Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Röntgenhoitajaopiskelijat ja opiskelijakysely 2015

Radiografian ja sädehoidon tutkinto-ohjelman opiskelijat osallistuivat kiitettävästi alkuvuodesta 2015 kaikille Oamk:n opiskelijoille lähetettyyn opiskelijakyselyyn  ja vastausprosentiksi muodostui jopa 72,2%. Vastausprosentti on kolmanneksi suurin vertailtaessa kaikkia Oamk:n tutkinto-ohjelmia keskenään. Kiitos aktiivisuudesta, hyvät opiskelijat!

Vastaajista 80% oli tyytyväisiä (erittäin tyytyväisiä ja enemmän tyytyväisiä kuin tyytymättömiä) koulutukseen. Tyytyväisyysprosenttia voidaan pitää luotettavana, kun huomioidaan, että kolme neljäsosaa tutkinto-ohjelman opiskelijoista vastasi kyselyyn.

Opiskelijakyselyssä kysyttiin opintojen sisällöstä, suunnittelusta, ohjauksesta ja neuvonnasta, opetuksesta, opiskelusta ja oppimisympäristöistä sekä seurannasta ja palautteesta. Koska kaikkia tuloksia ei voi esitellä tässä, poimimme tähän tulokset, jotka kuvaavat vastaajien tyytyväisyyttä koulutuksen eri osa-alueisiin kokonaisuutena.

Vastaajista 92% oli erittäin tyytyväisiä ja enemmän tyytyväisiä kuin tyytymättömiä osaamisensa kehittymiseen, opintoihin kokonaisuudessaan 91%, opetukseen 84%, opintojen työelämäläheisyyteen 82%, opintojen ohjaukseen 80%, opintojen kansainvälisyyteen 75% ja ohjaukseen työllistymisestä 55%. Näiden tulosten avulla tulkitsemme, että tutkinto-ohjelmassa on hyvä opiskella ja opetus edistää opiskelijoiden osaamisen kehittymistä tulevaan terveydenhuollon ammattiin.

Hyvästä palautteesta huolimatta kehittämiskohteitakin löytyi ja lähdemme kehittämään opetusta ja oppimista näiden suuntaisesti. Kehittämiskohteiksi valikoituivat asiat, joihin tutkinto-ohjelman omat opettajat voivat vaikuttaa, mutta kehittäminen vaatii jatkotyöskentelyä myös opiskelijoiden kanssa oikeiden toimintatapojen löytämiseksi.

Jatkossa kiinnitämme opinnoissa aikaisempaa enemmän huomiota opiskelijoiden osaamisen lähtötasoon, sillä 74% vastaajista koki tämän riittämättömäksi.  Tätä varten tarvitaan tarkempaa tietoa, missä opinnoissa opiskelijat kokevat tarvitsevansa esim. tukimateriaalia oppimisen tueksi. Myös työelämä haluaisi harjoittelussa ottaa enemmän huomioon opiskelijoiden erilaisen osaamisen.

Noin kolmasosa vastaajista kaipasi lisää ohjausta ja neuvontaa. Yhdeksi ratkaisuksi on ajateltu, että aikaisemman osaamisen tunnistamista sekä tutorointia varten opiskelijaryhmiä voidaan ainakin osittain jakaa pienryhmiin. Ohjausta toteutetaan pienryhmänä samanlaisen koulutustaustan omaaville opiskelijoille, koska heidän opintonsa usein etenevät samaan tahtiin.

Opiskelijakyselyssä vastaajat (42%) toivoivat enemmän palautetta omasta oppimisestaan. Tämän vuoksi osaamisen kehittymisestä (tenteistä, tehtävistä ym.) tiedottamista tehostetaan ja sen antamistapaa muotoillaan opintojaksokohtaisesti.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *