RehaSim- simulaatioympäristöt tarjoavat monipuolisen oppimis-, tuotetestaus- ja kehittämisympäristön yrityksille ja yhteisöille

Mahdollistava Koti, RehaSim, on kodinomainen, esteetön ja turvallinen oppimisympäristö, joka muuntuu erilaisiin käyttötarkoituksiin. Mahdollistava koti on toiminut opiskelijoiden oppimisympäristönä vuodesta 2008. Kodin suunnittelussa ja toteutuksessa alkuvaiheessa korostui esteetön rakentaminen ja ympäristöratkaisut sekä kodinomaisuus; teknisistä ratkaisuista huolimatta Mahdollistavassa Kodissa on haluttu korostaa kodinomaisuutta. (Desing for all)

Nykyisin Mahdollistavassa Kodissa on esillä myös nykyteknologiaa hyödyntäviä ja muuntuvia asumisen esimerkkiratkaisuja, joiden avulla jokainen voi osallistua arjen toimintoihin toimintakykynsä mukaisesti. Oppimisympäristön taustalla on lähestymistapa yhteistoiminnallisesta oppimisesta. Opiskelijat voivat aidossa ympäristössä perehtyä välineisiin ja ratkaisuihin sekä pääsevät toimimaan ja harjoittelemaan välineiden käyttöä ja arjen toimintoja. Oppimisympäristöä ja oppimismahdollisuuksia opiskelijat kuvaavat mm. seuraavasti

”Kokeileminen antaa paitsi tietoa apuvälineen käytöstä ja mahdollistaa siten tiedon jakamiseen asiakkaalle, mutta voi se auttaa ymmärtämään myös asiakkaan käyttökokemusta paremmin.”

”Koen erityisen tärkeäksi, että mahdollistavassa kodissa pääsee itse kokeilemaan erilaisia arjen apuvälineitä ja ympäristön muutosratkaisuja. Omakohtainen kokemus tuotteen käytöstä taasen tuo arvokasta tietoa ja osaamista, jota asiakaslähtöisessä työssämme tarvitsemme.”

Opiskelijat kokevat Mahdollistavan kodin tärkeäksi ja motivoivaksi ympäristöksi. Siellä he voivat harjoitella toimintoja oikeanlaisessa ympäristössä. Mahdollistavassa kodissa harjoitellaan simuloitujen tai aitojen asiakastilanteiden kautta käytännön työssä tarvittavia taitoja. Oppimistilanteissa harjoitellaan asiakkaan toimintakyvyn, apuvälinetarpeen ja toimintaympäristön arvioimista sekä toteutetaan erilaisia interventioita. Oppimistilanteissa voidaan arvioida ja kehittää moniammatillisia yhteistyötaitoja, asiakaslähtöistä työskentelyä, ammatillista käyttäytymistä, eettisyyttä, vuorovaikutustaitoja, terapeuttista päättelyä ja itsensä johtamista.

Oulu SoteLabs- hankkeessa yhtenä tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon sektoreihin keskittyvä innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääketieteellisen teknologian tuotteiden ja palveluiden käyttäjälähtöisen kehittämisen.

Hankkeen myötä yhdeksi yhteistyökumppaniksi Mahdollistavan Kodin osalta on tullut Code-Q: jonka kanssa yhteistyö alkoi keväällä 2016. Yhteistyön aikana yrityksen edustaja on vieraillut Oamkissa kertoen opiskelijoille apuvälinekehityksestä ja hyvinvointiteknologiasta alana tuotekehittäjän sekä yrityksen näkökulmasta.

”Uskomme, että kun nämä opiskelijat pääsevät työelämään, apuvälineiden tarvitsijat saavat heille sopivia apuvälineitä ja ratkaisuja helpommin testattavaksi”.

Yrityksestä kerrotaan, että opiskelijoiden palautetta ja ideoita tuotteesta voidaan hyödyntää tuotekehityksessä. Yritys toivoo erityisesti palautetta opiskelijoilta osana käyttäjäkokemuksia.

Opiskelijapalautteen ja uusien ideoiden myötä yritykset hyötyvät opiskelijoiden verkostoista. ”Tulevina uusina ammattialisina heidän kauttaan tieto ja tietoisuus erilaisista ratkaisuista jalkautuu alalle” kerrotaan SeniorTekistä.

Mahdollistava Kodissa, RehaSimissä, mahdollistuu yritysyhteistyön kautta monialaisuus ja oppimisympäristönä moniammatillinen oppiminen. Mahdollistavaa Kotia kehitetään edelleen oppimis- ja tuotekehitysympäristönä yritysyhteistyötä lisäämällä. Tulevaisuudessa teknologiaa hyödynnetään entistä enemmän niin opiskelussa kuin kotiympäristöissä mm. etäteknologiaa käyttämällä.

Rentouttavaa ja mukavaa kesää kaikille.

Eliisa Niilekselä ja Marika Tuiskunen

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *