Opetusvideon tekeminen kehittää opettajan osaamista

Amokin opettajat ovat toteuttaneet viime vuosina lukuisia opettajankoulutukseen soveltuvia lyhytvideoita ja pitempiä opetuselokuvia. Taito käsikirjoittaa omia opetusvideoita on astetta syvempi osaaminen kuin valmiin opetustilanteeseen sopivan videon valitseminen. Kuka tahansa opettaja voi kehittää ammatillista ja pedagogista osaamistaan osallistumalla opetusvideoiden ideointiin ja toteuttamiseen.

Aloitettuani omien opetusvideoiden käsikirjoittamisen, huomasin, miten vaativasta ja laajasta tehtävästä on kyse. Havaitsin tarvitsevani mediaosaamista, tietoa dramaturgiasta, viestintään liittyvää osaamista, ja monenlaista videon tekniseen toteutuksessa liittyvää perustietoa. Koska työni liittyy opettajankoulutukseen, henkilökohtainen kehitettävä osaaminen on ollut pääsääntöisesti pedagogisen lisäarvon tuominen videoaineistolle. Toisin sanoen, mitä tahansa videota voi käyttää opetuksessa, mutta opetuskäyttöön suunniteltuun videoon on osattava käsikirjoittaa pedagoginen ulottuvuus ”sisään”.

Ennen opetusvideon käsikirjoittamista perehdyn aina laajaan aineistoon ja teen siitä jonkinlaisen ydinainesanalyysin. Monesti samasta aineistosta syntyy useita erilaisia videoita eri tarkoituksiin. Sisältöaineksen jäsentelyn yhteydessä mietin videon rakennetta, viestintää, ja tietenkin kontekstia, mihin asiani sijoitan. Käsikirjoittamisen aikana pohdin siis opetettavaa asiaa ja käyttämäni menetelmiä – ihan kuten teen oppitunnin suunnittelussakin.

Perehtyminen opetusvideon taustalla olevaan aineistoon saa minua pohtimaan myös tämän hetken osaamistani. Kun haen tietoa käsikirjoitusta varten, havahdun monesti uuteen tutkimustietoon, tai innovaatioihin ja uusiin käytänteisiin. Osaamiseni opetettavassa asiassa laajenee niin sisältöjen kuin menetelmien osalta.

Taustatyöltään suurin projektini on ollut opetuselokuva Vaellus ammattipedagogiikan ytimeen.

Käsikirjoituksen pohjaksi luin kymmeniä kirjoja ja lukuisia verkkomateriaaleja. Samalla huomasin, miten vähän tietämystä minulla on aiheesta. Laajan aineiston tuoma epävarmuus osaamisestani siirtyi tarinan juonena opetuselokuvaan. Opetuselokuvan päähenkilöksi käsikirjoitin ammatillisen opettajan, joka ottaa selvää ammattipedagogiikasta, ihan kuten itse tein ennen opetuselokuvan käsikirjoittamista.

Videon suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuminen kehittää myös opiskelijoiden osaamista. Hyvänä esimerkkinä haluaisin tuoda oppilaitoksen turvallisuuteen liittyvien opetusvideoiden käsikirjoittamisen https://www.youtube.com/playlist?list=PLc3cU2bgOu7ZYWBGhdzj0_OepM8TGrKtc. Opiskelijat käsikirjoittivat videot turvallisuusalaan liittyvän substanssin osalta yhdessä oman ammattialan opettajan kanssa. Projektiin liittyi useiden eri opettajien oppimis- ja ohjauskokemuksia, jotka olivat mahdollisia kiitos toiminnan keskiössä olevalle ilmiölle – opetusvideolle.

Opettajaopiskelijat ovat tehneet osaamistaan näkyväksi videoimalla opetusharjoittelua tai muita osaamisen osoittamisia. Tämä voidaan rinnastaa oman osaamisen kehittämiseen videota tekemällä erityisesti silloin, kun videot ovat ennalta käsikirjoitettu ja videoihin on sisällytetty omaa pohdintaa.

Tässä kirjoituksessa kerroin omakohtaisesta kokemuksesta, miten opetusvideoiden tekeminen kehittää opettajan pedagogista ja substanssiosaamista. Lisäksi videoiden tekeminen on mielekäs vaihtoehto muun oppimateriaalin tuottamiselle. Antoisia videoprojekteja teille kaikille!

AMOKin yliopettaja
Tiiu Tenno

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *