Media-alan yhteistyötä Tampereella

Kirjoittajat:
Maija Joensuu, erikoissuunnittelija, TAMK, Ammattipedagoginen TKI
Ari Koivumäki, yliopettaja, TAMK, Taide, musiikki ja media

Media-alan yhteistyötä Tampereella

 Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto ovat toteuttaneet eri muotoista yhteistyötä media-alan koulutuksessa useiden vuosien ajan mm. yhteisten dokumenttikurssien, audiovisuaalisen kerronnan teoria ja dramaturgia –kurssien sekä kuunnelman käsikirjoittamisen opintojen toteutuksessa. Lisäksi korkeakoulut ovat toteuttaneet yhteisiä elokuvaprojekteja ja tutkimushankkeita.

Mediatuotannon yliopettaja Ari Koivumäki kuvailee yhteistyötä monipuoliseksi ja pitkäjänteiseksi. Esimerkiksi dokumenttikursseilla opiskelijat pääsevät tekemään moniammatillista yhteistyötä työelämälähtöisesti.

– Tampereen yliopiston radio- ja tv-opetuksen sekä TAMKin kanssa on järjestetty yhteistä dokumenttikurssia jo vuosituhannen vaihteesta saakka.  Kurssilla tutustutaan aluksi dokumentaariseen ilmaisuun sekä henkilödokumentin tekemisen työtapojen eroihin ja yhtäläisyyksiin radiossa ja televisiossa. Sen jälkeen opiskelijat tekevät ryhmätöinä lyhyitä henkilödokumentteja. Kurssin aikana analysoidaan ja reflektoidaan tehtyjä journalistisia ratkaisuja, Ari Koivumäki kertoo.

TAMKin ja TaYn yhteistyönä käynnistyneen tutkivan teatterityön keskuksen (T7) 10 -vuotisjuhlat joulukuussa 2017 Teatteri Montun aulassa. Kuva Ari Koivumäki

– Opetuksen kannalta on hienoa saada aikaan keskustelua eri näkökulmista opiskelijoiden kesken. Toimittaja-opiskelijat ovat usein hieman pidemmälle opinnoissaan ehtineitä ja hallitsevat paremmin kysymyksiä dokumenttien sisällöstä, kun taas mediaopiskelijoiden osaaminen näkyy ilmaisuun ja tekniseen toteuttamiseen liittyen, Koivumäki jatkaa.

Pohdittaessa yhteistyön onnistumisen edellytyksiä mainitsee Koivumäki yhdeksi keskeiseksi tekijäksi sen, että yhteisten opintojen tavoitteet vastaavat molempien korkeakoulujen tutkintojen (esim. toimittajakoulutuksen ja medianomikoulutuksen) tarpeita sekä mahdollisuuden opintojen yksilöllistämiseen. Opiskelun henkilökohtaistaminen ja yksilöllistäminen sekä autenttiset toimintaympäristöt lisäävät opiskelijoiden motivaatiota ja yhteiset projektit tukevat opiskelijoiden vertaisoppimista. Henkilödokumentin tekeminen on Koivumäen mukaan erinomainen aihe opetukselle ja korkeakoulujen väliselle yhteistyölle.

– Henkilödokumentin tekeminen tarjoaa mahdollisuuden – ja hyvän syyn – lähestyä ja kuunnella toista ihmistä ja hänen kokemuksiaan. Vaikeitakin aiheita voidaan käsitellä. Radiodokumentti keskittää kuuntelijan täydentämään tarinoita omilla mielikuvillaan. Tekijät eli opiskelijat voivat osoittaa taitojaan monin eri tavoin: aloittelija voi paikata osaamistaan hyvällä taustatyöllä ja huolellisella valmistautumisella haastatteluun, kun taas pidemmälle ehtineet voivat rikastuttaa kerrontaa vaikkapa itse säveltämällään musiikilla ja äänitehosteilla. Riman voi kohottaa taivaisiin saakka. Tällä on merkittävä vaikutus motivaatioon – harva malttaa jättää työtään kesken ja vertaisoppimista tapahtuu jatkuvasti. Lopputuloksia voidaan jakaa sosiaalisen median alustoilla. Parhaat työt pääsevät myös valtakunnallisille kanaville, josta hyvänä esimerkkinä on Tampereen Yliopiston nettitelevisiossa edelleen katsottavissa oleva Jaro Asikaisen ja Veera Tegelbergin toteuttama dokumentti Oma poika, Koivumäki kuvailee.

Kuva Mediapoliksesta, jossa toteutettiin TAMKin ja Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksen kanssa Nordic Common Studies –opintojakso ”Voice-Over for Animation”. Kuvassa äänittäjänä Sebastian Pidone ja opettajana näyttelijä Petra Karjalainen. Kuva Ari Koivumäki

 

Yhteistyönä järjestettyä opetusta ja ristiinopiskelua tehdään TAMKin ja Tampereen yliopiston välillä myös teatterityön ja musiikin koulutuksessa.

– Yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman (Nätyn) opiskelijoita on osallistunut TAMKissa laulun mestarikurssille sekä musiikinteorian ja vapaan säestyksen kurssille. Yliopistolta on puolestaan toteutettu TAMKin musiikkiteatteriopiskelijoille musiikillinen ilmaisutyöpaja ja tänä lukuvuonna TAMKin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yliopiston dramaturgian opintojaksolle.

Ristiinopiskelua on siis tehty jo pidemmän aikaa, mutta Tampere3 –kehitystyö tuo mukanaan myös uusia avauksia korkeakoulujen väliselle yhteistyölle.

– Yhteistyön tavoitteena on pelialan opintojen T3-osaamiskeskittymän muodostaminen: TAMKilla (Media and Arts sekä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma) on tuotantoon keskittyvä 1 vuoden Games Academy -kokonaisuus sekä lukuisia pelituotannossa tarvittavia osaamisia erillisinä moduuleina. Yhdessä yliopistojen tarjoaman vahvan pelitutkimuksen panoksen kanssa kokonaisuus tulee olemaan kansallisesti merkittävä, päättää Koivumäki.

 

Saatat pitää myös näistä...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *