Monthly Archive: maaliskuu 2014

Vapaapäivän ahkerointia!

Ulkona paistaa aurinko ja on muutenkin mukava ilma. Oikein mainio päivä vapaapäiväksi jonka olen viettänyt siivoamisen ja koulujuttujen parissa! Tässä jaksossa mulla on siis kursseina Johtaminen, Tilinpäätös, verosuunnittelu ja sukupolvenvaihdos. Kuulostaa kauhealta, ja onkin...

Ainutlaatuisia hetkiä

Kävimme erään kurssin yhteydessä yrityskäynnillä Finnkinossa, jossa pääsimme

hämyiseen elokuvasaliin kuuntelemaan teatteripäällikkö Kari Pääkön esitystä elämysten
markkinoinnista ja Finnkinon toiminnasta. Esityksessään Pääkkö mainitsi yksityiset
elokuvanäytökset yrityksille ja yksityisille henkilöille. Penkin pehmeässä syleilyssä mieleeni
juolahti idea. Eikö olisi hienoa varata elokuvasali kokonaan omaan käyttöön? Ja eikö olisi
vieläki hienompaa kutsua salin täydeltä ihmisiä katsomaan itse valittua elokuvaa? Koska
olen Trapestilla markkinoinninsuunnittelijana, mietin heti voisiko tätä vähän suuruuden
hullua ajatusta soveltaa Trapestin markkinoinnissa.

Idea jäi muhimaan mieleeni muutamaksi viikoksi, kunnes erään palaverin päätteeksi heitin
ajatuksen elokuvaillasta ja Trapestin omasta yksityisnäytöksestä puoliksi vitsillä
kollegalleni. Ei-niin-hullu-idea-sittenkään otti tuulta siipiensä alle ja muutaman
tarjouspyynnön ja puhelinsoiton jälkeen havahduin harvinaiseen hetkeen. Varasin juuri
äsken Trapestille yksityisen elokuvanäytöksen! Ei sitä joka päivä tule varattua
elokuvasaleja omaan käyttöön.

Välillä hulluimmistakin päähänpistoista voi syntyä jotain hienoa. On mahtavaa työskennellä
sellaisen kampanjan ja tiimin parissa, joka saa hihkumaan innosta.Trapestilla tämä on
mahdollista. Ensiviikon keskiviikkona istun elokuvissa katsomassa American Hustlea itse
varaamassani elokuvasalissa. Toivottavasti minä ja muut trapestilaiset saamme sinut ja
kaverisi seuraksemme!

Hanna Lehojärvi
Markkinoinninsuunnittelija
Trapesti Oy

 

Opiskelija, älä ole apina!

Opiskelijan ei tule sulkea silmiään, korviaan eikä suutaan europarlamenttivaalien alla. Nyt jos koska kannattaa herkistää kaikki aistit. Jos kuuntelee tarkasti ja tarkkailee lähiympäristöä, on helppo huomata, miksi europarlamenttivaalit ovat tärkeät.

Eurovaalien alla ei kannata pantata sanojaan, sillä Euroopan unioni vaikuttaa opiskelijoihin esimerkiksi kansainvälisten vaihto-ohjelmien kautta. Nuorten kansainvälinen liikkuvuus ja ymmärrys ajankohtaisista asioista tekee opiskelijoista Eurooppa-asioiden ammattilaisia, eli toisin sanoen viidakon kuninkaita.

Kun oma lähimetsikkö käy pieneksi, voi näkemystä maailman menosta lähteä laajentamaan muualle Eurooppaan. Kielitaito ja monikulttuuriset yhteistyötaidot avaavat ovet työelämään. Harjoittelun suorittamista helpottaa se, että ulkomailla suoritetut opinnot saa näppärästi opintopisteiksi myös kotimaan kamaralla. Opiskelijoiden matkustamista helpottavat lisäksi liikkumisen vapaus Euroopan sisällä sekä Euroopan laajuiset vakuutukset ja terveydenhuolto. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus puolestaan avaa mahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.

Opiskelija on myös kuluttaja, jonka arjessa näkyvät euron arvon vaikutukset talouteen sekä kuluttajansuoja-asiat, kuten esimerkiksi erilaisten tuotteiden laatu ja turvallisuus. Jos Euroopan unionissa päätetään geenimanipuloidun ruoan laillistamisesta, niin vaikutukset näkyvät myös opiskelijaravintoloissa.  

Tavalliselle tallaajalle ja peruskoulunpenkinkuluttajalle Euroopan parlamentin jäsenten, eli meppien, tehtävät ovat usein tuntemattomia. Mitä ovat varjotehtävät – liittyvätkö ne jotenkin Varjo-Ankkaan? Vaikka meppien tehtävät ja päätöksenteko Euroopan tasolla saattavat vaikuttaa monimutkaisilta, päätöksenteon vaikutukset näkyvät koko Euroopassa.

Apinakin tajuaa, että Euroopan unionilla on merkittävä vaikutus moniin opiskelijoita koskeviin asioihin. Opiskelija, olet eurooppalainen. Käytä ääntäsi!

 

UGA, UGA UUH!

Älä ole apina,

muista äänestää.

Innostunein eurovaaliterveisin koko OSAKOn hallitus

Erä tuutoreita, olkaa hyvä!

Ensimmäinen erä, 90 uutta tuutoria, on nyt koulutettu! Perustuutorikoulutuksien ensimmäisen ryhmän osallistujat olivat yhtä riemua, kun lehtori ja opettajatuutori Liisa Karhumaa Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä veti heille virkistävää aivoharjoitusta.

 
 

 

Tuutorikoulutukset jatkuvat seuraavalla viikolla englanniksi pidettävällä kansainvälisten tuutoreiden koulutuksella, jonne on ilmoittautunut 70 opiskelijaa. Lisäksi perustuutoreita koulutetaan huhtikuun toisella viikolla vielä noin 45 henkilöä lisää. Ensi lukuvuonna kampuksilla on uusia opiskelijoita vastassa  noin 200 opiskelijatuutorin joukko!

Tuutoroinnilla, mentoroinnilla ja alumnitoiminnalla on kansainvälisesti korkeakouluissa pitkät perinteet. Opinnoissa jo pidemmällä olevilla opiskelijoilla on arvokasta kokemusta opiskelusta, ja parhaimmillaan, koulutettuina, he voivat vertaisen roolissa edistää uusien opiskelijoiden ryhmäytymistä ja sitoutumista opiskeluyhteisöön ja -ryhmäänsä erittäin paljon!

 

Oamkissa opiskelijakunta on ollut ammattikorkeakoulun perustamisesta lähtien vahvasti mukana tuutoritoiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Toisin kuin monissa muissa korkeakouluissa, Oamkissa opiskelijakunta OSAKO järjestää tuutorikoulutukset ja toiminnan koordinoimisen, ja tuutoroinnin katsotaan olevan pääasiassa vapaaehtoista ja oppimista edistävää toimintaa, josta saa opintopisteitä. Tuutoroinnista eli vertaisohjauspalveluiden tuottamisesta on sovittu yhdessä Oamkin kanssa.

Muita kuin perus- ja kansainvälisen tuutoroinnin muotoja on myös olemassa. Elokuussa on tiedossa liikuntatuutoreiden koulutus, joka toimii jo nyt koulutettaville lisäkoulutuksena opiskeluhyvinvoinnin ja liikunnan teemoilla. Lisäksi tänä vuonna kehitetään jo aikaisemmin aloitettua kokemustuutorointia, jolla tarkoitetaan vertaisohjauksen jatkamista myös opiskeluiden myöhemmillä vuosilla esimerkiksi harjoitteluiden, opinnäytetyön tai projektiopintojen yhteydessä.


kokemus auttaa

anna eteenpäin viedä

vastuusi kanna


Jari-Pekka Kanniainen, koulutussihteeri

Vaan kuinkas sitten kävikään – korkeakoulujen kehittämisessä

Olin KKA:n järjestämässä korkeakoulujen laatujärjestelmien seuranta- ja kehittämisseminaarissa 20.3.2014. Siellä kolme vuotta sitten auditoidut korkeakoulut kertovat, mitä asioita ovat tehneet ja kehittäneet ulkoisen arvioinnin jälkeen saatujen kehittämissuositusten pohjalta. Oamkilta väliraporttia odotetaan ensi talvena ja oamkilaiset ovat esiintymisvuorossa keväällä 2015.

Olin kuuntelemassa Karelian, Maanpuolutuskorkeakoulun, Saimaan ammattikorkeakoulun ja Metropolian esityksiä ja kommenttipuheenvuoroja. Sisällöt olivat mielenkiintoisia ja vahvistivat omia näkemyksiä siitä, mitkä asiat tällä hetkellä korkeakoulukentällä koetaan merkittäviksi. Esimerkiksi kumppanuuksien hallinta ja sen kehittäminen vaikuttaa olevan keskeistä –  yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja sidosryhmäyhteistyö oli Oamkillakin yksi merkittävistä kehittämisehdotuksista.

Palauteasiat ovat selkeästi olleet korkeakouluissa parannusten alla ja niiden kehittäminen erityisesti henkilöstö- ja sidosryhmäpalautteen osalta on tarpeellista Oamkissakin. MPKK:ssa myös opettaja tekee itsearvioinnin opintojaksosta opiskelijapalautteiden lisäksi. Molemmat menevät tietokantaan. Näin saadaan kattavampi kuva toteutetusta opintojaksosta kuin pelkästään opiskelijapalautteen kautta.

Kokonaisarkkitehtuurityön sitominen laatuun tuntuu olevan myös varsin yleinen trendi. Meillä tästä ei ole tehty vielä linjauksia. Asia on kuitenkin sellainen, jonka ei pitäisi olla irrallinen johtamisesta tai laadusta – itse puhuisinkin mieluummin laadun sijaan toiminnan kehittämisestä ja siitä että mietitään mitkä asiat meillä on hyvin ja mitä on kehitettävä, jotta ne olisivat vielä paremmin. Laatuasioiden ei pitäisi olla irrallisia juttuja, vaan arjen toimivuutta. Tähän on meilläkin pyritty alusta lähtien, mutta silti on edelleen vielä tekemistä, jotta kaikki ymmärtäisimme tämän samalla tavalla – yhteisenä arkisena työnä, ei erillisinä temppuina tai kilven kiillotuksena auditointia varten.

Erityisesti laatukulttuurin kehittäminen on yksi merkittävä asia. Laatukulttuuri tarkoittaa käytännössä siis korkeakoulun toimintakulttuuria. Viime marraskuussa Göteborgissa kansainvälisessä laatuseminaarissa hyvää laatukulttuuria, sen kehittämistä ja ihmisten sitouttamista pohdittiin myös laajasti. KKA:n seminaarissa oli esillä samoja asioita, mitä tuolloinkin tuotiin esille hyvinä esimerkkeinä. Laatua tai laatukulttuuria ei voi erottaa johtamisesta ja hyvistä työyhteisötaidoista. Sen luomisessa keskeistä on avoin ja vuorovaikutteinen johtajuus, viestintä ja ihmisten osallistaminen omien vahvuuksiensa mukaisesti.

Hieno esimerkki tästä on Metropolian toimintatavoissa: hallituksen työtilat ovat avoimet koko henkilöstölle ja kun sinne laitetaan kokousmateriaalit, voi henkilöstö kommentoida niitä jo ennen hallituksen käsittelyä. Sama periaate on johtoryhmän asiasisällöillä.  Kommentteja annetaankin Metropoliassa runsaasti. Lisäksi jokaisen hallituksen tai johtoryhmän jälkeen kirjoitetaan intraan, mitä asioita on päätetty ja miksi. Johtoryhmä on sitoutunut vastaamaan aktiivisesti kommentteihin ja kysymyksiin ja antamaan perustelut päätöksille. Tämä on toimintatapa joka osallistamalla sitouttaa henkilöstöä ja kaikki tietävät koko ajan missä mennään.

Oamkissa on organisaatio muuttunut ja monet toimintatavat vaativat kehittämistä, jotta ne vastaavat nykytilannetta. Edessä onkin varsin paljon tehtävää. Toivotan kaikille voimia ja intoa kehittämistyöhön, sitä tarvitaan, vaikka tilanne onkin haastava. Yhteistoimintaneuvottelut ovat menossa ja selvää on, että osa nykyisestä henkilöstöstä ei tule jatkamaan tehtävissään. Minäkin siirryn toisenlaisiin elämänhaasteisiin toukokuun alusta ja keskityn seuraavaksi uuden sukupolven kasvattamiseen. Toivottavasti aikanaan lähtenyt hyvä kehittämisvire, josta saimme ulkoisessakin auditoinnissa kiitosta, jaksaa nousta vielä ja täällä kehittyy uusi, hieman erilainen mutta toimiva ja hyvinvoiva korkeakouluyhteisö sujuvine toimintatapoineen.

Sari Ahvenlampi
Laatukoordinaattori

Nyt hakemaan!

Minun piti jo viime postauksessa manipuloida mahdollisia lukijoita hakemaan meidän koulutukseen. Tosissaan kuten Aino ensimmäisessä postauksessaan kirjoitti, monet luulee että me kaikki ollaan maajusseja ja kakan hajusia lehmänhoitajia. Mutta jos esimerkiksi olet kiinnostunut metsistä...

Kansainvälistä!

Helou! Viime viikolla koulullamme vietettiin kansainvälisyysviikkoa ja koulu kuhisi ulkomaalaisia opettajia jotka olivat tulleet tutustumaan kouluumme ja luennoimaan meille. Tykkäsin tosi paljon luennoista ja jaksoinkin kuunnella ihan koko ajan! Aiheina luennoilla oli mm. saksalainen...

Kymmenen vuotta alumniyhdistystoimintaa Oamkissa – tervetuloa juhlimaan kanssamme!

Tänä vuonna tulee täyteen kymmenen vuotta alumniyhdistystoimintaa. Tätä juhlimme 4.4.2014 ravintola Hilikussa. Juhliin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki Oamkissa työskentelevät, opiskelevat sekä tietenkin myös Oamkista valmistuneet, nuo, joita alumneiksikin kutsutaan. Tarkoituksena on viettää mukava juhla hyvän ruoan ja ohjelman parissa. Juhlassa ääneen pääsevät Vuoden alumnit. Illan musiikista vastaa artisti, itsekin Oamkista valmistunut ja sittemmin the Voice of Finladista kaikelle kansalle tutuksi tullut viihdyttäjä Tanja Vähäsarja, joten luvassa on varmasti vauhdikasta menoa. Juhlien jälkeen jatkot ovat ravintola Gloriassa.

Kutsu on kahdelle, joten voit ottaa mukaan avecin. Illalliskortti sisältää kolmen ruokalajin illallisen ja alkoholillinen vaihtoehto lisäksi viinitarjoilun. Pukeutumisesta ei kannata ottaa stressiä. Jos sitä iltapukua nyt ei kaapista löydy, niin se ei ole mikään syy jäädä näistä juhlista pois. Juhlava vaatetus riittää. Tärkeintä on se, että tehdään illasta yhdessä mukava, nähdään tuttuja ja solmitaan uusia tuttavuuksia. Siis lämpimästi tervetuloa juhlimaan kanssamme!

Ilmoittaudu mukaan nyt!

Oulun ammattikorkeakoulun Alumnit ry on Oamkista valmistuneiden ja siellä työskentelevien oma yhdistys, joka on toiminut vuodesta 2004. Sana alumni (lat. alumnus) tarkoittaa kasvattia tai suojattia. Nykypäivänä alumni on vakiintunut tarkoittamaan korkeakoulusta valmistunutta henkilöä.

 

Michael Cunningham: Tunnit

Michael Cunningham: Tunnit

 

Tunnit on Virginia Woolfin teoksen Mrs. Dallowayn pohjalta kirjoitettu romaani. Kirja kuvaa kolmen eri aikakauden naisen tarinan yhden päivän ajalta. Naisia yhdistää yksi kirja: Virginia Woolfin kirjoittama Mrs. Dalloway, työnimeltään Tunnit.

Cunninghamin vuonna 1998 luomassa tarinassa seurataan 1990-luvun New Yorkissa elävää Clarissaa, joka on järjestämässä isoja juhlia AIDSia sairastavalle ystävälleen Richardille, joka on voittanut arvostetun runopalkinnon. Richard kutsuu ystäväänsä Mrs. Dallowayksi, koska naiset jakavat saman etunimen.

Laura Brown puolestaan elää 1940-luvun lopun Los Angelesissa. Hän odottaa toista lastaan ja viettää päivät kotonaan pienen Richie-poikansa kanssa. Lauran päivät ovat samanlaisia ja hän haluaakin paeta tukahduttavia arjen rutiineja ja muottiin valettua lähiöelämää lukemalla Virginia Woolfin Mrs. Dalloway-teosta. Laura päättää mullistaa elämäänsä ja karkaa hotellihuoneeseen lukemaan kirjaansa.

Kolmas nainen kirjassa on Mrs. Dallowayn kirjoittanut Virginia Woolf. On vuosi 1923 ja hän viimeistelee teostaan kesäasunnossaan, jossa viettää kesäkuista päivää kirjailijamiehensä kanssa. Virginian elämää varjostavat jatkuvat ”päänsäryt” ja masennuskaudet. Sisko ja tämän lapset tuovat piristystä eloon, samoin odotus paremmasta huomisesta Lontoossa. Kirjan viimeinen luku paljastaa ja kietoo lopullisesti yhteen näiden henkilöhahmojen tarinat.

Teos on taitavasti ja kauniisti rakenneltu. Kirja oli paikoitellen hieman raskasta luettavaa, mutta samaan aikaan se vetää puoleensa. Naisten ajatukset ovat harmaansävyisiä ja suru paistaa jokaisesta naisesta kaiken aikaa esille. Kirjan tunnelma surumielisyydessäkin on loistava. Tämän kirjan lukeminen sai minut kiinnostumaan Virginia Woolfin kiehtovasta ja traagisesta elämästä. Ehdottomasti lukemisen arvoinen!

 

-Jonna Koivunen-Pennilä Kir2sn-

 

 

Uusi jakso, viimeisiä viedään!

Tässä viikko sitten kun alkoi viimeinen tän kevätlukukauden jakso, niin huomasin, että minulla alkaa kurssit olla aikalailla kasassa! Kaikki pakolliset on suoritettu ja vapaastivalittavia vain jokunen jäljellä! 🙂 Niin se aika vierähtää. Opinnäytetyö häämöttää...