Minustako röntgenhoitaja? Opinnoista kiinnostuneiden kolme tavallisinta kysymystä

Mielenkiinto röntgenhoitajakoulutusta kohtaan on kasvanut viime vuosina ja siitä kysytään yhä enemmän. Tässä kolme tavallisinta kysymystä vastauksineen.

Koulutuksesta tiedustelevat usein henkilöt, jotka ovat työskennelleet monia vuosia hoitotyössä. Terveys ei ole kuitenkaan kestänyt raskasta hoitotyötä, mikä ilmenee esimerkiksi erilaisina selkäongelmina. Henkilöt haluavat opiskella uuden ammatin terveysalalta. Uudelleen koulutusta mietittäessä on röntgenhoitajakoulutus noussut esille sopivana vaihtoehtona. Työn oletetaan olevan kevyempää kuin esim. lähihoitajan työ vanhustenhoidossa. Tämä on totta vain osittain, sillä myös röntgenhoitajan työ voi olla fyysisesti raskasta. Työ voi sisältää päivittäin potilaiden siirtämistä, kuvauslaitteiden liikuttelua ja ergonomisesti vaikeita työasentoja. Työn fyysinen kuormittavuus vaihtelee työpaikkakohtaisesti. Terveysongelmat eivät ole este opiskelijaksi hakemiselle, mutta työelämässä jaksamisen lisäksi kannattaa pohtia jo hakuvaiheessa, kuinka hyvin jaksaa opiskella koulussa ja olla harjoittelussa hyvin erilaisissa terveydenhuollon toimipisteissä.

Kyselyjä tulee myös, voiko opiskelemaan päästä esimerkiksi 40-vuotiaana? Usein kysyjät epäilevät olevansa liian vanhoja opiskelijaksi. Röntgenhoitajan niin kuin ei muihinkaan terveysalan amk-tutkinto-ohjelmiin ole yläikärajaa. Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevat röntgenhoitajaopiskelijat ovat tällä hetkellä iältään 20-40 –vuotiaita. Enemmistö opiskelijoista on lähellä 30 ikävuotta, mutta jokaisessa ryhmässä on ”nuoria” 20 –vuotiaita lukiosta suoraan tutkinto-ohjelmaan opiskelemaan tulleita. Syy siihen, miksi opiskelijoiden ikäjakauma on tällä hetkellä tämänkaltainen, on se, että hakijoissa on erittäin runsaasti ammatin vaihtajia. Esimerkiksi IT-alan irtisanomiset ja vaikeudet työllistyä sinne näkyvät tutkinto-ohjelmassamme.

Voiko röntgenhoitajaksi opiskella monimuoto-opintoina Oulun ammattikorkeakoulussa? Monimuoto-opiskelu käsitteenä ymmärretään monella tavalla, mutta useimmin kysyjät tarkoittavat opiskelua työn ohessa. Syksyllä 2015 aloittavien opiskelijoiden röntgenhoitajaopinnot Oulun ammattikorkeakoulussa on määritelty päiväopetukseksi, joka tarkoittaa, että opetus on pääsääntöisesti klo 8-17 välillä. Päiväopetus ei kuitenkaan sulje pois monimuotoisuutta. Opiskelu tapahtuu monella tavalla kuten ryhmätöinä, oppimisalustalla opiskeluna, projektityöskentelynä, luento-opetuksena, verkko-opintoina, seminaareissa, itsenäisesti työskennellen ym. Röntgenhoitajakoulutus niin kuin muutkin terveysalan koulutukset sisältävät harjoituksia, joita ei voi tehdä muualla kuin koulussa olevilla välineillä. Harvallapa meistä on kotona röntgenlaitteita tai hoitotoimenpidevälineitä, joilla harjoitukset voisi itsekseen toteuttaa. Pakollisia harjoituksia puoltavat myös potilaan ja opiskelijan turvallisuutta vahvistavat näkökohdat, joiden vuoksi harjoitukset tulevat säilymään koulussa ohjatusti suoritettavina opintoina.

Kaikki opiskelu ei tapahdu siis pelkästään ”luokassa istumalla” ja opiskella voi osittain myös muulloin kuin päiväaikaan. Itse asiassa monet opiskelijoistamme ovat osa-aikatyössä opintojen aikana ts. työn ja opintojen yhdistäminen on mahdollista myös päiväopetuksessa. Mutta luonnollisesti työn ja opiskelun yhteensovittamisessa opiskelijan oma joustavuus ja opiskeluun myönteisesti suhtautuva työnantaja ovat edellytys opiskelun onnistumiseksi.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *