Moniammatillista oppimista Oulu Sote Labs-hankkeessa

On ollut mielenkiintoista olla mukana Oulu Sote Labs-hankkeessa (2015-2016) kehittämässä moniammatillisia toimintamalleja Oulun kaupungin, ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyöllä. Yhtenä hankkeen osatavoitteena on ollut synnyttää uusia innovatiivisia ja asiakaslähtöisiä matalan kynnyksen palveluja sekä tuotteita. Erityisesti on pyritty kehittämään moniammatillisia työpari- ja tiimityötaitoja eri korkeakouluopiskelijoiden ja ammattilaisten välisessä yhteistyössä. Näitä tavoitteita kohti ollaan edetty nyt jo siis parin vuoden ajan.

Itse olen ollut mukana kehittämässä moniammatillista, alle kouluikäisten lasten sosiaalisten- ja leikkitaitojen ryhmätoimintaa Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen kuntoutuksen toimijoiden ja Tuulikellon päiväkodin työntekijöiden kanssa. Taustalla on ollut ammattilaisten konkreettinen huoli alle kouluikäisten lasten varhaisen tuen riittämättömyydestä. Erityisesti tarvetta on ollut ns. matalan kynnyksen palvelulle, joka ei vielä edellytä raskaiden erityispalveluiden aktivoitumista.

Hankkeen tuella käynnistettiin pilottitoiminnan suunnittelu keväällä 2015. Pilottivaihe jatkui kevään 2016. Parhaillaan meneillään on mallinnustyö, jossa hyödynnetään lapsilta ja vanhemmilta sekä työntekijöiltä ja opiskelijoilta kerättyä palautetta. Moniammatillisessa pilottiryhmässä on ollut toimijoita Oulun kaupungin lasten ja nuorten kuntoutuksesta, Oulun kaupungin Tuulikellon päiväkodista, Oulun yliopiston logopedian ja Oamk:n toimintaterapian, fysioterapian ja sosiaalialan opettajia sekä molempien korkeakoulujen opiskelijoita (logopedia, fysioterapia, toimintaterapia, sosionomi). Pilottivaihe toteutettiin moniammatillisen työryhmän koordinoimana ja tukemana.

Mitä sitten saatiin aikaan? Opiskelijoista muodostettiin moniammatillisia tiimejä, jotka suunnittelivat ja toteuttivat esikouluikäisille lapsille suunnattuja sosiaalisia- ja leikkitaitoja kehittäviä ryhmämuotisia toimintoja sekä Kontinkankaalla että Tuulikellon päiväkodissa. Leikkiryhmiin valittiin lapset yhteistyössä vanhempien ja työntekijöiden kanssa. Kaikkiaan kevään aikana toimintaa toteutettiin kolmessa lapsiryhmässä. Opiskelijat ottivat käyttöön uusia toimintamenetelmiä mm. satuhieronta. Lisäksi lasten leikki- ja vuorovaikutustaitoja havainnoitiin mm. RALLA-leikinarviointimenetelmällä (www.ralla.fi). Opiskelijat saivat olla mukana sen mobiiliversion tuotetestauksessa.

Hankkeen loppuvaiheen ollessa käsillä tavoitteena on juurruttaa kehitetty moniammatillisen oppimisen malli osaksi sosiaalialan ja kuntoutuksen opiskelijoiden korkeakouluopintoja. Oulun kaupungin kanssa suunnitelmissa on kehittää toimintamalli, jossa lasten varhaisen tuen ryhmämuotioista toimintaa voidaan toteuttaa opiskelijoiden toimesta vuorotteluperiaatteella eri päiväkodeissa.

Pilottivaiheen arviointi oli todella rohkaisevaa niin opiskelijoiden kuin asiakkaidenkin puolelta. Tästä on hyvä jatkaa.

”Opin toimimaan moniammatillisen ryhmän jäsenenä oman alani edustajana. Kynnys yhteistyöhön madaltui tulevaisuudessa. Tiedän milloin lapselle olisi hyötyä esim. puheterapiasta tai toimintaterapiasta.”

”Moniammatillisissa tiimeissä eri osaamisalueet yhdistyvät. Asiakas saa laaja-alaisempaa kuntoutusta ja asiakas huomioidaan kokonaisvaltaisemmin.”

Aira Vähärautio
Lehtori
Oamk, Sosiaalialan ja kuntoutuksen osasto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *