Monthly Archive: marraskuu 2016

Osaamisapajalla

Osaamisen kehittyminen on osa prosessia, joka lähtee uusien kysymysten asettelusta. Osaaja organisoituu jatkuvasti uusilla tavoilla, jotta toiminta tuottaisi positiivisia tuloksia. Osaaminen ei synny vastausten, vaan kysymysten kautta. Osaava opettaja on kuin kalastaja. Osaava kalastaja...

Kovilla kierroksilla

Jokainen meistä käy välillä kovilla kierroksilla. Hyvä stressi pistää käsillä olevaa hommaa eteenpäin ja pukkaa vaikka projektia tai opinnäytetyötä valmiiksi, huono stressi puolestaan kuormittaa ja hiivuttaa energiavarastot loppuun. Hyvä stressi on siis hyväksi, huono...

Videot osaamisen opettamisessa ja osoittamisessa

Olin mahdottoman innostunut, kun sain pienenä kokeilla videokameraa. Sillä pystyi valitsemaan näkökulman, jonka halusin näyttää muille. Sillä pystyin tallentamaan ja kertomaan lyhyen tarinan, keskittymään ohi kiitäviin yksityiskohtaan tai tallentamaan tilanteen, jota kaverini ei ollut näkemässä. Kamera oli painava ja kallis. Ei ala-asteikäisille ipanoille annettaisi sitä leluksi kovin hankaliin paikkoihin, joissa arvokas vehje voisi hajota. Videokameraa käytettiin aika harvoin. Yksi tuttavaperheen isä oli kameran käytöstä kiinnostunut. Muita aikuisia ei vain kiinnostanut – kalliiksi leluksi sanoivat.

Tuijottaako tuo leivänpaahdin minua uhkaavasti eli digitalisaation monet kasvot

Tuijottaako tuo leivänpaahdin minua uhkaavasti eli digitalisaation monet kasvot

Unohda terminaattorit ja transformerit! Todellinen uhka saattaa olla lähempänä, kuin arvaatkaan: omassa keittiössäsi! Suojaamattomat kodinkoneesi voivat päästää hakkerin sisälle kotiverkkoosi tai päätyä palvelunestohyökkäyksien apuvälineiksi.

Osallistuin Digitalisaation monet kasvot –seminaariin, joka pidettiin Tampere-talossa 2.-3.11.2016. Seminaarin järjestäjinä olivat Sisäiset tarkastajat Ry ja ISACA (=tietojärjestelmätarkastajien yhdistys).  Luennoijat olivat asiantuntevia ja esitykset ajankohtaisia ja ajatuksia herättäviä.  Aiheina olivat muun muassa yritykset kyberrikollisuuden kohteena, esineiden internet (IoT), tekoäly, tietosuojadirektiivi sekä digitaalinen turvallisuus. Ja koska seminaari oli suunnattu sisäisille tarkastajille, myös digitalisaation tuomat mahdollisuudet ja haasteet tarkastustyölle olivat yhtenä näkökulmana.

Seminaarissa maalailtiin tulevaisuutta, jossa digitalisaatio, robotisaatio ja keinoälyn käyttö muuttavat yhä enenevässä määrin sekä yritysten että yksityisten ihmisten elämää. Kodinkoneet oppivat tunnistamaan tapasi, ja kun astut keittiiöön, kahvisi on juuri valmistunut ja valmiit leivät pomppaavat paahtimesta. Sinun ei tarvitse ohjata autoa, vaan se huolehtii ajamisesta, sillä aikaa kun sinä katselet uutisia älypiilolinsseiltäsi. Anturit mittaavat kehosi toiminteita ja suosittelevat esimerkiksi lääkäriajan varaamista. Tarvitsemasi lääkkeet ovat juuri sinulle räätälöityjä. Näiden ja monien muiden uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen luo yrityksille aivan uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia.

Päällimmäisenä minulle jäi kuitenkin mieleen lievä huoli siitä, mitä uhkakuvia digitalisoituva maailma tuo tullessaan. Suomessakin on asiasta jo kokemuksia, mm. Kanta –palvelu oli jokin aikaa sitten pois käytöstä palvelunestohyökkäyksen vuoksi. Myös sellaisia tapauksia on jo ollut, joissa sairaalan laitteistoja on vallattu, ja esitetty lunnasvaatimuksia. Erilaiset huijaukset ja yritysvakoilutapaukset ovat arkipäivää. Eräs luennoijista totesikin, että kyberrikollisuudesta on tullut jättimäinen palvelubisnes, jonka laajuus on lähes käsittämätön.

Toki tietoturvallisuuden eteen tehdään myös töitä. Esimerkiksi Suomessa on  Viestintäviraston yhteydessä erityinen Kyberturvallisuuskeskus, joka kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuutta ja turvallisuutta sekä ylläpitää kansallista kyberturvallisuuden tilannekuvaa (www.kyberturvallisuuskeskus.fi)

Seuraavien linkkien takaa löytyy pari mielenkiintoista tietoturvallisuuteen liittyvää filmiä, jotka seminaarissa esitettiin:

Siitä leivänpaahtimesta vielä: jos kytket sen internetverkkoon, pidä huoli siitä, että laitteen ohjelmistot ovat kunnossa ja salasana on vaihdettu tehdasasetusten jälkeen! Tai pidä vähintäänkin huolta siitä, että sinulla on Bitcoineja siltä varalta että kodinkoneesi heittäyttyvät hankaliksi!  

Ulla Reinikainen, lehtori (taloushallinto)

Osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja

Osaamista on monenlaista, ja niin on sen kehittämisen ja osoittamisen tapojakin. Osaamisperusteisessa koulutuksessa mahdollistetaan osaamisen yksilöllinen kehittyminen ja osoittaminen henkilökohtaistetun opintopolun mukaisesti. Opintopolku määräytyy sen mukaan, millaista osaamista opiskelijalla on koulutukseen tullessaan. Opiskelijalla on...

Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

Ensimmäisessä laatublogissani kirjoitan tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta nyt kun yhteistyössä eri tahojen kanssa valmistelemani Tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2018 – Opiskelijat on julkaistu.

Mitä mielestäsi on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus?

Vaikka kyseinen suunnitelma on eroteltu henkilöstön tasa-arvosuunnitelmasta, koskee se opiskelijoiden lisäksi kaikkia opiskelijoiden kanssa työskenteleviä. Otsikkoon on lisätty myös sana yhdenvertaisuus. Tasa-arvolla tarkoitetaan naisten ja miesten välistä syrjimättömyyttä. Tasa-arvolain muuttaminen laajensi syrjinnän kiellot koskemaan mm. myös syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan syrjimättömyyttä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Henkilöä voidaan syrjiä kahden tai useamman syyn perusteella, jolloin kyseessä on moniperusteinen syrjintä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät siksi ole toisistaan erillisiä, vaan saattavat kietoutua toisiinsa syrjintätilanteessa.

Suunnitelma perustuu päivitettyyn tasa-arvo-, ammattikorkeakoulu-, ja yhdenvertaisuuslakiin sekä Opiskelijakyselyn 2016 tasa-arvokysymysten tuloksiin, Oamkin strategiaan ja Oamkin sukupuoli- ja ikäjakaumatietoihin.

Mitä asioita sinä lähtisit tavoittelemaan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen Oamkissa?

Oamkin tasa-arvotyön yleisinä tavoitteina on mm. edistää kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua, selvittää Oamkin tasa-arvotilannetta, suunnitella tarvittavia toimenpiteitä tasa-arvon edistämiseksi sekä lisätä tietoisuutta tasa-arvotyöstä. Näitä asioita on kuvattu suunnitelmassa.

Oamkin tasa-arvotyön keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet 2016-2018 liittyvät opiskeluympäristön esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä fyysinen, sosiaalinen että psyykkinen ympäristö huomioiden. Toisena keskeisenä tavoitekokonaisuutena on sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäiseminen sekä kolmantena keskeisenä kohtana kansainvälisyyden, monikulttuurisuuden ja monikielisyyden edistäminen. Tarkemmin näistä tavoitteista on kerrottu suunnitelmassa.

Miten sinä voisit edistää tai toteuttaa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tavoitteita? Minne sinä voisit viedä tietoa eteenpäin tasa-arvotyöstä?

Tavoitteet tarvitsevat onnistuakseen hyvää tiedottamista, ohjeistamista ja käytäntöön viemistä sekä henkilökunnalle että opiskelijoille. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden tulee olla läpileikkaavia kaikessa toiminnassa ja kaikilla on niistä vastuu. Tärkeää on myös tunnistaa nykyisiä käytänteitä ja parantaa valmiutta kehittää niitä.

Oletko sinä huomannut syrjintää Oamkissa tai onko joku opiskelija tullut kertomaan tällaisesta? Miten olet lähtenyt asiaa viemään eteenpäin?

Asioihin pitää puuttua ja vastuu on meillä jokaisella. Suunnitelmassa on esitelty yhteystahoja ja työryhmiä, joihin opiskelija voi esimerkiksi olla yhteydessä ja joissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita käsitellään. Asiat etenevät tapauskohtaisesti asian ja kyseisen työryhmän toimintatavan mukaan.

Tasa-arvoasioita tulee tarkastella eri työryhmissä vuosittain. Suunnitelma päivitetään kerran kolmessa vuodessa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman (fi+en) kokonaisuudessaan löydät Heimosta

  • Rehtorin päätöksistä 2016/77
  • Laatujärjestelmä-Prosessit-Koulutus-> Opetuksen ja opintojen järjestäminen ja Opintojen ohjaus- kohdasta ”Muut prosessiin liitetyt tiedostot”
  • Materiaalit-Opetus ja oppiminen-Opintojen ohjaus-> Opintojen ohjauksen dokumentit (täällä myös diaesitys suunnitelmasta)

sekä Oivan Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-sivulta.

Tasa-arvoista viikkoa toivottaa,

Anne Tuomi
koulutussuunnittelija

Osaamisen osoittamisella ammatilliseksi opettajaksi

Osaamisen osoittaminen on yksi tämän päivän puheenaihe ammatillisen koulutuksen uudistuksessa. Olen itse vanhaa koulukuntaa ja ennen osaamista ei huomioitu. Siksi olen innoissani tästä uudistuksesta. On hienoa, että ammatillinen koulutus muuttuu sellaiseen suuntaan, että osaamista...