Daily Archive: 18 toukokuun, 2016

Energiatekniikan kehitystyötä yhdessä yritysten kanssa

Inhimillistä toimintaa – epäinhimillistä ympäristölle?

Energia on erittäin merkittävä osa nykypäivän elämää. Se on osa lähes kaikkea inhimillistä toimintaa. Nykyään energiasta sanotaan ja myös kirjoitetaan paljon. Valitettavasti vain, usein esitetään joko tarkoituksellisesti tai asiaa paremmin ymmärtämättä, myös virheellisiä tai jopa ympäristön kannalta vahingollisia väittämiä.

Monet energiaan ja ympäristövaikutuksiin liittyvät väärinkäsitykset ja virheelliset mielikuvat syntyvät siitä, asian todenperäisyyteen vaikuttaa erittäin paljon se näkökulma, josta asiaa katsotaan. Jonkun ratkaisun vaikutus ympäristöön ja maapallon hyvinvointiin voi näyttää hyvältä, kun tarkastellaan yksittäistä rakennusta. Sen sijaan laajempaa kokonaisuutta, kuten yhdyskuntaa tai koko maapalloa tarkasteltaessa tilanne voi muuttua täysin päälaelleen. Tästä hyvä esimerkki on tuulivoiman käytön lisääminen, joka väistämättä tulee lisäämään polttoaineiden käyttöä esimerkiksi Euroopassa. Tämä johtuu siitä, että tuulisähkö syrjäyttää hyvällä hyötysuhteella toimivaa energiantuotantoa jolloin osa energiasta on tuotettava huomattavasti huonommalla hyötysuhteella kuin aiemmin. Tässä ei ole kyse yksin sähkön tuotannosta vaan suuressa määrin myös lämmöntuotannosta yhteistuotantovoimalaitoksissa. Hyvänä esimerkkinä on Saksa, jossa sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat edelleen moninkertaiset Suomeen verrattuna, kun siis tarkastellaan päästöjä tuotettua sähkö kWh:a kohden. Tästä joskus myöhemmin lisää.

 

Energiatekniikan kehitystyötä yhdessä yritysten kanssa

Kuva 1. Projektiraportin ja posterin viimeistelyä

Oulun ammattikorkeakoulun energiatekniikan opiskelijoille pyritään antamaan kuva erilaisista monimuotoisista hybridijärjestelmistä ja niiden toimivuudesta ja vaikutuksista yhdyskuntien primäärienergian käyttöön. Totta on sekin, että ympäristöpäästöjen rajoittamiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi tarvitaan monimuotoisia ratkaisuja ja niiden yhdistelmiä. Näistä pääosa tulee tulevaisuudessa koostumaan erilaisista uusiutuvista energian järjestelmistä.

Energiatekniikan projekti – yhteistyötä yritysten kanssa ja hyväksi

Oamkin energiatekniikan opiskelijat työskentelevät keväällä yhden periodin ajan yritysprojektien kimpussa. Työn tavoite on löytää ratkaisuja yritysten todellisiin ongelmiin. Työ tehdään ryhmissä ja joka ryhmällä on työn alla kaksi suurta projektia, jotka on hoidettava rinnakkain maaliin asti. Toinen, laajempi projekteista, on yrityksiltä saatu tehtävä ja pienempi on taas kaupunginosan tai taajaman monienergiaratkaisun eli hybridijärjestelmän suunnittelu.

 

Energiatekniikan kehitystyötä yhdessä yritysten kanssa

Kuva 2: Yritysprojektin (WavinLabko) tuloksista keskustelua messuilla vierailleiden opettajien kanssa

Yrityksillä on monenlaisia ongelmia ja kehitystarpeita, joiden parissa opiskelijat pystyvät monipuolisesti hyödyntämään saamaansa oppia sekä oppimaan uutta. Kahden vuoden aikana on toteutettu jo 28 projektia. Suurin osa niistä on lähtöisin yrityksiltä eri puolilta Suomea. Pohjois-Pohjanmaa on tietenkin runsaimmin edustettuna. Osa projekteista on tullut myös suoraan keksijöiltä ja osa yksityisiltä henkilöiltä ja taloyhtiöiltä. Myös julkiset toimijat kuten Oulun kaupunki ja Oulun yliopisto ovat olleet projekteissa mukana. Yritykset ovat olleet tyytyväisiä tuloksiin. Osa on teettänyt jo kaksi selvitystä ja aktiivisin on ollut mukana kolmella eri projektilla. Tyytyväisyyttä osoittaa sekin että yritykset varaavat heti edellisen projektin jälkeen mahdollisuuden päästä mukaan seuraavalla kerralla.

 

Energiatekniikan kehitystyötä yhdessä yritysten kanssa

Kuva 3: Micropolis Oy:ltä Iistä oli mukana kaksi uusiutuvan energian projektia

Opiskelijoiden palaute projekteista on ollut positiivista. Palautteiden mukaan esimerkiksi: ”yksi parhaimmista kursseista tähän mennessä”, ”tämä kurssi kehitti ammattitaitoani todella paljon, sillä se opetti sekä itsenäistä että projektityöskentelyä”, ”erittäin rakentava/kasvattava kokemus”, ”yksi parhaimmista ja opettavaisimmista kursseista”, ”opin todella paljon uusia asioita”. Opiskelijat hankkivat itse suurimman osan projekteista ja ne toteutetaan pääsääntöisesti kolmen tai neljän hengen ryhmissä.

Energiatekniikan projektipäivä – Energiamessut

Yritysprojektien tuloksia esiteltiin vappuviikolla ”Energiamessuilla”, jolloin kaikkien ryhmien tulokset olivat esillä Kotkantien kampuksen aulassa. Samana päivänä oli myös rehtorin tiedotustilaisuus, joka toi projektipäivän aluksi suuren joukon Oamkin henkilökuntaa paikalle.

Energiatekniikan kehitystyötä yhdessä yritysten kanssa

Kuva 4: Messuilla ja henkilöstöpäivillä

Projektien tuloksia esiteltiin päivän aikana niin yritysten edustajille, eri alojen opiskelijoille, opettajille kuin muillekin talossa vierailleille. Alla olevassa kuvassa tilaaja tarkastelee yhdessä projektin toteuttaneiden opiskelijoiden kanssa saatuja tuloksia. Tässä projektissa selvitettiin kohderakennukseen erilaisia uusiutuvan energian ratkaisuja vanhan öljylämmityksen tilalle.

Energiatekniikan kehitystyötä yhdessä yritysten kanssa

Kuva 5: Tavastkengän kyläyhdistykselle suunniteltiin uusiutuvan energia ratkaisuja entiselle koulurakennukselle

Hybridijärjestelmiä suunniteltiin parin kymmen omakotitalon ja muutamien rivitalojen muodostamille alueille. Näille suunniteltiin tarvittavat lämmitys- ja sähköenergian tuotantoratkaisut. Hybridivaihtoehtoina oli mm. tuuli- ja aurinkoenergia, hake- ja pellettilämmitys, pienvesivoimalaitos sekä erilaiset pienet sähkön ja lämmön yhteistuotantoratkaisut. Näissä yhteistuotantolaitoksissa käytettiin polttoaineena puukaasua, biokaasua ja bioöljyä. Mielenkiintoista tuloksessa oli, että käytännössä aina aurinkolämmön tai tuulisähkön käyttöönotto heikensi alueellisen järjestelmän kannattavuutta. Vertailuvaihtoehtona laskelmissa käytettiin Oulun Energian sähkön ja kaukolämmön hinnoittelua. Teknisesti kaikki hybridijärjestelmät olivat toteuttamiskelpoisia.

Energiatekniikan kehitystyötä yhdessä yritysten kanssa

Kuva 6: Hybridijärjestelmien tulosten esittelyä osallistujille ja opettajille

 

Veli-Matti Mäkelä

Yliopettaja

Oamk, Energia ja automaatio

Vastuullinen liiketoiminta – tutustumiskohteena Kapkaupunki

visionFactor -projektin opintomatkalle Kapkaupunkiin 17. – 25.4. osallistui 26 naisjohtajaa ja –yrittäjää. Koulutus on osa Eu-rahoitteista  fFactor –hanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistuvien yritysten ja organisaatioiden arvopohjaa ja kehittää vastuullisen toiminnan periaatteita.

Kapkaupunki vierailukohteena tarjosi mahdollisuuden tutustua vastuullisuuteen keinona vaikuttaa konkreettisesti ihmisten elämään. Vaikka apartheid on virallisesti päättynyt, mustien ja värillisten asema on edelleenkin työelämässä heikompi kuin valkoisten. Toisaalta valkoisten pääsyä koulutukseen ja työhön vaikeuttaa lainsäädäntö, joka edellyttää, että yrityksen vastuuhenkilönä täytyy olla mustien edustaja. Samoin koulutuspaikkoja valkoisille on vähennetty.

Etelä-Afrikassa asuu noin 4 000 suomalaista. Tapasimme suomalaisia nuoria työntekijöitä DigiOutsource –yrityksessä. He olivat työllistyneet hyvin ja edenneet esimiestehtäviin. Etelä-Afrikassa toimii noin 30 suomalaista yritystä (Metso, Outotec, Nokia, Wärtsilä jne.)  Markkinoille tulo ei nykyisin ole kovin helppoa. Esimerkiksi Metso on toiminut jo pitkään Etelä-Afrikassa ja paperin kulutus siellä on edelleen kasvussa, toisin muualla maailmassa.

Tutustuimme useisiin vastuullisesti toimiviin yrityksiin. Monkey Biz on voittoa tavoittelematon yritys, joka valmistaa ja myy afrikkalaisia designtuotteita, jotka tehdään paikallisissa kylissä. Tuotteiden valmistajat saavat myyntihinnasta 40 – 60 % itselleen.

Vastuullinen liiketoiminta – tutustumiskohteena Kapkaupunki

Kuva 1. Monkey Bizin tuotteita.

Vastuullinen liiketoiminta – tutustumiskohteena Kapkaupunki

 Kuva 2. Monkey Bizin työntekijöitä

Pääsimme tutustumaan slummiin, jonka laidalla toimii teepusseista tuotteita valmistava yritys Original Tea Bags. Tavoitteena on hyödyntää jätteeksi tarkoitettuja materiaaleja, mm. käytettyjä teepusseja, joka pestään, kuivataan, maalataan ja muokataan koristeiksi tai pinnoiksi erilaisissa tuotteissa. Yritys työllistää slummien asukkaita ja tuo heille tuloja.

Vastuullinen liiketoiminta – tutustumiskohteena Kapkaupunki

Kuva 3. Original Tea Bagsin tuotantoprosessia.

Kierrätysmateriaaleista reppuja ja laukkuja valmistava yritys Sealand Gear työllistää paikallisia työntekijöitä.

Vastuullinen liiketoiminta – tutustumiskohteena Kapkaupunki

Kuva 4. Sealand Gearin kierrätysmateriaaleista valmistettuja tuotteita.

Vastuullinen liiketoiminta – tutustumiskohteena Kapkaupunki

Kuva 5. Sealand Gearin työntekijä työssään. 

Monet yritykset kantavat sosiaalista vastuutaan huolehtimalla työntekijöidensä terveydenhuollosta, esimerkiksi rokotuksista ja perhesuunnittelusta.  Kaiken kaikkiaan matka oli kiinnostava ja silmiä avaava. Saimme myös luotua kontaktin Stellenboschin yliopistoon mahdollista yhteistyötä varten. 

Päivi Vesala ja Eija Svanberg