Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Monthly Archive: maaliskuu 2016

Linz -Grüß Gott, Frittatensuppe, Knödel und Leberkäse

Mukavuusalueen ylittäminen on muodikasta. Niinpä minäkin ryhdyin tuumasta toimeen. Lähtöä edeltävänä iltana mietin, että hulluko olen kun kotoa lähden. Mutta sisäinen palo oppia ja kokea oli voimakkaampi. Niinpä lähdin 24.2. aamutuimaan lennolle kohti kolmen...

Sisäinen viestintä ja Heimon kehittäminen tärkeitä kehityskohteita

 Olin mukana Oamkin sisäisessä auditoinnissa haastattelijana, mikä oli uusi ja mielenkiintoinen kokemus. Se oli hyvä näköalapaikka Oamkin nykytilaan ja antoi uusia ajatuksia muun muassa sisäisen viestintämme kehittämiseen. Sisäisen viestinnän välineistä erityisesti Heimo nostettiin esille tärkeänä kehittämiskohteena. Onneksi sen kehitystyö on jo hyvällä mallilla käynnissä ja suunnittelun tuloksia on tulossa henkilöstölle nähtäville vielä tämän kevään aikana.

 Auditoinnissa sisäinen viestintä koettiin laajemminkin kehittämiskohteeksi.  Haastatteluissa nousi esille, että keinoja avoimempaan viestintään on tarpeen pohtia. Erityisesti ylimmältä johdolta kaivattiin avoimempaa viestintää.  Avoin vuorovaikutus edistäisi yhteisöllisyyttä ja kehittäisi osaltaan myös yhteisen tekemisen ja kehittämisen kulttuuria. Kehittämiskohteissa nousi esille myös henkilöstön osallistamisen ja vuorovaikutusmahdollisuuksien lisääminen.

Heimossa tärkeintä on laittaa perusasiat kuntoon

Heimon kehittämistyöhön pyritään osallistamaan henkilöstöä mukaan, jotta saadaan mahdollisimman moniulotteinen näkemys kehittämistarpeista ja löydetään niihin hyviä ratkaisuja. Kehittämistyöpajamme ja henkilöstölle tehdyn kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että tärkeintä Heimossa on tällä hetkellä kehittää Heimon sisällön löydettävyyteen käytettävyyteen ja sisällön laatuun liittyviä asioita. Kohtuullisen tärkeinä nähtiin myös yhteisöllisyyteen, yhteiseen kulttuuriin ja jakamiseen liittyvät kohteet. Tärkeintä on siis ensin laittaa perusasiat kuntoon ja tarjota käyttäjille ajankohtaista sekä oman työn kannalta hyödyllistä tietoa. Sen jälkeen siirtyä kehittämään yhteisöllisiä ja vuorovaikutuksellisia elementtejä.

Mitä yhteisöllisyys ja vuorovaikutus introissa on nykyään?

Nykyään puhutaan paljon sosiaalisesta intranetistä. Intranet on sosiaalinen silloin kun se perustuu yhteisölliseen viestintään ja tukee työntekijöiden välistä tavoitteellista yhteistyötä seuraavilla keinolla:

  1. Laajojen käyttöoikeuksien ansiosta työntekijöillä on mahdollisuus osallistua keskusteluun ja sisällön tuotantoon.
  2. Intrassa hyödynnetään yhteisöllisiä ominaisuuksia kuten kommentointi, blogit, sosiaaliset verkostot, wikit, tagit, kirjanmerkit ja feedit.
  3. Yhteisölliset toiminnot ovat käytössä ja käyttäjien tekemästä sisällöstä tehdään nostoja intran etusivulle.
    Lähde http://www.sosiaalinenintranet.fi/tietoa/

 Perinteinen intranet on yksisuuntainen tiedotuskanava, kun sosiaalisen intran ytimessä ovat ihmiset ja heidän tuottama sisältö ja vuorovaikutus. Tiedon nopean muuttumisen vuoksi uusin ja hyödyllisin tieto syntyy usein toisilta käyttäjiltä.

Mitä sosiaalisuus ja vuorovaikutus voisivat olla Heimossa?

Heimossa on jo käytössä sosiaalisia ominaisuuksia kuten blogit ja kommentointimahdollisuus sekä sen lisäksi henkilöstömme tuottaa sinne jo runsaasti tietoa kuten uutisia ja sisältösivujen tietoa. Tässä olemme askeleen edellä monia muita suomalaisia korkeakouluja. Kehitettäviä ominaisuuksia voisivat olla oman osaamisen ja kokemusten jakaminen sekä Oamkin yhteisten asioihin osallistuminen ja vaikuttaminen. Niiden kehittäminen ei ole pelkästään välineestä kiinni vaan vaatii myös organisaation toimintatapojen ja kulttuurin muutoksia. Kuten auditoinnissakin kävi ilmi, tällä hetkellä organisaation tiedottaminen vaikuttaa yksisuuntaiselta: ylhäältä alaspäin. Nähtäväksi jää millainen tahtotila organisaatiollamme on viestinnän ja sen välineiden kehittämiseen tulevaisuudessa sekä kuinka vuorovaikutteiseen ja avoimeen suuntaan haluamme kehittyä.

Heimon kehittämisen blogia voit seurata Heimon herätyksestä.

Virpi Ilmakangas
Viestintäsuunnittelija, jonka päävastuualueella on sisäinen viestintä

Free Moverina Australiassa

Aloittaessani ammatillisen opettajan opintojani vuonna 2014 kerrottiin heti alussa opiskelijavaihdon olevan mahdollista. Olen aikaisemmin pyrkinyt hyödyntämään tällaiset tilaisuudet ja aloinkin heti miettimään vaihtoehtoja siihen kuinka voisin päästä vaihtoon. Tiesin että voisin olla vaihdossa korkeintaan...

When in Graz

My journey began when I first arrived to Vienna International Airport, where I took a train to city of Graz. I was amazed by everything at that time after almost 4 months away from Europe, I was coming back my home town for summer holiday and family visit.

I had some help from local people with some information, and luckily one of them was sitting next to me on the trip to Graz. I could ask him everything that I wondered about Austria and Graz in particular. The trip took me around 3 hours to get to final destination, Graz Hauptbahnhof, the main railway station in city of Graz. It was easy to buy an Austrian phone sim card, so that I could call my tutor, who was helping me picking up my room key and taking me there. I didn’t know that I lived so close to the railway station, just 5 minute walk, which meant I could jump to any tram and explore the city easily as much as I could.

Orientation Week

Finally the orientation week came; it was a huge happiness for me to meet some Finnish fellow students from Oulu and another one from Vaasa. We formed a group of 5 and made a lot of new friends from different continents, it took us few days to go through all the registrations and procedures but it was extremely helpful though. The school’s system was quite different from Oulu’s, maybe complicated but necessary.

The first impression on the orientation week was about food, we all agreed that food was delicious, and impressive. Everyone was fully charged for the first tour of the Orientation week – Schloss Eggenberg – World Heritage since 1999 by UNESCO. Surprisingly, the castle was just 15-20 minute walk from FH Joanneum. Everyone was so excited to see it. All i remembered that all of us as exchange students were amazed and stunned by its beauty and majesty. We barely listened to the tour guide, I heard a lot of WOWs and saw people taking photos. We were been leading through all the chambers in the castle, and admired how beautiful the castle was. One thing for sure was everyone was so happy and pleased to be there.  

When in Graz

  Schloss Eggenberg

On the next trip, we were all eager to take part in the Zotter chocolate factory trip. Actually, it was a heavy rainy day and we had to cancel another tour to do hiking to the zoo, and we went straight to Zotter chocolate factory. It was about 45 minutes by bus, and we came to the famous chocolate factory not only in Styria but in Austria as well.

All of us were excited and ready to experience and try out some chocolate, but it took a while for the registration and they offered us some chocolate sample and dried grasshoppers. I myself used to try this back then, but for all of other students, they were shocked and surprised to this new thing. It must be a hard memory for them to eat grasshoppers.

We were all allowed to come inside the factory, try some raw cacao beans and not disappointed to find out how chocolate was made from Cacao beans. That was the first time in my life I found out that there were so many kinds of chocolate and I ate so much chocolate for a day, not only me did that though. 

When in Graz

Pic 2. Chocolate fountain  

When in Graz

The Styrian Armory Museum

The final tour in my orientation week was the Styrian Armoury museum. Located right in the city centre of Graz, the museum is 5 a storey-building, is the world’s largest historic armoury and attracts visitors from all over the world. It holds approximately 32,000 pieces of weaponry, tools, suits of armour for battle and ones for parades.

We all were excited to put on some suits of armour, and eventually the tour guide allowed and encouraged some of us to do so. None of us had seen anything like this before, we all were surprised by what we saw during the tour.  

When in Graz

  Pic 3. Museum

 FH Joanneum

Eventually, I came to my new school and met new friends. I was nervous, and excited at the same time. I received so much help from all the teachers, and fellow students. It was always the same when you came to another country and people kept asking you same questions like “Why do you come here?” “How much you like Graz/ Austria?” – And I really enjoyed answering all the questions and of course the questions about where I come from, and where I study, about Oulu, Finland…

People were friendly and helpful, but the school was tough though. I was working way harder to catch up with all the knowledge I missed from the previous semester that full-time students were already been taught. Everyone treated me as a full-time student in the school, no exception, no excuses. The good thing was all knowledge I studied back then was really detailed, deep and professional which was useful for my future.

Unfortunately, not all the courses were in English, just a few of them. I only had to go with what they offered; somehow those courses were out of my knowledge and ability. In the beginning, I was expecting some Erasmus students just like me at school, but actually there were only 3 exchange students and I had a common course with a Spanish guy from Valencia who was really nice and encountering exactly the same problems like I was dealing. 

 

When in Graz

FH Joanneum

 

When in Graz

 View from the school

Explore the city

Unlike Finland, most of the shops will be closed on Sundays in Austria and I was lucky to know about that from a local friend. The good thing living in a shared apartment was you could meet people from different countries, and I was blessed to meet and make friends with wonderful friends from Czech Republic, Croatia, Italia, and Austria.  

When in Graz

I had really good time and moments exploring the city with them to such famous places in the city like the Clock tower (Schlossberg), the big church (Mariatrost) or even some students’ parties and events where I found out local people loved to celebrate on Wednesdays as much as on Fridays. I might say I had the best time in my student life back then.

I was so happy that I met nice and good friends in Graz, exchange students and local students as well; we had been around the city experiencing Austrian food, drinks, and culture. I also had a chance to take a trip back to Vienna, the capital, when I had the Christmas holiday. I once again experienced something different; the city is huge, beautiful as I expected. I was like a child in a big city, but it was worthy for all of that after all.

Sharing knowledge and exchanging culture were always the best part of friend making and learning process. Growing up and keeping all the best memory of my journey to Austrian as an exchange student would be unforgettable.

Student Phuong Nguyen, BIT3SN

 

 

 


Hepolan Jaakon kuulumisia

Opiskelu saatu hyvin käyntiin Oulun AMK:ssa ja samalla myös yhteistyö OSUA:n kanssa. Opintojen aloittaminen koulun vaihdon jälkeen oli hieman haasteellista ja tietyille kursseille mukaan pääseminen oli työn takana, mutta alkuvaikeuksien jälkeen opiskelut ovat rullanneet...

Tietoa hakijoille terveydentilaedellytyksistä röntgenhoitajaopinnoissa

Röntgenhoitajaopintoihin hakeville on yleisten terveydentilaedellytysten lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia vaatimuksia magneettitutkimusopintojen osalta. Opintoihin sisältyvät magneettitutkimusten teoriaopinnot ja harjoittelu ja vaatimukset koskevat harjoittelun suorittamista. Tällä hetkellä magneettitutkimuksilla kuvataan tavallisimmin keskushermostoa, tuki- ja liikuntaelimistöä, vatsaa ja verisuonia. Ennakoidaan,...