Tietoa hakijoille terveydentilaedellytyksistä röntgenhoitajaopinnoissa

Röntgenhoitajaopintoihin hakeville on yleisten terveydentilaedellytysten lisäksi tutkinto-ohjelmakohtaisia vaatimuksia magneettitutkimusopintojen osalta. Opintoihin sisältyvät magneettitutkimusten teoriaopinnot ja harjoittelu ja vaatimukset koskevat harjoittelun suorittamista.

Tällä hetkellä magneettitutkimuksilla kuvataan tavallisimmin keskushermostoa, tuki- ja liikuntaelimistöä, vatsaa ja verisuonia. Ennakoidaan, että tämän kuvantamismenetelmän käyttö terveydenhuollossa tulee laajenemaan, ja tulevaisuudessa nykyistä suurempi määrä röntgenhoitajia tulee työskentelemään tällä alueella.

Magneettitutkimuslaitteessa ja tutkimushuoneessa on voimakkaita magneettikenttiä, joiden seurauksena tutkimushuoneeseen ja laitteen läheisyyteen ei voi mennä henkilö tai ei voi viedä laitetta, joka reagoi magneettikenttien kanssa. (lisätietoa: STUK) Elektronisten laitteiden toiminta voi häiriintyä magneettikentän vaikutuksesta ja seurauksena voi olla vaaratilanne laitteen omaavalle opiskelijalle. Tämän vuoksi opiskelija ei (eikä myöskään hoitaja, potilas tai potilaan omainen) voi mennä tutkimushuoneeseen ja magneettitutkimuslaitteen lähelle, jos hänellä on

• sisäkorvaimplantti

• sydämentahdistin

• neurostimulaattori tai neurostimulaattorin johtoja

• kehonsisäinen elektroniikkaa sisältävä implantti

• implantit (stentit ja keinoläpät ym.) saattavat olla este, mutta näissä on myös valmisteita, jotka ovat yhteensopivia magneetin kanssa. Jos joku opiskelijaksi hakeva ei tiedä esimerkiksi oman implanttinsa mahdollista yhteensopivuutta, asia kannattaa selvittää ennen opiskelemaan hakemista

• lääke- ja insuliinipumppu on poistettava ennen tutkimushuoneeseen menoa.

Yleinen periaate opiskelussa on, että jos opintojen suorittamiselle ilmenee jokin este, pyritään löytämään vaihtoehtoinen opiskelutapa etenkin kun on kysymyksessä kaikille opiskelijoille pakollinen opintosuoritus. Magneettitutkimusten harjoittelu on Oulun ammattikorkeakoulussa pakollista harjoittelua kuten kolmessa muussakin röntgenhoitajakoulutusta tarjoavassa ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä harjoittelulle ei kuitenkaan ole olemassa vaihtoehtoista suoritustapaa. Hakijoiden on hyvä olla tietoisia tämän kuvantamismenetelmän opiskeluun sisältyvistä erityisvaatimuksista, sillä ne voivat muodostua esteeksi opinnoissa etenemisessä tai valmistumisen jälkeen työelämään sijoittumisessa.

Jos haluat lisää tietoa röntgenhoitajakoulutuksesta, lue myös: Minustako röntgenhoitaja? Opinnoista kiinnostuneiden kolme tavallisinta kysymystä.

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *