Monthly Archive: tammikuu 2015

Onervan ja Finnan tarina osa 1/3

Kirjaston henkilökunta oli viime vuonna melko innostunut Bitstrips-ilmiöstä, minkä seurauksena kehittelimme kirjastolle oman Onerva-maskotin. Onerva ei perustu yhteen tiettyyn henkilöön, mutta kiteyttää monia kirjaston henkilökunnalle yhteisiä ominaisuuksia.

Viime vuonna ajankohtaista oli myös Leevi kokoelmatietokannan uuden käyttöliittymän käyttöönottaminen. Tiivis työskentely Leevi-Finnan parissa aiheutti sen, ettei aiheesta päässyt eroon Facebookissakaan, vaan kehitystyön patoutumat purkautuivat melkein itsestään Bitstrips-ruutuihin.

Näistä ruuduista on nyt koottu pieni sarjakuva, joka kertoo Finna-järjestelmään liittyvistä odotuksistamme, sen parissa kohdatuista haasteista sekä niiden ratkaisemisesta. Olkaapa hyvä!

 

Osa 1: Love is in the air

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jatkoa seuraa ensi perjantaina …

Helppoahan se on kysyä vai onko sittenkään?

Oamkin opiskelijakysely järjestetään helmikuussa. Nyt toteutettavassa kyselyssä opiskelijat antavat palautetta koulutusteemasta. Mikä koulutuksessa toimii hyvin, mikä taas kaipaa kehittämistä? Kysely koostuu osiosta, joissa käsitellään ohjausta, opetusta, opiskelua, arviointia, oman osaamisen kehittymistä sekä tyytyväisyyttä opintojen kokonaisuuteen.

Opiskelijoiden palaute ammattikorkeakoulun toiminnasta on arvokasta. Kyselyn tuloksia käytetään ammattikorkeakoulun toiminnan parantamiseen sekä koulutuksen kehittämiseen. Mutta mitä ajatella kysymisestä, tarkemmin ottaen kyselytutkimusten kysymyksistä? Onko kysyminen vaikeaa vai helppoa? Kyselyn ja kysymysten hyvä suunnittelu säästää varmasti paljon vaivaa ja aikaa, mutta tämä suunnittelutyö ei todellakaan ole itsestäänselvyys.

Kysymyksen laatimisen tavoite on saada aikaan kysymys vastausvaihtoehtoineen, jonka vastaaja ja kysymyksen tekijä tulkitsevat samalla tavoin, ja johon vastaaja kykenee vastaamaan, ja johon vastaaja haluaa vastata. Jos vastaajan ymmärtämis- tai kohtaamiskynnys kysymyksestä kasvaa kohtuuttoman suureksi, vastaaja lopettaa yhteistyön. Suhteellisen harvoin vastaaja tietoisesti ryhtyy muuntamaan vastauksiaan pelleilymielessä.

Vastaajat voivat tulkita yksinkertaiseltakin näyttävän kysymyksen eri tavoin. Kysymyksen sanamuoto on siis äärimmäisen tärkeää. Jopa yhden sanan, joka ei vaihda lauseen loogista merkitystä, muuttaminen näkyy yllättävän selkeästi tuloksissa. Sanamuoto yleensä joko vahvistaa tai heikentää vallitsevaa suuntaa, mutta mielipiteiden suuntaa on jo vaikeampi muuttaa.

Kysymisen ja ylipäätään mittaamisen avulla halutaan saada tehtyä jotain, ei pelkästään tietää jotain. Tässä kohtaa usein langetaan niin sanottuun ”so what” tai nice to know” -ongelmaan, jossa isollakin kysymyspatteristolla selvitetään aihetta laajasti ja näennäisen syvällisesti, mutta jossa lopputulos on kuitenkin yleisluontoinen tai vain ajatuksia herättävä.

Kyselyn kysymysten tekemisessä onnistuu, jos on tiukka ote siihen, että kyselyn jokaiselle kysymykselle löytyy kunnon perustelu, tieto siitä mitä kysymykset oikein mittaavat, ja että ilman ”seuraamuksia” saadulla palautteella ei ole merkitystä. Hyvä kysymys avaa helposti ovia kehittämiseen taikka toiminnan uudistamiseen, ja hyvään kyselylomakkeeseenhan tarvitaan vain hyviä kysymyksiä.

Stanley Payne toteaakin teoksessaan The Art of Asking Questions, että ”tilastollisilla menetelmillä tuloksia voidaan parantaa prosentin kymmenyksiä, mutta virheellisesti suunnitellut kysymykset voivat viedä harhaan kymmeniä prosenttiyksikköjä.”

Ismo Kinnunen
Kehityspäällikkö 

Pysäköi aina alamäkeen

Jos autossa on käynnistysvaikeuksia, se kannattaa pysäköidä alamäkeen. Näin voi lähtiessään aina turvautua mäkistarttiin.

Nämä Gradutakuu.fi-sivulta poimitut lauseet sopivat mielestäni hyvin näin lukuvuoden alkajaisiksi ja miksei vaikka perjantaipäiviinkin. Jos sinulla on käynnistysvaikeuksia – loman jälkeen, maanantaisin – niin et ole todennäköisesti osannut lopettaa työskentelyä kohtaan, josta on helppo jatkaa. Itse lähdin vapaajaksolle joulukuussa siten etten enää muistanut tammikuussa, että mitä jäi tekemättä ja mistä pitäisi aloittaa. Erinäisiä muistilappuja olin jättänyt työpöydälle ja kalenteriin. Käsialastakaan ei saanut selvää. Lomailu Marokon auringon alla vei viimeisetkin muistinrippeet.

Jostain luin, että töihin paluu loman jälkeen olisi aamuheräämisen vuoksi hankalaa. Onhan se toki mukavampi herätä ilman kännykän soittoääntä. Soittoäänen voisin kyllä muuttaa vähemmän ärsyttäväksi. Lomalla asiat tehdään omaan tahtiin – harvoin asiat on kalenteroitu. Toisaalta kylläpä ne lomapäivätkin jonkinlaista rutiinia noudattavat.

Työ – aikataulutus – Outlook-kalenteri täyttyy opetuksista, kokouksista, tapaamisista jne. Kalenterin avulla arki jaksottuu ja arjen hallinta paranee. Alkuvuodesta tuntuu, että kaikki on yhtä kaaosta ja moni asia pitäisi saada valmiiksi heti ensimmäisen työviikon aikana. Kannattaa priorisoida – asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Löytää työn tekemiseen omaa tahtia. Aivan varmasti tulee yllättäviä työtehtäviä ja suunnitelmia pitää muuttaa. Tärkeysjärjestyskin muuttuu. Kahden työviikon jälkeen tuntuu ettei työpaikalta ole ollutkaan pois ja olihan siinä ensimmäisellä työviikolla jo vuoden ensimmäinen arkivapaakin!

Lomalta paluu voi antaa uusia näkökulmia työhön. Mieti syksyn kokemuksiasi. Peilaa niitä tämän kevään suunnitteluun. Mieti työkäytäntöjäsi ja järjestä työtäsi uudella tavalla, jos mahdollista. Jos vaikka yhden muutoksen tekisi.

Zef.fi-sivuston – 10 vinkkiä joilla töihin paluu elämän parasta aikaa – bonusohjeena lopuksi: Nyt. Mene ja nauti työstäsi! Raivostuta työkaveria innostuksellasi! Jaa hyvää mieltä säästelemättä kanssaeläjillesi! Kesälomamatka on ainakin jo varattu, sillä voisin raivostuttaa 😉

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikille ja ei muuta kuin parkkeeraamaan autoa vaan joka perjantai alamäkeen! Alamäen löytäminen saattaa toki olla haasteena täällä Oulussa 😉

Paulina Melakari-Mustonen
Kulttuurialan yksikön lehtori ja laatukoordinaattori

Tapahtuipa kerran Terveysalan tietojärjestelmät kurssilla

– Tässä olisi tämä anamneesi, aloitettaisiinko tästä?

– Siis mikä? Amnesia?

– Eikun anamneesi, nämä potilaan esitiedot

– Jaa, ok. Mitä kenttiä siihen tarvitaan ja minkä tyyppisiä?

– Öö.. anteeksi mitä?

– Niin. Oireet? String, char, null ja montako merkkiä jne?

– Mistä sinä puhut?

 

Eri ammattiryhmien on välillä haastavaa ymmärtää toisiaan. Terveydenhuoltoalalla oleva ihminen puhuu epikriisistä, anamneesista, “serpistä” ja tietojenkäsittelytieteiden ihminen puhuu tietojärjestelmistä ja ohjelmoinnista. Eri ammattialojen edustajat eivät välttämättä ymmärrä toistensa kieltä tai ymmärrä eri ammattiryhmien työn haasteita. Hienoa olisi, jos eri ammatti-identiteettiä edustavien välille syntyisi aitoa ymmärrystä.

 

Kurssilla olemme päässeet työskentelemään moniammatillisen ryhmän kanssa. Opiskelijoita on ollut eri Oamk:n yksiköistä ja myös avoimen ammattikorkeakoulun puolelta. Tehtäviä on ollut monenlaisia, jossa eri ammattialat on yhdistetty. Kokosimme ensimmäisellä kurssilla esimerkiksi sanastopäiväkirjan, jossa selitimme toisillemme eri alojen käsitteitä. Kurssilla onnistumisen eväitä on ollut hyvät vuorovaikutustaidot, koska erilaisia näkökulmia on pitänyt yhdistää. Kahdella opintojaksolla on ollut eri ryhmät molemmilla kerroilla ja se on myös edistänyt erilaisissa ryhmissä toimimista. Näitä taitoja tarvitaan varmasti käytännön työelämässä.

 

Tapahtuipa kerran Terveysalan tietojärjestelmät kurssilla


Kurssilla on ollut mahdollista erikoistua uuteen alueeseen ja olla mukana vaikuttamassa järjestelmiin, joilla tekee nyt tai tulevaisuudessa töitä. Kurssit ovat olleet myös käytännönläheisiä, koska olemme päässeet itse käyttämään terveydenhuollossa käytettävää Efficaa. Tietojenkäsittelyä opiskelevat opiskelijat ovat käytännössä päässeet tutustumaan minkälaista “paperityötä” esimerkiksi sairaanhoitaja tekee oman hoitotyönsä ohessa. IT-alan asiantuntija on tarvinnut suuria korvia ymmärtääkseen esimerkiksi sanan laskeminen eri merkityksen. Nestetasapainon laskeminen tarkoittaa, että kuivumisesta kärsivän henkilön nestemäärät “kalkuloidaan”, eikä pyritä kuivattaamaan henkilöä entisestään. Potilasturvallisuus on  asia, joka pitää huomioida kaikkialla. Kursseista on ollut myös hyötyä arkielämän kannalta, koska kaikki eivät välttämättä ole kuulleet aikaisemmin esimerkiksi Kanta tai Kaste-hankkeesta.

 

Annukka Juntunen, Satu Kylmänen, Saila Puranen, Sari Tiikkaja-Remes, Merja Tuomaala