, että mikäli olette hoksanneet jonkin merkittävän puutteen tai jonkun erityisen toimivan käytännön kirjaston palveluissa, etteikö siitä saisi huomauttaa vasta kuin 2015 tai 2016. Saa ja pitää sanoa!

Kaikki asiakaspalaute on tervetullutta kaikkina vuoden aikoina.

 

Uusiutuvan energian oppimisympäristö Oamkissa

Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun Tekniikan yksikössä on rakennettu hajautetun uusiutuvan energian oppimisympäristö. Tavoitteena on ollut tuottaa ympäristö, jossa sekä opiskelijat että yritykset pääsevät testaamaan erilaisia uusiutuvan energian kehitysmahdollisuuksia.

Rakennettu ympäristö sisältää bio- ja puukaasun polttoon perustuvan CHP-moottorigeneraattorin (yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto), kiinteän polttoaineen kattilalaitoksen, aurinkopaneeleita, tuuligeneraattorin ja polttokennolaitteiston. CHP-moottorigeneraattori on rakennettu liikuteltavaan konttiin, joten kontti voidaan viedä vaikka biokaasua tuottavan maatilan yhteyteen testiajoja varten. Kiinteän polttoaineen kattilalaitos, aurinkopaneelit, tuuligeneraattori ja polttokenno sijaitsevat Oamkin Tekniikan yksikön omissa tiloissa. Kiinteän polttoaineen kattilassa voidaan lämpöä tuottaa esimerkiksi haketta tai pellettiä polttamalla.

Aurinkopaneeleilla uusiutuvaa energiaa

Aurinkopaneelien avulla saadaan puhdasta uusiutuvaa energiaa, sillä siitä ei synny päästöjä. Auringosta saatava energiamäärä riittäisi koko ihmiskunnan tarpeisiin moninkertaisesti, jos sitä kerättäisiin tehokkaasti. Maailmalla aurinkosähkön markkinat kasvavatkin jo hurjaa vauhtia.  Esimerkiksi Saksassa, missä aurinkosähköjärjestelmien käyttöönottoa on edistetty erilaisin tukitoimin, aurinkosähköjärjestelmät ovat jo arkipäivää. Välimeren maissa talojen katoilla on järjestelmiä, joilla lämmitetään käyttövettä tai tuotetaan sähköä taloon. Vastaavasti Intiaan ollaan rakentamassa maailman suurinta aurinkovoimalaa, jonka vuosituotannoksi on arvioitu 6 terawattituntia. Vertailun vuoksi, Loviisan ydinvoimala tuottaa vuodessa n. 8 terawattituntia.

Täällä Suomessa aurinkopaneelien käyttö on lähtenyt vasta viime vuosina hitaasti käyntiin. Sähköä tuottavat aurinkovoimalat ovat olleet käytössä esimerkiksi kesämökeillä, mutta omakotitaloissa käyttö on ollut vähäistä. Viime vuosina kysyntä on lisääntynyt ja lähivuosina, kun hinnat todennäköisesti laskevat samalla tehojen kasvaessa, myös yksityishenkilöt kiinnostunevat paneeleista. Vain keskitalvella pimeimpään aikaan, joulu-tammikuussa, aurinkoenergiaa ei juuri saada talteen, mutta muuten sitä Suomenkin oloissa voidaan käyttää.

Oulun Seudun Ammattikorkeakoulun Tekniikan kampus sai ensimmäiset aurinkopaneelit syyskuussa 2013 Hajautetun uusiutuvan energiatuotanto -hankkeen avulla. Tekniikan yksikön katolla sijaitsevat 4 paneelia tuottavat talolle energiaa noin 5000 kW vuodessa. Suurta energiasäästöä tällä ei vielä talolle saada, mutta mikäli laitteisto koetaan hyödylliseksi, pinta-alaa talon katolla on vielä runsaasti jäljellä. Henkilökohtaisena toiveenani on saada Kaukovainion kampukselle opiskelijakäyttöön esimerkiksi kännyköiden latauspiste, joka toimisi aurinkoenergialla.

Oulussa aurinkopaneeleita löytyy Oamkin lisäksi mm. VTT:n katolta Linnanmaalta. Oulun Energia on myös ollut kehityksessä mukana ja tukee oululaisia asukkaita aurinkosähkön tuottamiseen liittyvien laitteistojen hankinnassa.

Mielenkiintoisena tulevaisuuden haasteena on se, miten aurinkoenergiaa voitaisiin käyttää myös jäähdyttämiseen. Siinäpä alan energiaosaajille pohdittavaa.

Jouni Kääriäinen
Energia ja ympäristö – painoalakoordinaattori
Oamk