Vieraileva kynä: Röntgenhoitajana angiografiatoimenpiteissä

Moni alaa tuntematon mieltää röntgenhoitajan työksi lähinnä keuhkokuvien oton. Röntgenhoitajan ammattinimikkeellä voi kuitenkin työskennellä hyvin erilaisissa työympäristöissä. Tässä tekstissä tuomme esille röntgenhoitajan työtehtäviä angiografiatoimenpiteissä.

Angiohoitajat kuuluvat säteilytyöluokkaan A. Työ on pääsääntöisesti virka-ajalla tapahtuvaa ja potilaat tulevat suunnitellusti hoitoon, mutta osastollamme hoidetaan myös päivystyspotilaita ympäri vuorokauden. Osastolla on käytössä varallaolojärjestelmä. Varallaolossa on aina kaksi röntgenhoitajaa, jotka tulevat tarvittaessa töihin mihin vuorokauden aikaan tahansa ympäri vuoden. Oulun yliopistollisen sairaalan Keskusröntgenissä tehdään verisuonikuvausten ja –toimenpiteiden lisäksi paljon erilaisia hoitotoimenpiteitä, kuten mm. dreeneerauksia ja kasvainten hoitoja. Keskusröntgenissä tehdään paljon yhteistyötä anestesia- ja leikkaussalihenkilöstön kanssa. Oysin vastuualueeseen kuuluu koko Pohjois-Suomi aina Utsjoelta Kokkolaan. Varsinkin päivystysaikana potilaita kuljetetaan sairaalaan kaukaa joko ambulanssilla tai helikopterilla.


angiografialaite

Yleensä yhdessä angiosalissa työskentelee kaksi tai kolme röntgenhoitajaa sekä röntgenlääkäri. Röntgenhoitajan tehtävänä on toimenpidevälineistön valmistelu ja käyttökunnossa pitäminen, potilaan voinnista huolehtiminen, lääkitseminen ja muu hoitaminen sekä potilaan valmistelu toimenpiteeseen. Toimenpideradiologiaan erikoistunut röntgenlääkäri suorittaa toimenpiteet.

Angiografiatutkimuksissa ja –toimenpiteissä kuvataan ja hoidetaan potilasta suonensisäisesti eli endovaskulaarisesti. Potilaan verisuoneen ruiskutetaan jodipitoista varjoainetta, joka tekee suonet näkyviksi läpivalaisukuvassa. Suoniyhteys tehdään paikallispuudutuksessa punktoimalla yleisimmin reisivaltimo. Tavallisesti potilas on hereillä koko toimenpiteen ajan. Suonen sisälle päästään käyttämällä sisäänviejää, jonka kautta voidaan hoitovälineitä viedä kohteeseen. Suonen sisällä liikutaan erilaisilla vaijereilla ja katetreilla. Alaraajan pallolaajennushoidossa potilaan kaventunut verisuoni (esim. reisi- tai säärivaltimo) pyritään aukaisemaan. Toimenpiteessä valtimoon ohjataan pallokatetri, jonka kulkua seurataan läpivalaisulaitteella. Ahtauman kohdalla pallo laajennetaan paineen avulla, jolloin se puristaa tukkeuman suonen seinämää vasten ja avaa suonen. Samalla ahtaumakohtaan voidaan asentaa metallinen tukiverkko eli stentti. Stentti on lieriön muotoinen metalliverkko, joka estää valtimon ahtautumista uudelleen.

Toimenpidevälineistöä vasemmalta oikealle: pallokatetri, vaijereita, punktioneula ja sisäänviejä.

Kaksi stenttiä avattuna.

Potilaat tulevat alaraajan pallolaajennushoitoon yleensä suoraan kotoa. Röntgenhoitaja haastattelee potilaan ja valmistelee potilaan toimenpiteeseen. Toimenpidehuoneessa röntgenhoitaja kytkee potilaan seurantalaitteisiin (verenpaine, happisaturaatio ja EKG), pesee punktiokohdan ja peittelee potilaan leikkausliinoilla steriilisti toimenpidettä varten. Lääkäri valitsee tarvittavan toimenpidevälineistön, jonka steriilinä työskentelevä instrumentoiva röntgenhoitaja valmistelee käyttökuntoon. Toimenpiteen aikana instrumentoiva röntgenhoitaja avustaa lääkäriä ja huoltaa toimenpidevälineistöä. Avustavat hoitajat seuraavat potilaan vointia, antavat tarvittaessa lääkettä ja täydentävät tarvittavaa välineistöä sekä kirjaavat mm. toimenpiteen jatkohoito-ohjeet potilastietojärjestelmään. Toimenpiteen jälkeen punktiokohta suljetaan joko hoitajan käsin painamalla tai suonen seinämään asetettavalla sulkulaitteella. Potilaat siirtyvät angiosalista jatkohoitoon vuodeosastolle.

 Röntgenlääkäri ja röntgenhoitaja työn touhussa.

Angiosalissa röntgenhoitajan työhön kuuluu paljon hoitotyön piirteitä. Pitkässä toimenpiteessä potilaan vointia seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa muutoksiin pitää osata reagoida. Lääkehoitoa angiotyöskentelyssä toteutetaan monipuolisemmin mitä muissa kuvantamismodaliteeteissa. Röntgenhoitajan tulee osata käsitellä ja annostella monenlaisia lääkkeitä sekä seurata lääkkeen vaikuttavuutta. Angiosalissa röntgenhoitaja lisäksi valvoo turvallista säteilyn käyttöä.

Röntgenhoitajana angioissa hyvät yhteistyötaidot korostuvat. Angiografiatyöskentely on tiimityöskentelyä parhaimmillaan. Hyvin tehty toimenpide edellyttää kaikkien osapuolten saumatonta yhteistyötä potilaan parhaaksi.

Saatat pitää myös näistä...