Kohti aktiivista osallistumista ja resurssiviisaita ratkaisuja – meillä ja muualla?

Oulun ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä Towards European Societal Sustainability – eli TESS-puiteohjelmahankkeessa, jossa kahdeksan tutkimusorganisaatiota kuudesta eri maasta yhdistävät voimavaransa ja osaamisensa paikantaakseen ne innovatiiviset ruohonjuuritason yhteisöaloitteet, jotka kansankielisesti ilmaistuna rakentavat parempaa huomista. Työ on juuri käynnistynyt, ja keskustelu hankkeen keskeisistä avaintermeistä käy vilkkaana. Yhteisymmärryksen saavuttaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta tiedämme puhuvamme samoista asioista ja pystymme sopimaan yhteisistä menettelytavoista. Työ on aidosti monialaista, ja oman vivahteensa tuovat erilaiset kulttuurimme. 

TESS- hankkeen keskeisiä tavoitteita on siis paikantaa ja luokitella erilaisia innovatiivisia yhteisöaloitteita, jotka arvioidaan ja luokitellaan laajan kriteeristön avulla paremmuusjärjestykseen. Kiinnostavimpia ovat ne aloitteet, jotka osoittavat pitkäikäisyyttä (eli kestävyyttä) ja omaavat potentiaalia siirryttäessä kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja ilmastotehokkaita käytänteitä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra, peräänkuuluttaa omilla sivuillaan kehittämishankkeilta resurssiviisautta, ja painottaa paikallistaloutta sekä omavaraisuutta etsittäessä mallinnettavia ratkaisuja. Samat teemat löytyvät myös TESS hankehakemuksesta.

Mutta mitä nämä innovatiiviset yhteisöaloitteet sitten ovat? Olisivatko niitä esimerkiksi hyvät ja tehokkaat kimppakyyti-palvelut, erilaiset ruokapiirit, kumppanuusmaatalous tai kaupunkiviljely-yhteisöt? Emme tarkkaan ottaen vielä tiedä. Olisiko sinulla ehdottaa jotain aloitetta arviointiimme? Aloitteiden haravointi käynnistyy jokaisessa osallistujamaassa pian, ja kriteereitä aloitteiden ja menestystekijöiden (ns. success factor) arviointiin määritellään parhaillaan. Hyvää työtä tehdään toki jo paljon. Muun muassa Lappeenrannassa toimitaan ennakkoluulottomasti kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, ja yksi innovatiivisista ja mallinnettavista aloitteista saattaakin löytyä itärajalta. Kaupungilla on tukenaan vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut teknillinen yliopisto, josta löytyy Suomen ensimmäinen Green Campus ja ainoa aurinkotalouden professuuri.

Oulun ammattikorkeakoululla on nyt tuhannen taalan paikka omien kestävien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi, keskittyväthän toiminnot jatkossa kahdelle kampukselle, mikä saattaa entistä tiiviimmin yhteen eri koulutusalat ja toimintakulttuurit. Väitetään, että parhaimmat innovaatiot syntyvät juuri erilaisissa rajapinnoissa, ja tämä mahdollisuus tulee Oamkissa käyttää. Yksi kehitettävä potentiaali saattaisi löytyä Kotkantien kampuksen laajasta kattopinta-alasta, jota voisi hyödyntää erilaisiin hajautetun energiantuotannon käyttötarpeisiin sekä viherkattoina hulevesitorjuntaan ja hiilinieluina. — Kuten TESS-hanke korostaa, nämä talkoot edellyttävät aktiivista osallistumista meiltä kaikilta.

Outi Virkkula, outi.virkkula(at)oamk.fi
Luonnonvara-alan yksikkö

TESS-hankkeen sivut: http://www.pik-potsdam.de/research/climate-impacts-and-vulnerabilities/projects/project-pages/tess/tess-1

Sitran sivut: http://www.sitra.fi/ekologia/resurssiviisaus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *