Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Oamkin kestävän kehityksen osaaminen uudessa opsissa

Oamkin käynnissä olevat ops-uudistukset ovat mietityttäneet paitsi meitä Oamkin keke-tiimiläisiä, myös Inpectan ISO 14001 ympäristöjärjestelmän auditoijaa. Hän jätti seuraavan kommentin lokakuisessa seuranta-arviossaan asian tiimoilta (koski etenkin Liiketalouden yksikköä):

” VK6
(…) Liiketalouden yksikössä kestävä kehityksen opintojakso suunnittelu ja mukaan tuonti koulutukseen oli vielä alkuvaiheessa Green Thinking –kokonaisuuden jälkeen, jossa riskinä on

  • miten se käytännössä näkyy (Green Thinking –kurssi oli aiemmin vahva ja näkyvä kokonaisuus)
  • eri kouluttajat suunnittelevat sen kursseihin oman harkinnan mukaan ja keke –asioiden osalta sitoutuminen/osaaminen kuitenkin vaihtelee”

Vaikka kommentissa viitattiin juuri Liiketalouden opsista poistuvaan Green Thinking kurssiin sekä tulevaan opsiin ja sen keke-sisältöihin, sama asia koskee kaikkia yksiköitä, sillä tulevassa opsissa pitäisi olla seuraavat yhteiset osaamisalueet:

1. Viestintä ja vuorovaikutus
2. Yrittäjyys, työelämä ja luovuus
3. Kansainvälisyys
4. Kestävä kehitys

Osa näistä neljästä osaamisalueesta on huomioitu opsissa jopa määräämällä kurssin nimi, sisältö ja opintopistemäärä. Kestävän kehityksen kohdalla ei kuitenkaan ole erillistä ohjeistusta siitä, miten opetuksessa tulee huomioida tämä kaikille yhteinen osaamisalue. Pahimmassa tapauksessa kestävä kehitys jää täysin huomioimatta joidenkin koulutusohjelmien OPS-rakenteessa.

Tämän hetkisen tieteellisen tiedon mukaan kestävän kehityksen haasteiden ratkaiseminen on ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta oleellisin kysymys, ja tämä tulee huomioida kaikessa koulutuksessa. OPS-kehittämistyöryhmän muistiosta 15.9.2014, liite 2 ilmenee, että jokaisen Oamkin opiskelijan tulisi kestävästä kehityksestä osata seuraavat asiat:

”AMK-tutkinto
– Osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan.
– Osaa edistää kestävää kehitystä ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta.
– Osaa toimia yhteiskuntavastuullisesti ja tarkastella oman toimintansa globaaleja vaikutuksia.

Master-tutkinto
– Osaa arvioida kriittisesti organisaationsa arvoja ja toimintatapoja kestävän kehityksen lähtökohdista.
– Osaa tehdä ratkaisuja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ottaen huomioon yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmat.
– Osaa edistää yhteiskuntavastuullisuuden arvoja ottamalla huomioon globaalit vaikutukset.”

Kenen vastuulle siis jää se, toteutuvatko nämä uuden opetussuunnitelman mukaiset osaamisalueet? Jos joillakin koulutusohjelmilla on kestävän kehityksen kursseja vain valinnaisina kursseina, voi olla, että osa opiskelijoista ei millään kurssilla törmää kyseiseen osaamisalueeseen. Onko Oamk pannut päänsä pensaaseen aikamme tärkeimmän haasteen osalta, kun se ei ole tehnyt tarkempaa ohjeistusta kaikille opiskelijoille pakollisesta kestävän kehityksen opintojaksosta?

Toivoisinkin Oamkin keke-tiimin puolesta, että jokainen koulutusohjelmavastaava kävisi oman koulutusohjelmansa kurssit läpi ja tarkistaisi mihin kursseihin keke-sisältöjä voidaan sijoittaa, mikäli koulutusohjelmassa ei ole erillistä keke-kurssia, joka antaa kattavan tietämyksen kestävän kehityksen eri osa-alueista. Olisi myös hyvä, jos nuo keke-sisällöt kirjoitettaisiin kurssikuvauksiin, jolloin esimerkiksi opettajan vaihtuminen ei vaikuta kurssin sisällön muuttumiseen.

Meillä Oamkissa kestävä kehitys ymmärretään hyvin laajana terminä ja olisi tärkeää, että niin opiskelijat kuin henkilökuntakin ymmärtäisivät sen kattavan muutakin kuin vain ekologisesti tärkeän toiminnan. Oamkin neljä kestävän kehityksen vastuualuetta ovat:
– ekologinen (negatiivisten ympäristövaikutusten ehkäisy: energian, materiaalin ja veden kulutuksen vähentäminen)
– taloudellinen (mm. ekotehokkuus)
– sosiaalinen (työ- ja opiskeluhyvinvointi) ja
– kulttuurinen vastuu (monikulttuurisuuden edistäminen).

Näistä kaikista osa-alueista olisi hyvä saada tuleviin opseihin jotain sisältöä.

Edellä mainituista vastuualueista ja muista keke-asioista, kuten Oamkin kestävän kehityksen politiikasta löytyy lisätietoa www-sivulta http://www.oamk.fi/tietoa_oamkista/kestava_kehitys/toimenpideohjelma/2015/

Minna Kamula,
Liiketalouden yksikkö, Teuvo Pakkalan kampuksen keke-vastaava 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *