Huom! Oamkin blogi poistuu käytöstä
Osana verkkoympäristön uudistustyötä blogisivusto poistuu käytöstä 30.6.2024. Blogien kirjoittajat vastaavat omien tekstien talteenottamisesta ja arkistoimisesta. Ajankohtaisten blogien julkaisemista kannattaa tarjota Oamk Journalille. Blogi on saatavilla lukutilassa sisäverkosta 31.12.2024 saakka.

Digitalisaatio muuttaa yritystoimintaa ja yrittäjyyttä

Liiketoimintasuunnitelma on perinteinen ja hyvä työkalu yritystoiminnan suunnitteluun. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan yritystoiminnan näkökulmasta liiketoiminnan tavoitteita. Se sisältää myös näkemyksiä muun muassa tulevista palveluista.

Uudenlaisia liiketoiminta-aihioita nopeasti kokeilevan yrityksen näkökulmasta se voi kuitenkin luoda liiallista jäykkyyttä yritystoiminnan alkuvaiheeseen. Asiantuntijapalveluissa tuotteistetut palvelut tunnistetaan usein vasta asiakas toimeksiantojen jälkeen. Asiantuntijapalvelun tuotteistamisen näkökulmasta liiketoimintasuunnitelma sisältääkin tässä mielessä epäolennaisuuksia, joita ovat esimerkiksi palveluiden markkinointisuunnitelmaan ja hinnoitteluun liittyvät kokonaisuudet. Liiketoimintasuunnitelman olisi hyvä mahdollistaa myös nopeiden tuotekokeilujen suunnittelu.

Kehittämistyöntekijän yrittäjyysopintojen aikana nousi ajatus siitä, että asiakasyritysten liiketoiminnassa tarvitaan uusia kokeilevia ja tarpeita kartoittavia palveluita. Palveluiden avulla yritykset varmistavat menestymisensä tulevaisuuden muuttuvilla markkinoilla. Tämä käynnisti kehittämistyön, jonka toimeksiantajana itse kehittämistyöntekijä myös toimi.

Yrityskentässä on jo selkeästi tapahtumassa jako diginatiivien ja digitalisaatiota vieroksuviin yrityksiin. Tämän uuden merkittävän markkinamurroksen edetessä yritykset tarvitsevat apua kehittääkseen toimintaa tulevaisuuden menestymisen vaatimuksia vastaavaksi.

Asiakkaan näkökulmasta toimintaympäristö voi näyttäytyä kaoottisena. Kuva: VTT

Ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla yritykset parantavat valmiuksia selvitä muutoksen asettamista vaatimuksista. Asiantuntijapalvelutahojen on puolestaan tärkeää ymmärtää asiakastarvetta. Näin palveluvalikoimassa voidaan keskittyä todellista asiakasarvoa antaviin asioihin.

Palvelumuotoilu asiantuntijapalvelun perustamisessa

Kehittämistyön aikana selvitettiin asiakaskunnan näkemyksiä digitalisaation hyödyistä liiketoiminnalle. Haastatteluilla selvitettiin, millä tavoin digitalisaatio kehittää yritysten toimintaa. Tällä tavoin kartoitettiin tulevaisuuden asiakastarpeita asiantuntijapalveluiden menestymisen näkökulmasta.

Kehittämistyössä selvitettiin näitä asiakasyritysten tulevaisuuden tarpeita ja kehitettiin palvelumuotoilun avulla asiantuntijapalveluiden palvelutarjooma. Kehittämistyön aikana havaittiin yritysten tarpeiden keskittyvän tulevaisuudessa sisäisten toimintojen tehostamiseen sekä asiakasdatan parempaan hyödyntämiseen. Asiakasyritysten näkökulmasta digitalisaation haasteet ovat hyvin monimuotoisia, ja liittyvät yritysten kehittämisen näkökulmasta heikkoon digiosaamiseen.

Suunnitellun asiantuntijapalvelun soveltuvuusarviointi tapahtui hyödyntämällä palvelumuotoilun työkalua. Työkalun avulla muodostettiin kerätystä empiirisestä aineistosta asiantuntijapalvelun arvolupaus. Asiantuntijapalvelun näkökulmasta suunnitelluille palvelutuotteille tunnistettiin kysyntää asiakaskunnan keskuudessa.

Palvelumuotoilu osana tuotteistamista 

Menetelmänä palvelumuotoilu antoi uuden ulottuvuuden asiantuntijayrityksen perustamiseksi. Hyödyntämällä palvelumuotoilua arvioitiin asiantuntijapalvelun liiketoimintasuunnitelman soveltuvuutta suhteessa haastatteluaineistojen löydöksiin. Työn lopputuloksena tunnistettiin, että asiantuntijapalvelun tuotteistamisen edellytyksenä on syvällinen asiakasymmärrys. Kehittämällä asiantuntijapalveluvalikoimaa asiakastarpeiden pohjalta saavutetaan merkittävästi paremmat toimintaedellytykset myös yritystoiminnalle.

Kehittämistyössä löydettiin ne ydinpalvelut ja tarpeet, joita asiakasyritykset tarvitsevat. Samalla tunnistettiin myös ne palvelutuotteet, jotka vastaavat asiakkaiden kehittämistarpeisiin. Löydöksien avulla asiantuntijapalvelun liiketoimintasuunnitelma konkretisoitui myytäviksi palvelutuotteiksi. Yhtenä keskeisenä löydöksenä saavutettiin myös todellista ymmärrystä asiakkaiden kehittämisen motiiveista. Tulevaisuuden tuotteistamisen näkökulmasta palvelumuotoilu mahdollistaa nopeat tuotekokeilut osana asiantuntijayrityksen palvelutuotteiden kehittämistä.

Mitä tästä opin?

Tämä kehittämistyö toimi jatkona yrittäjyysopinnoilleni. Kehittämistyössä hyödynnettiin lähestymistapana tapaustutkimusta ja palvelumuotoilua sekä menetelminä haastattelua ja palvelumuotoilun työkaluja. Kehittämiskohteen tarkastelu eri näkökulmista ja käyttäen useita aineistoja sekä tiedonkeruumenetelmiä paransi kehittämistyön hyödynnettävyyttä.

Kehitystyö oli alkujaan luonteeltaan varsin poikkitieteellinen. Loppujen lopuksi kehittämistyö kiteytyikin pitkälle liiketoiminnan palvelujen kartoittamisen ympärille. Palvelumuotoilun kautta sen sisältöön löytyi uusia näkökulmia, joista toimeksiantajana hyödyn myös myöhemmin.

Janne Koivuranta

Master-opiskelija yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmassa
Oamk

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *