TOISENLAISTA OPPIMISTA

TOISENLAISTA OPPIMISTA

Viime viikon perjantaina Teemun puhelin osasi jo ehdottaa, että hänen täytyy suunnata kohti Limingantullia, eikä Raksilaa, kuten yleensä arkiaamuisin. Olihan kyseessä jo neljäs perjantai, kun hän oli menossa Teuvo Pakkalan kampuksen sijasta Talenomille oppimaan työelämälähtöisesti. Samaan paikkaan suuntasivat kulkunsa myös Rantalan pojat ja Tolosen tytöt sekä yksitoista muuta innokasta taloushallinnon opiskelijaa. Sekä tietysti myös minä, Oamkin ohjaavana opettajana.

Idea yhteisopintojaksosta oli ollut ajatuksen tasolla ilmassa jo useamman vuoden ajan, mutta viime kevään taloushallinnon opettajien vierailukäynnillä Talenomilla se alkoi saada konkreettista muotoa. Suunnittelua jatkettiin syksyllä 2015, ja suunnitelmat lyötiin lukkoon sopivasti kevään lukujärjestysten laatimisen kynnyksellä.

Opintojakso on laajudeltaan kolme opintopistettä ja se koostuu lähipäivistä ja itsenäisesti Moodlessa opiskeltavista kirjanpitopaketeista. Lähipäiviä on yhteensä viisi ja niiden aikana opiskelijat ovat tähän mennessä tehneet kirjanpito-ohjelmalla kolmen kuukauden kirjanpidon kirjanpidon asiantuntijan Tuija Annalan johdolla. Tulevana perjantaina on vielä vuorossa tilinpäätöksen ja veroilmoituksen teko sekä seuraavan tilivuoden aloitus. Tositeaineisto perustuu oikean yrityksen tositteisiin, terästettynä muutamalla erikoisemmalla tapauksella. Minä puolestani olen toiminut tulkkina eli olen palautellut mieleen, miten jokin asia on opintojaksojen yhteydessä esitetty, ja olen myös piirrellyt tarvittaessa tiliristikoita. Olemme muuten Tuijan kanssa herttaisen yksimielisiä siitä, että tiliristikot täytyy hallita, ne ovat kirjanpitäjälle ajattelun väline.  

Moodlen kirjanpitopaketteja tehdään yhteensä 21 kappaletta. Kyseiset oppimispaketit ovat samoja, joilla Talenomin oma henkilökunta opiskelee erilaisia kirjanpidon osa-alueita, esimerkiksi marginaaliverotusta, kansainvälistä kauppaa, vastuita ja vakuuksia jne. Jokaisen kirjapitopaketin lopuksi on vielä testi, jolla mitataan opitun määrää. Joudun nyt tässä julkisesti tunnustamaan, että sain ”Mikä on tosite” – moduulin testistä vain 71 % oikein. Puolustuksekseni voin todeta, että osa kysymyksistä liittyi Talenomin sisäisiin työohjeisiin, joihin meillä ei ole pääsyä.

Omasta puolestani – ja myös opiskelijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella – osaan jo sanoa, että tämä on ollut meidän näkökulmastamme erittäin onnistunut yhteistyömuoto. Opiskelijat ovat saaneet uusia näkökulmia, kertausta ja myös lisäystä koulussa opittuun, tietämystä tilitoimistotyöskentelystä sekä varmuutta taloushallinnon tietojärjestelmien käyttöön. Itse en ole koskaan tilitoimistossa työskennellyt, joten olen saanut uusia näkökulmia, joita voimme hyödyntää taloushallinnon opintojaksojen sisältöjen kehittämisessä.  Lähipäivien suurin haaste minulle on ollut se, että kun Tuija kyselee opiskelijoilta ”Mille tilille tämä tosite kirjataan?”, en ryntää huutamaan ”Opettaja, opettaja, minä tiiän!”

Myös Tuijan mielestä projekti on ollut erittäin onnistunut: hän kertoi, että huhtikuun perjantait ovat saaneet raikkaan tuulahduksen nuorista innokkaista opiskelijoista. Hän totesi myös, että meidän opiskelijoista tulee kyllä loistavia ja ammattitaitoisia kirjanpitäjiä. Talenom saa tästä joukosta ensi kesälle ja tulevalle syksylle hyviä harjoittelijoita. Ja vaikka monet opiskelijoista menevät muualle harjoitteluun, voi yhteinen koulutusprojekti poikia myöhemmin työsuhteita.  

Kurssille tehtyä koulutusmateriaalia ja perehdyttämistapaa testattiin nyt ensimmäisen kerran opiskelijoilla. Opiskelijoilta kerättävän palautteen, oppitunneilla saatujen kokemusten perusteella sekä ohjaajien näkemyksien avulla opintokokonaisuutta on tarkoitus edelleen kehittää ja kohdentaa oikeisiin asioihin. Toiveissa siis on, että voimme toteuttaa samanlaisen opintojakson myös vuoden kuluttua.   

Ulla Reinikainen, taloushallinnon lehtori