Arjessa osaava, hyvinvoiva ja vaikuttava korkeakoulu

Osallistuin lokakuun lopussa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) järjestämään seminaariin kolmannesta auditointimallista. Seminaarissa esiteltiin kehitteillä oleva auditointimalli ja eri sidosryhmien edustajat kommentoivat sitä. Työpajatyöskentelyssä me osallistujat saimme ideoida auditointimallia eteenpäin. Uusi auditointikierros alkaa vuonna 2018.

Jatkossa arvioidaan edelleen laatujärjestelmän toimivuutta ja sitä kuinka se tuottaa tietoa toiminnan kehittämiseksi, mutta tavoitteena on lisäksi rohkaista korkeakouluja muun muassa kansainvälisyyttä tukeviin toimintatapoihin ja avoimeen ilmapiiriin. Tavoitteena on, että auditoinneissa noin puolet olisi kansainvälisiä. Tämä olisi myös Oamkille luonteva tavoite seuraavalle kierrokselle, onhan kansainvälisyys voimakkaasti näkyvillä meidän strategiassamme.

Auditointikohteet on tässä vaiheessa määritelty seuraaviin kokonaisuuksiin:

1 Osaamista luova korkeakoulu

2 Vaikuttava korkeakoulu

3 Kehittävä ja hyvinvoiva korkeakoulu

4 Vapaavalintainen auditointikohde

Mitä nämä kokonaisuudet lopullisesti pitävät sisällään, selviää vuoden loppuun mennessä kun auditointimalli valmistuu.

Auditointimalliin on tulossa uutena asiana vertaisoppiminen. Toiveeni on, että vertaisoppiminen tai -arviointi voidaan sijoittaa järkevästi ja luontevasti osaksi korkeakoulujen normaalia kehittämistoimintaa eikä sitä tehtäisi erikseen auditointia varten. Tällöin työtä voidaan tehdä ajallisesti järkevästi, esimerkiksi kolme vuotta ennen ulkoista auditointia, jos vertaisoppiminen on siinä vaiheessa hyvä työkalu korkeakoulun omassa kehittämistyössä. Erilaisia projektejahan on ollut Oamkissakin viime vuosina, esimerkiksi koulutuksen kehittämisessä tai vaikkapa osana Heimon ja Oivan kehittämistyötä.

Suomalaisten korkeakoulujen laatutyöstä halutaan myös tuottaa tietoa lisäämällä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Auditointimallia pyritään kehittämään itsearviointiraportin tuottamisesta lähtien. Tavoitteena on verkossa toimiva auditointialusta, jonne korkeakoulut laativat sähköisesti oman raporttinsa ja jonne myös valmistuu aikanaan korkeakoulun auditointiraportti. Näin lopulliset raportit koostuisivat korkeakoulun itsearvioinnista ja sen perään tulevasta auditointiryhmän arviosta.

Itsearvioinnit olisivat siis jatkossa kokonaan julkisia. Malli lisäisi avoimuutta ja hyvien käytänteiden levittämistä, minkä lisäksi se tehostaisi ja nopeuttaisi työskentelyä, jolloin auditointivierailun jälkeen saisi myös tulokset nopeammin. Tavoitteena on, että erilaisia sähköisiä koosteita voisi tehdä raporteista helposti ja vertailla korkeakouluja keskenään nykyistä paremmin. Toivottavasti hyvä teknisesti toimiva alusta löytyy, jotta näihin tavoitteisiin päästään. Mielestäni avoimuuden lisääntyminen ylipäätänsä on hyvä asia ja tukisi meitä omissa kehittämistoimissamme.

Opetus- ja kulttuuriministeriön terveiset toi seminaariin Johanna Moisio. Hän totesi, että tällä hetkellä OKM ja Karvi eivät tee yhteistyötä, vaan kumpikin pyytävät erikseen raportointia korkeakouluilta. Tulevaisuudessa olisi hyvä pyrkiä siihen, että yhteistyötä tehdään niin, ettei korkeakouluja rasiteta monilla selvityksillä. Avoimuus kolmannen kierroksen auditointimallissa voisi antaa tällekin työlle hyvät lähtökohdat.

Seminaarin materiaaleihin ja auditointikohteiden tarkempaan kuvaukseen voit tutustua tässä vaiheessa tarkemmin Karvin sivuilla.

Sari Ahvenlampi, laatukoordinaattori

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *