Oamk on merkittävä alueellinen työ- ja elinkeinoelämän kumppani ja uudistaja

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) on merkittävä vaikuttaja pohjoisessa. Teemme tiivistä yhteistyötä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja koulutamme asiantuntijoita alueen tarpeisiin. Meiltä valmistuu vuosittain noin 1 400 asiantuntijaa, joista lähes 80 % jää Oulun seudulle töihin. Olemme myös Pohjoisen-Suomen vetovoimaisin korkeakoulu. Yritysten ja organisaatioiden kanssa tekemämme yhteistyön suuruutta kuvaa seuraava. Laskimme, että viime vuonna noin 7 900 tutkinto-opiskelijaamme sai yhteensä liki 58 300 opintopistettä työelämään tehdyistä opinnoista kuten harjoittelusta, työelämäprojekteista ja opinnäytetöistä. Yksi opintopiste vastaa 27 tuntia. Se tarkoittaa, että alueemme yrityksillä oli käytettävänä Oamkin resursseja 762 henkilötyövuotta. Melkoinen määrä!

Tiivis yhteistyö työelämän kanssa ei todellakaan ole mitään tyhjää sanahelinää. Olemme ketteriä ja joustavia sekä tarjoamme ratkaisuja muuttuvan työelämän tarpeisiin. Loistavasta työelämäyhteistyöstä on hyvä esimerkki tietotekniikan koulutusohjelmamme. Opiskelijat opiskelevat alaa noin 2,5 vuotta, jonka jälkeen he suorittavat vähintään 30 opintopistettä yritykselle tehden yrityksen tarjoamia projekteja. Lisäksi opiskelija voi tehdä harjoittelun ja opinnäytetyön yrityksessä. Kaikkiaan neljän vuoden opinnoista 1,5 vuotta voi kulua oikean työelämän mukaisissa kehittämistehtävissä, samalla opiskellen. Yhteistyöprojekteja on tarjonnut reilut sata yritystä. Teemme myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa monipuolista yhteistyötä yritysten, kolmannen sektorin, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä julkisen sektorin kanssa. Tänä vuonna meillä on eri hankkeissa kaikkiaan noin 450 työelämäkumppania, joista suurin osa on yrityksiä.

Teetimme Taloustutkimuksella selvityksen sidosryhmiemme tyytyväisyydestä yhteistyöhön Oamkin kanssa. Tutkimuksen mukaan Oamkin kaksi selkeää vahvuutta ovat molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyö sekä osaavien työntekijöiden rekrytoiminen ammattikorkeakoulusta. Sidosryhmät kokivat myös, että esimerkiksi uusien, konkreettisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen ovat nopeutuneet yhteistyön ansiosta. Lisäksi sidosryhmien halukkuus suositella yhteistyötä Oamkin kanssa oli erinomainen.

Meidän näkökulmastamme yhteistyö vahvistaa työelämäläheistä osaamistamme, niin organisaationa kuin erityisesti opiskelijoidemme ja henkilökuntamme osalta. Tehtävämme on koulutuksen lisäksi kehittää ja uudistaa työ- ja elinkeinoelämää sekä vahvistaa alueen elinvoimaisuutta. Yhteistyökumppanit voivat myös vaikuttaa valmistuvien opiskelijoiden osaamisprofiiliin ja projektitöiden, harjoitteluiden ja opinnäytetöiden kautta saada juuri tarpeisiinsa vastaavia työntekijöitä. Kasvuyrittäjyyskeskus Business Kitchenissä tarjoamme asiantuntijamme, opiskelijamme ja verkostomme yritysten avuksi. Opiskelijamme pääsevät tekemään oikeita toimeksiantoja ja oppimaan asioita käytännön kautta.

Myös kulttuurialan opiskelijamme ovat näkyvä ja kuuluva osa alueemme kulttuuritarjontaa. Viimeisin yhteistyöproduktio oli kiitosta saanut Aabrahmin pidot –ooppera, jossa miltei kaikki esiintyjät olivat joko nykyisiä tai entisiä oamkilaisia. Vuoden 2017 sidosryhmämme Oulun kaupunginteatterin kanssa meillä on meneillään jatkuvasti erilaisia produktioita.

Kehitämme koko ajan uusia tapoja oppia. Siitä hyvänä esimerkkinä on OamkLABs, jossa monialaiset ja kansainväliset opiskelijatiimit kehittävät uusia konsepteja, tuotteita, palveluita sekä uutta liiketoimintaa. OamkLABs on saanut useita palkintoja myös ulkomailla.

Tulevasta yhteiskampuksesta huolimatta yliopiston ja amkin yhteinen konserni ei Oulussa uskoakseni ole todennäköinen. Keskustelu yliopiston mahdollisesta amkin omistajuudesta saattaa täälläkin nousta esille. Kun sekä amk- ja yo-lait että -rahoitusjärjestelmät näyttävät säilyvän erillisinä, on operatiivisen johdon kannalta oleellista, että mahdollisessa omistajuuskeskustelussa ensisijaisesti turvataan korkeatasoisen amk-toiminnan edellytykset. Linnanmaan korkeakoulukampus tulee olemaan Oululle vahva vetovoimatekijä. Me tulemme osaltamme pitämään siitä huolen.

Vierailin hiljattain Kiinassa ja kiinalaiset olivat erittäin kiinnostuneita Oamkin työelämäläheisestä toimintamallista, jolla autetaan aluetta elinkeinoelämän murrosvaiheissa. Samoin kiinalaisia kiinnosti kovasti, miten opettajia tällaiseen toimintamalliin koulutetaan ja miten tällaista oppilaitosta johdetaan.

Aloitamme pian varainkeruukampanjan, sillä valtioneuvosto on myöntänyt ammattikorkeakouluille varainkeruuluvan. Tarvitsemme tukijoita ja yhteistyökumppaneita voidaksemme lunastaa lupauksemme tuottaa hyvinvointia pohjoiseen Suomeen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *