Osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja

Osaamista on monenlaista, ja niin on sen kehittämisen ja osoittamisen tapojakin. Osaamisperusteisessa koulutuksessa mahdollistetaan osaamisen yksilöllinen kehittyminen ja osoittaminen henkilökohtaistetun opintopolun mukaisesti. Opintopolku määräytyy sen mukaan, millaista osaamista opiskelijalla on koulutukseen tullessaan. Opiskelijalla on vastuu ja vapaus suunnitella omien opintojensa toteutuminen, ja hän saa mahdollisuuden edetä oman aikataulunsa mukaisesti ja kehittää osaamistaan juuri itselleen sopivalla tavalla. Oppimista tapahtuu ja osaaminen kehittyy vain opiskelijan oman ajattelun ja tekojen myötä, joten opiskelijaa motivoivaan ja mielekkääseen osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa.

Koulutuksen järjestäjän on hyvä pohtia jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa erilaisia osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja, tarjoumaa, josta opiskelijat voivat valita itselleen sopivan vaihtoehdon tai esittää jotakin muuta tapaa kehittää osaamistaan. Kaikille voidaan tarjota kontaktiopetusta verkossa ja lähiopetuksena, luentoja sekä erilaisia harjoituksia. Osaamista voidaan kehittää opintojen aikana myös erilaisissa harjoittelupaikoissa, työpajoissa, työelämässä, haastattelemalla asiantuntijoita, itsenäisesti opiskellen jne.

Osaamisen kehittämisen vaihtoehtoja

Pelkästään osallistumalla osaaminen ei kuitenkaan kehity, vaan tarvitaan opiskelijan omaa aktiivisuutta. Työkokemus tai osallistuminen johonkin toimintaan eivät vielä kuvaa osaamista, vaan kokemusta. Kokemus vaatii rinnalleen lisäksi oman toiminnan reflektointia, jatkuvaa itsearviointia oman toiminnan kehittämiseksi ja uusien merkitysten antamista vanhoille ja uusille kokemuksille. Välttämätön lähtökohta osaamisen kehittymiselle on, että opiskelija itse tunnistaa osaamisensa ja osaamisvajeensa, jotta hän voi kehittyä. Tämän vuoksi opintojen alussa ja aikana tehtävällä itsearvioinnilla on merkittävä rooli yksilöllisen opintopolun toteutumisessa.Usein osaamisen kehittyminen edellyttää henkilökohtaisen reflektoinnin lisäksi myös ajatusten ja kokemusten yhteistä pohdintaa. Tämän vuoksi jatkuvaa, oikea-aikaista ohjausta tulee olla tarjolla opiskelijoille koko opiskeluprosessin ajan. Ohjauksen avulla opiskelija tulee tietoisemmaksi omasta osaamisestaan ja osaa yhä paremmin suunnitella hänelle itselleen parhaiten sopivia osaamisen kehittymistä tukevia toteutusmuotoja ja konteksteja.

Iiris Happo
AMOKin yliopettaja

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *