Hurmosta perehdytykseen opinnäytetyö Huvivaltio PowerParkille

HURMOS-hanke tutkii huumoriosaamista suomalaisissa yrityksissä ja niiden liiketoiminnassa. HURMOS-hankkeen tavoitteena on löytää huumorityökaluja yrityksen käyttöön, niin sisäiseen kuin ulospäin suuntautuvaan toimintaan. Hurmosta perehdytykseen – opinnäytetyö on Oulun ammattikorkeakoulun Master-koulutuksen tutkimuksellinen kehittämistyö Huvivaltio PowerParkille.

Huvivaltio PowerParkissa on erinomaiset lähtökohdat yhteisölliseen innostukseen, luovuuteen ja innovatiivisuuteen, koska huvivaltio elää elämysten ja palvelujen kautta. Asiakkaan elämyksiä on tuottamassa miltei 400 hengen työntekijäjoukko, josta suuri osa on nuoria aikuisia, alle 25-vuotiaita ja josta lähes 90 henkilöä on alle 18-vuotiaita nuoria. Tätä nuorten ja nuorten aikuisten joukkoa kutsutaan z-sukupolveksi.

Hurmosta perehdytykseen opinnäytetyö Huvivaltio PowerParkille

Tutkimuksellisen kehittämistyön lähestymistapa

Tutkimuksellisessa kehittämistyössä lähestymistapana käytettiin palvelumuotoilua ja tapaustutkimusta. Palvelumuotoilussa kehitettiin asioita käyttäjäkeskeisesti, jolloin käyttäjinä olivat kesätyöntekijät ja toisaalta myös huvipuiston asiakkaat. Kun perehdytys kesätyöhön onnistuu hyvin, voivat kesätyöntekijät loistaa asiakaspalvelutehtävissä ja asiakas kokee ikimuistoisen huvipuistopäivän. Opinnäytetyössä palvelumuotoilun ideatyöpaja toimi tiedon keräämisen ja asioiden kehittämisen pohjana. Tapaustutkimus tuotti syvempää tietoa kesätyöntekijän työnhakuprosessista ja työhön perehdyttämisestä. Haastattelun avulla kerättiin kehittämisehdotuksia ja -ideoita työhakuprosessiin ja perehdyttämiseen.

Tutkimustehtävä ja käytetyt menetelmät

  1. Kuinka nuoria perehdytetään työhön? Nykytilanteen analysoinnin avulla ja nykyisten toimintatapojen kautta hahmotettiin nykyisiä toimintatapoja. Tarkastelun vertailukohteeksi otettiin myös huvipuisto Linnanmäki ja sen työhön rekrytointi ja perehdytys.
  2. Minkälaiset välineet ja menetelmät ovat sopivia nuoren työntekijän perehdytykseen? Perehdytykseen liittyvä kirjallisuus, ohjeistus, lainsäätämät vastuut ja ideatyöpaja PowerParkissa nostivat esiin ideoita z-sukupolvelle sopivista välineistä ja menetelmistä.
  3. Mikä nuoria motivoi työssä? Kirjallisuuden avulla, nuoren työntekijän motivaatiotekijöihin syventymällä ja kesätyöntekijöiden haastattelujen kautta saatiin ymmärrystä siitä, kuinka nuori suhtautuu työhön ja miten tätä tietoa voidaan hyödyntää perehdytyksessä.
  4. Kuinka nuoret voivat olla itse mukana perehdytyksen suunnittelussa ja toteutuksessa? Tutkimuskysymys jo itsessään otti kantaa siihen, että nuoret haluaisivat olla mukana omaan työhön liittyvissä päätöksissä. Tutkimuksellisessa kehittämistyössä löydettiin vapauden, avoimuuden, vuoropuhelun ja vaikutusmahdollisuuden merkityksellisyys työhön sitoutumisessa. Lisäksi ideatyöpajassa esiin nousseita ideoita ja ajatuksia voitiin osoittaa mahdollisiksi kehityskohteiksi PowerParkissa.

Opinnäytetyö toi esiin ideoita ja välineitä nuoren työntekijän perehdytykseen ja työn aloitukseen. Tutkimuksellisessa kehittämistehtävässä kerättiin tietoa nuorten johtamisesta ja perehdytyksestä sekä innostuksen ja huumorin vaikutuksesta niihin. Tutkimuksessa käytettiin ideointiin yhteiskehittämisen innovaatiotyöpajaa ja palvelumuotoilun menetelmiä. PowerParkin uusia kesätyöntekijöitä, kesäesimiehiä ja vakituista henkilöstöä sekä HURMOS-hankkeen opettajia ja opiskelijoita oli yhdessä pohtimassa ideoita ja välineitä nuoren työntekijän innostavaan perehdytykseen.

Ideoi, kokeile ja opi palvelumuotoilun kautta

Palvelumuotoilu on ihmislähtöinen tapa kehittää palveluja ja palveluliiketoimintaa. Palvelumuotoilu perustuu käyttäjälähtöiseen palvelujen kehittämiseen. Sen lähtökohtana on ymmärrys palvelujen käyttäjistä, heidän toimintamalleista, motivaatiotekijöistä, tarpeista, toiveista ja arvoista, tunteita unohtamatta.

Palvelumuotoilu, kokeileva kehittäminen ja yhdessä ideoiminen avasivat aistit uusille ajatuksille ja ideoille. Ideatyöpajassa virittäydyttiin avoimeen tunnelmaan tunnelmakorteilla. Korttien avulla esittäydyttiin ja päästiin luovan ajattelun tunnelmaan.

Hurmosta perehdytykseen opinnäytetyö Huvivaltio PowerParkille

Ideatyöpajassa, huvipuiston asiakkaan ja kesätyöntekijän asemaan asettumalla nähtiin, kenelle palvelua suunnitellaan ja mitkä asiat asiakas ja kesätyöntekijä kokevat tärkeiksi. Unelmapuuhun ripustettiin ideoita sekä innostavasta kesätyöpäivästä että täydellisestä huvipuistopäivästä. Kun keskusteluissa, learning cafén pöytien äärellä, pohdittiin erilaisia, uusia tai parannettuja ideoita kesätyöntekijän perehdytykseen, kerättiin samalla talteen ideoiden vahvuuksia ja haasteita. Näistä perehdyttämisen ideoista riittää edelleen kehitettävää PowerParkissa, missä niitä voidaan kehittää ja toteuttaa oman työyhteisön voimin.

Miten muut sen tekevät?

Otettiin oppia benchmarking menetelmän avulla ja tutustuttiin perehdytykseen Linnanmäen huvipuistossa. Jo internetsivujen kautta löytyi runsaasti tietoa työpaikoista, työnhakemisesta ja perehdytyksestä Linnanmäellä. Myös PowerParkin kesätyöntekijöiden haastatteluissa kerättiin palautetta samoihin asioihin liittyen.

Loistavaa asiakaselämystä tavoitellessa voi joskus unohtua ihan perusasiat. Tekesin teemaklinikalla Tuija Seipell muistutti tärkeistä asioista, joista mukaani lähtikin muutama ohje parempaan asiakastyöhön:

1) Hymyile, 2) ole vieraanvarainen, 3) muista innostua ja innostaa muita positiiviseen sekä kannustavaan työskentelyyn työyhteisössä.

Motivoiva ja innostava työ, leikittelevä huumori ja työilmapiiri ovat hyvän työyhteisön rakennuspalikoita. Sellaisessa työyhteisössä on kiva innostua yhdessä, kehittää uusia toimintatapoja ja uutta liiketoimintaa ja toteuttaa niitä yhteisvoimin.

Hurmosta perehdytykseen opinnäytetyö Huvivaltio PowerParkille

Iloa ja innostusta perehdytykseen

Tarvitaanko iloa ja innostusta perehdytykseen? ­ ­– No aivan varmasti. Parhaat asiantuntijat tähän löytyvätkin työyhteisön sisältä. Kokeilemalla ja oppimalla kokeiluista löydetään tapoja, jotka sopivat parhaiten perehdytettävään työtehtävään. Vuoropuhelun, keskustelun ja kuuntelemisen kautta syntyy innostava työyhteisö, johon halutaan kuulua. Työilmapiirillä, työntekijöiden keskinäisellä luottamuksella ja omalla työtiimillä on vahva vaikutus siihen, millaiseksi asiakaskokemus muodostuu ja siten myös yrityksen liiketoiminta muotoutuu.  Ollaanko töissä huvin vuoksi? – Totta kai, varsinkin Huvivaltiossa.

Leena Korvenpää (Oulun Ammattikorkeakoulu Master-opiskelija)

Opinnäytetyö: HURMOSTA PEREHDYTYKSEEN, Iloa ja innostusta nuoren työntekijän perehdytykseen PowerParkissa (2016

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *