Liikkeellä kohti digitaalista muutosta

Opetussuunnitelmien kehittäminen alkaa. Kehittämisen pohjana tulisi olla työelämässä näkyvä murros. Uudet liiketoimintamallit perustuvat joko kokonaan tai hyödyntävät suurelta osin digitalisoitumista. Tämä koskee niin teollista tuotantoa kuin kaupan ja palveluiden toimialoja. Digitaaliset palvelut luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia kotimaan kaupassa ja globaaleilla markkinoilla. Tämä edellyttää tietoteknisen  osaamisen ohella sujuvaa asiakkaan kohtaamisen taitoa myös verkon välityksellä. Kielitaitoa ja myyntitaitoa tarvitaan edelleen. Opintojen uusien sisältöjen ja rakenteiden suunnittelussa kannattaisi pohtia, miten eri koulutusalojen osaaminen voitaisiin yhdistää. Pedagogisten mallien kehittäminen opiskelijoita motivoiviksi sekä joustavuuden lisääminen suoritustapoihin nopeuttaa opintojen etenemistä.  E-oppiminen yhdistettynä työelämälähtöisyyteen on sekin mahdollisuus mutta myös haaste.

Toimivalla asiakkuuden hallinnalla yhteistyö työelämän toimijoiden kanssa voisi viedä asioita eteenpäin entisestään. Asiakkuuksista vastaavat henkilöt voisivat kehittää yritysyhteistyötä seuraavalle tasolle. Oamkissa alkava Seinäjoen ammattikorkeakoulun koordinoima Pk-Inno – hanke tuo sekä opettajille että opiskelijoille lisää työelämäosaamista ja asiakkuuden hallintataitoja.  Pk-Inno –hanke kestää kaksi vuotta ja sen tarkoituksena on antaa eri alojen opettajille entistäkin parempia  valmiuksia yritysyhteistyöhön.  Liiketalouden yksikkö tulee koordinoimaan  hanketta Oamkissa.

Päivi Vesala, yksikönjohtaja