Työturvallisuuskasvatus tärkeä osa rakentamistekniikan opetusta

Rakennusteollisuus on tehokkailla toimillaan pystynyt alentamaan tapaturmatiheyttä merkittävästi, mutta rakennusalan työturvallisuudessa on edelleen paljon parannettavaa. Työturvallisuuden parantaminen ei ole pelkästään teknisten apuvälineiden kehittämistä tai ohjeiden ja määräysten lisäämistä vaan pohjimmiltaan asenne- ja koulutuskysymys.

Oppilaitoksilla on merkittävä vaikutusmahdollisuus tulevaisuuden ammattilaisten työturvallisuusosaamiseen ja toimintatapoihin. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) rakentamistekniikan osastolla on otettu työelämän mukaiset turvallisuusprosessit käyttöön jokapäiväisenä, luonnollisena osana opetusta.

Esimerkillä ja asenteella työturvallisuutta edistämään

Työturvallisuuskasvatus aloitetaan intensiiviviikolla, jolloin kaikille uusille opiskelijoille järjestetään työturvallisuuskorttikoulutus. Korttikoulutuksessa opitaan virallisia toimintamalleja, työntekijän ja työnantajan vastuita ja lainsäädännön perusteita.

Lisäksi opintojen alussa järjestetään osaston oma työturvallisuuskoulutus, joka toimii yleisperehdytyksenä opiskeluaikaisille laboratorio- ja maastoharjoituksille, työmaavierailuille ja rakennuskohteissa tehtäville projektitöihin liittyville tehtäville. Opiskelijoille esitellään tulevat tehtävät, niiden riskit, suojavarusteet, käyttäytymisohjeet sekä kokoontumispaikat.

Alun ohjeistuksen jälkeen opiskelijat kiertävät tutustumassa rakennuslaboratorion tiloihin, toimintaan ja turvallisuusjärjestelyihin yleispiirteissään. Myös työmaavierailujen osalta käydään läpi valmistautumisprosessit, suojavarusteiden säilytyspaikat, kokoontumispaikat ja arvioidaan eri tyyppisten vierailukohteiden riskejä. Yleisperehdytyksestä opiskelijoille järjestetään tentti, jonka hyväksytty suorittaminen on edellytys laboratorioharjoituksiin ja työmaavierailuille osallistumiselle.

Myöhemmin aina uusia harjoituksia aloitettaessa opiskelijoille annetaan tehtäväkohtainen perehdytys, jossa kerrataan aiemmat yleiset ohjeet, käydään läpi riskianalyysit ja suojavarusteluettelot. Samalla opastetaan tarvittavien työkalujen ja mittalaitteiden käyttö, poistumistiet sekä ensiapu- ja sammutuskalusteiden sijainti.

Rakentamistekniikan osaston opetusohjelmaan kuuluu lisäksi varsinaisia työturvallisuuteen, työturvallisuusjohtamiseen ja vastuukysymyksiin liittyviä opintojaksoja.

Kuvat 1 ja 2. Opiskelijoilla on laboratorioharjoituksissa työelämän vaatimusten mukaiset turvavarusteet (kuva: Markku Seppänen)

Turvallisuuskasvatuksessa on mukana koko osaston henkilökunta, jonka ohjelmaan kuuluvat turvakorttikoulutus, osaston oma työturvallisuusperehdytys sekä vierailut Pohjois-Suomen turvapuistossa.
Opettajien vastuulla on kertoa ennen laboratorioharjoituksia tai työmaavierailua tarkemmin aiheesta, käydä läpi kohteen erityisriskit ja sopia tarkat kokoontumisajat ja -paikat. Ammattiaineiden opettajat vahvistavat vuosittain laboratorioharjoitusten sisällön ja laativat laboratoriohenkilöstön kanssa yhdessä kirjallisen riskianalyysin ja suojavarusteluettelon harjoituksiin.

Läpi opintojen jatkuva kasvatus tuottaa tulosta

Yleisperehdytyksen ja tehtäväkohtaisen perehdytyksen järjestäminen on työelämän normaali käytäntö. Kun menettely toistuu opiskeluaikana useita kertoja joka vuosi, siitä muodostuu tuttu toimintamalli. Opiskelijat osaavat myös vaatia tulevissa työpaikoissaan riittävää perehdytystä, suojavarusteita ja oikeaa asennetta.

Oamkista valmistuvat insinöörit, rakennusmestarit ja rakennusarkkitehdit tulevat toimimaan sellaisissa vastuullisissa työtehtävissä, joissa he voivat omalla asenteellaan ja esimerkillään edistää työturvallisuutta rakennusalalla. Tavoitteenamme on edelleen rakennusalan 0-tapaturmaa.

Jyrki Röpelinen
koulutus- ja tki-johtaja

Julkaisun pysyvä osoite:
http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901212641

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *