Oamkin onnistujat kiertueella

Oamkin kampuksille jalkautunut kiertue sloganilla Kehitetään yhdessä sai sekä opiskelijoita että henkilökuntaa pysähtymään ja miettimään Oamkin toiminnan kehittämistä. Kiertueen toiminnallisena osana oli sekä opiskelijoille että henkilöstölle suunnattu sähköinen kysely.

Kiertue kyselyineen lähti liikkeelle Kontinkankaan kampukselta tiistaina 10.10.

Keskiviikkona 11.10. kiertueelle laaditun kyselyn vastaajina olivat Teuvo Pakkalan kadun kampuksen oamkilaiset.

Torstaina 12.10. oikeiden vastausten metsästäjinä olivat Kotkantien kampuksen opiskelijat ja henkilökunta.

Onnistuneesti vähintään kuuteen monivalintakysymykseen oikein vastanneet saivat mukaansa Onnistujan leivän. Kolmipäiväisen kiertueen aikana Onnistujan leivän mukaan saaneita oli noin 400.

Opiskelijat saivat ensimmäisenä miettiä vastausta kysymykseen ”Miten voin vaikuttaa Oamkin toimintaan”. Oikean: Antamalla palautetta opintojaksoista Oivassa ja vastaamalla keväisin opiskelijakyselyyn vaihtoehdon lisäksi tarjolla olivat purnaaminen, punainen laatikko ja essee.

 Toisen kysymyksen Opiskelijan ääni kuuluu myös… vaihtoehdoista löytyivät mm. lauluhetket ja kampuksen kahvilat. Oikea vastaus Oamkin työryhmissä, tutkinto-ohjelmatiimeissä ja Oamkin hallituksessa antaa hyvän ja kattavan kuvan siitä, miten laajat vaikutusmahdollisuudet opiskelijoilla on.

Kinkkisimmiksi kysymyksiksi, ainakin Teuvo Pakkalan kadun kampuksella opiskelijoiden keskuudessa, nousvat kysymykset tulevan auditoinnin ajankohdasta ja onnistumisen motosta. Vain muutama opiskelija tiesi, että Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) nimeämä auditointiryhmä vierailee Oamkissa marraskuussa 2017 ja onnistumisen mottona on Parasta laatua yhdessä.

Opiskelijoilla tuntui olevan hyvin tiedossa se, että Joukon viikolla Rehtori, vararehtori, hallintojohtaja ja viestintäjohtaja kiertävät kampuksilla ja tutustuvat opiskelijoiden arkeen. He osallistuvat luennoille ja lounastavat opiskelijoiden kanssa. Hyvin myös tiedettiin se, että Oamkin opiskelijaintran nimi on Oiva ja kampuksia Oamkilla Oulussa on kolme.

Henkilökunta pääsi pohtimaan mm. Mitkä ovat onnistumisen osatekijät, joita Oamkissa sovelletaan ja Miten voit nostaa esiin sinulle tärkeitä asioita ja kehittää työtäsi? sekä Pedagogisen kehittämisen linjauksissa vuosille 2017–2020 määritellään kehittämisen suuntia. Mikä ei kuulu joukkoon?

Vastausvaihtoehdoista onnistumisen osatekijöistä löytyivät oikean Suunnittele, toteuta, arvioi ja kehitä vaihtoehdon lisäksi mm. miettimisestä arviointiin ja aloittamisesta lopettamiseen. Tärkeiden asioiden esille tuomiseen kanavana henkilöstöllä on Oman työyhteisöni keskusteluissa: työryhmissä tai yhteisen kahvipöydän äärellä. Toki vaihtoehdoissa mukana ollut ”yhteiset keppijumppatuokiot kampuksen käytävillä” voisivat olla mukava lisä työpäivään, mutta toiminnan kehittämisen kannalta tokkopa sillä olisi niin suurta vaikutusta kuin organisoimalla erilaisia pop up -tilaisuuksia esimerkiksi Linnanmaan yhteiskampuksen suunnittelusta ja avoimien ovien päivän ohjelmasta.

Vaikka sosiaalinen media hyödyntäminen nyky-yhteiskunnassa onkin tärkeää, se ei kuitenkaan ole Oamkin pedagogisen kehittämisen linjaus vuosille 2017-2020 kuten Keskusteleva kehittäminen ja ajantasaisen opetusosaamisen turvaaminen, Tiimiopettajuus ja tiimiopiskelu sekä Älykäs oppiminen.

Henkilöstön mielipiteitä toiminnan kehittämiseksi selvitetään säännöllisesti erilaisten kyselyiden avulla. ja kysymyksenä esitettiinkin: Mitä nämä kyselyt ovat? Juuri parhaillaan auki oleva Vaarat-kysely ja muutama viikko sitten toteutettu Vire-kysely antoivat hyvän pohjan löytää vastausvaihtoehdoista oikean: Henkilöstö-, turvallisuus- ja työterveyskyselyt.

Henkilöstö sai miettiä myös opiskelijoiden ja sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksia toiminnan kehittämisessä. Kysymysasetteluna oli: Opiskelijoiden kannattaa vastata vuorovuosin Oamkin palveluihin ja koulutukseen kohdistuvaan opiskelijakyselyyn, koska… Vastausvaihtoehtoina olivat oikean vastauksen: Tulosten perusteella päätetään kehittämiskohteet tutkinto-ohjelmissa ja palveluyksiköissä lisäksi myös vaihtoehdot opintopisteistä, haalarimerkeistä ja kutsusta vararehtorin huvijahdille. Sidosryhmien palautteen keräämiseen toiminnan ja koulutuksen kehittämiseksi kysyttiin Mikä osa-alue ei kuulu Oamkin sidosryhmäpalautejärjestelmään? Tottahan on, että koulutuksesta ja hanketoiminnasta kerätään palautetta, sidosryhmille suunnataan kyselyjä ja sidosryhmille suunnataan tilaisuuksia ja tapahtumia, mutta minkäänlaisia toimenpide-ehdotuksia emme sidosryhmille suuntaa.

Jo kohta vuoden käytössämme ollut uusi Heimo on toivottavasti jo henkilöstölle tullut niin tutuksi, että oikea vastaus kysymyspatteriston viimeiseen, Oamkin laatujärjestelmään liittyvät asiat löytyvät Heimosta kohdasta –kysymykseen vastaukseen osattiin ruksata kohta: Näin toimimme.

Varmaankin ihana leivän tuoksu sai sekä opiskelijat että henkilöstön pysähtymään ja vastaamaan kyselyyn. Taisi se tuoksu myös osittain auttaa opiskelijoita vastaamaan oikein viimeiseen kysymykseen ”Jos onnistut tässä visassa, voit saada mukaasi:”, sillä kaikki vastanneet, vastasivat he heti ensimmäisellä kerralla vähintään kuuteen oikein tai tekemällä kyselyn uudelleen, lähtivät tuoreen Onnistujan leivän kanssa kehittämään Oamkia yhdessä.

Toivottavasti kyselyyn vastaaminen avasi sekä opiskelijoiden että henkilöstön silmät huomaamaan, että laatu ei toiminnan ulkopuolella oleva möykky, vaan se on juuri sitä työtä, mitä me kaikki oamkilaiset teemme joka päivä.

Inkeri Hedemäki
Liiketalouden osaston laatukoordinaattori

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *