Oamkin Liiketalouden yksikön opiskelijoita mukana kehittämässä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioiden yhteispohjoismaista palvelukonseptia yrityksille

Oamkin Liiketalouden yksikön opiskelijoita mukana kehittämässä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioiden yhteispohjoismaista palvelukonseptia yrityksille
Oamkin Liiketalouden yksikön opiskelijoita mukana kehittämässä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioiden yhteispohjoismaista palvelukonseptia yrityksille
Oamkin Liiketalouden yksikön opiskelijoita mukana kehittämässä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioiden yhteispohjoismaista palvelukonseptia yrityksille
Oamkin Liiketalouden yksikön opiskelijoita mukana kehittämässä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioiden yhteispohjoismaista palvelukonseptia yrityksille
Oamkin Liiketalouden yksikön opiskelijoita mukana kehittämässä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioiden yhteispohjoismaista palvelukonseptia yrityksille
Oamkin Liiketalouden yksikön opiskelijoita mukana kehittämässä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioiden yhteispohjoismaista palvelukonseptia yrityksille
Oamkin Liiketalouden yksikön opiskelijoita mukana kehittämässä yliopistojen ja korkeakoulujen tutkimuslaboratorioiden yhteispohjoismaista palvelukonseptia yrityksille

Yhteispohjoismaisessa UNELMA-hankkeessa (Uusien materiaalien sovelletut kuvantamismenetelmät) heräteltiin Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin teknologiayrityksiä hyödyntämään alueen yliopistojen ja korkeakoulujen kehittämiä materiaalien kuvantamis- ja analysointimenetelmiä. Kaikkiaan n. 350 yritykseen otettiin yhteyttä ja tarpeita kartoitettiin Suomessa ja Ruotsissa. Korkeakoulujen tutkimuslaboratorioita hyödyntämällä yritykset voivat tehostaa omaa tuotekehitystään ja laadunvalvontaa ilman lisäinvestointeja.

Oamkin Liiketalouden yksikkö osallistui hankkeeseen kehittämällä palvelutarjontaa ja yhteistä palvelukonseptia palvelumuotoilun menetelmillä. Tuloksena syntyi tuotteistettu palvelu arvolupauksineen.  Oamkin tiimi, Päivi Aro, Helena Ahola, Taina Vuorela, on hyödyntänyt visuaalisia liiketoiminnan kehittämisen työkaluja mm. Business Model Canvas, Value Proposition Canvas, Productization Canvas sekä CoCo Toolkit kehittäessään palvelukonseptia yhteispohjoismaiselle verkostolle ’Nordic Applied Imaging Network’. Uutta palvelua esitellään yrityksille järjestetyissä tilaisuuksissa ensi syksynä, mm. Luleå Science Parkissa 11.9.2014. Verkosto käynnistää yhteisen toimintansa ensi syksynä; hankkeen aikana suunnitellut verkkosivut toimivat verkoston tarjoamien palveluiden markkinointivälineinä. 

Interreg-rahoitteinen Unelma hanke päättyy kesäkuussa 2014. Oamkin tiimi on toiminut hankkeessa palvelukonseptin kehittämisen fasilitaattorina. Liiketalouden opiskelijoille UNELMA tarjosi useita opinnäytetyöaiheita ja mahdollisuuden palveluosaamisen kehittämiseen. Yhteensä kuusi opinnäytetyötä on valmiina tai valmistumassa. Projektiryhmä kiittää opiskelijoita yhteistyöstä pojektin aikana. Työt ovat seuraavat:

* Bui Thanh Van:  Explore customers’ needs in the process of developing high-tech services A case of research labs in northern Finland and Sweden.

* Johanna Hietanen: Palvelukonseptin kehittäminen pohjoisten korkeakoulujen laboratorioille.

* Mwithiga Zablon Murira: Service Productization as an aid to Joint Service Design for Research Laboratories.

* Suvi-Anna Salonen: Benchmarking high-technology research laboratories in Europe.

* Ivaylo Tomov: Identifying needs for material analysis services by SMEs dealing with tangible products in Northern Bothnia region – A quantitative study. 

* Nelli Kauppi:Designing the structure and content of the website for hi-tech research laboratories. 

Oamk on suomalaisen palveluliiketoiminnan tutkijoiden ja kehittäjien yhdistyksen FSA:n (Finnish Service Alliancen www.servicealliance.fi) jäsen ja sitä kautta linkittyy myös eurooppalaiseen palveluliiketoiminnan kattojärjestöön RESERiin (The European Association for Research on Services). Unelma-hankkeen tuloksia esiteltiin RESER2013 konferenssissa syyskuussa Ranskassa Aix-en-Provencessa tutkimuspaperilla Vuorela, Ahola, Väänänen, Saukko, Designing a joint service concept for a high-tech network: a case of universities in the Baltic Arc Area. Tänä vuonna RESER2014 järjestetään Finlandiatalossa Helsingissä 11.-13.9.2014 ja Unelma- hankkeen tuloksia esitellään julkaisulla ’Tangibilizing the Service Concept of the Nordic Network of Applied Imaging and Analysis’. Konferenssin teemoihin ja ohjelmaan voi tutustua osoitteessa  www.reser2014.fi. RESER2013 järjestettiin Etelä-Ranskassa, jossa sää oli vielä syyskuussa helteinen.

Unelma hankkeen Oamkin tiimi jäsenet Päivi Aro, Helena Ahola ja Taina Vuorela 

Koko kirjoitus »