Sinustako vuoden kirjanpitäjä?

Oletko numeroiden kaveri? Onko sinulla konsultatiivista palveluotetta? Onko sinulla hyvät  vuorovaikutustaidot? Jos vastasit edellisiin kysymyksiin KYLLÄ, sinustakin voi jonakin päivänä tulla Vuoden Kirjanpitäjä!

Vuoden kirjanpitäjä 2015 Minna Seppänen kävi viime viikon torstaina Liiketalouden kampuksella kertomassa kirjanpitäjän työstä ja tulevaisuuden haasteista joukolle innokkaasti kuuntelevia opiskelijoita ja opettajia. Vuoden kirjanpitäjän valitsee Suomen Taloushallintoliitto Ry, joka on tilitoimistojen yhteenliittymä. Kilpailun tavoitteet on määritelty seuraavasti:

Vuoden kirjanpitäjä –kilpailun tavoitteena on nostaa parrasvaloihin kirjanpitäjä-tittelin takana olevia maan parhaita osaajia. Voittajat kiertävät mm. kouluissa kertomassa alan työmahdollisuuksista ja uudistamassa mielikuvia kirjanpitäjän haastavasta ja monipuolisesta asiakaspalvelutyöstä.

Minna on valmistunut Oamk:sta taloushallinnon tradenomiksi vuonna 2001 ja toimii kirjanpitäjänä oululaisessa Tilitoimisto K. Ollila Oy:ssä. Hänellä on asiakkaanaan esimerkiksi kansainvälisiä konserneja ja rakennusalan yrityksiä.  Työ keskikokoisessa tilitoimistossa on hänen mielestään mielekästä ja mielenkiintoista. Hän suositteleekin lämpimästi tilitoimistoa harjoittelupaikaksi taloushallinnon opiskelijoille.

Minna kertoi, että taloushallintoalalla on työvoimapulaa, etenkin tilinpäätöstaitoisista kirjanpitäjistä ja palkanlaskijoista. Ja jos on suorittanut KLT-tutkinnon (kirjanpitoalan ammattitutkinto), on erityisen vahvoilla työnhaussa. Monia saattaa mietityttää se, viekö kirjanpidon sähköistyminen alan työpaikat. Toistaiseksi siitä ei ole ollut mitään merkkejä: edelleen tarvitaan asiantuntijoita esimerkiksi tarkistamaan tapahtumien oikeellisuus. Kaikki asiakkaat eivät myöskään ole kiirehtimässä sähköistymisen tielle, koska se on vielä kallista. Työ muuttaa toki sähköistymisen myötä muotoaan: se on yhä enemmän konsultointia eli asiakkaan neuvomista esimerkiksi verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Taloushallintoala onkin aliarvostettu ala siihen nähden, kuinka vaativaa työtä kirjanpitäjät tekevät.  Mielikuva siitä, että kirjanpitäjän työ olisi ”yksin kopissa nyhjöttämistä”, ei pidä paikkansa. Seuraavassa on lueteltu tarkemmin alalla tarvittavia taitoja ja ominaisuuksia:

Numeroiden kaveri

* taloushallinnon koulutus

* ymmärrystä liiketoiminnan lainalaisuuksista

* tietotekniikkaosaamista (käyttäjän tasolla)

Konsultatiivinen palveluote

* asiakaspalvelutaidot

* myynti- ja markkinointiosaaminen

* asiakkaan tunteminen

Henkilökohtaiset taidot ja vuorovaikutustaidot

* asenne, innostavuus, oppimiskyky

* tiimityötaidot

* kielitaito ja kulttuurierojen ymmärtäminen (jos kv asiakkaita)

Noin 9/10 pk-yrityksistä on ulkoistanut kirjanpitonsa tilitoimistolle, joten kirjanpitäjällä on tärkeä rooli toimia yrittäjän kumppanina. Hänen pitää osata tarjota juuri oikeanlaiset palvelukokonaisuudet kullekin asiakkaalle. Minna kertoi esimerkiksi eräästä asiakkaasta, joka oli ilmoittanut haluavansa käyttöönsä täysin sähköisen taloushallinnon. Seuraavaan hengenvetoon hän oli tiedustellut  ”Mikä se on se sähköposti?”  Tässä tapauksessa päätettiin aloittaa vähän perinteisemmillä menetelmillä.


Ulla Reinikainen, taloushallinnon lehtori